Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Foglalkoztatási formák, díjazásuk Munkaidő és a kapcsolódó nyilvántartások 2006. november 23. Gottgeisl Rita.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Foglalkoztatási formák, díjazásuk Munkaidő és a kapcsolódó nyilvántartások 2006. november 23. Gottgeisl Rita."— Előadás másolata:

1 1 Foglalkoztatási formák, díjazásuk Munkaidő és a kapcsolódó nyilvántartások 2006. november 23. Gottgeisl Rita

2 2 Foglalkoztatási formák > Munkaviszony > Alkalmi munkavállaló > Megbízási jogviszony > Ösztöndíjas > Tagi jogviszony

3 3 Foglalkoztatási formák - munkaviszony Főbb jogszabályok: > Munka törvénykönyve 1992.évi XXII. Tv. > Munkaügyi ellenőrzés 1996.évi LXXV. Tv. > Munkavédelmi törvény 1993.évi XCIII. tv. > Kormány rendelet a kötelező legkisebb munkabérről

4 4 Foglalkoztatási formák - munkaviszony Egyéb jogszabályok: > 218/1999 (XII.28.) Korm.rend. Az egyes szabálysértésekről > 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzésről > 89/1995 (VII.14.) Korm.rendelet a fogl.eü.szolgálatról

5 5 Foglalkoztatási formák - munkaviszony Munkaviszony alanyai > Munkáltató > Munkavállaló

6 6 Foglalkoztatási formák - munkaviszony Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó dokumentumok: > Személyi okmányok > Munkaszerződés > Munka alkalmassági vizsgálati igazolás > Munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv > Tájékoztatás

7 7 Foglalkoztatási formák - munkaviszony Munkabér védelme > Személyi alapbér meghatározása – forintban > Munkabér egyéb elemei > Kifizetés: pénzneme – ideje – helye –módja > Levonási kötelezettségek és lehetőségek > Írásbeli elszámolás tartalma

8 8 Foglalkoztatási formák – alkalmi munkaváll. Jogszabályok: 1997. LXXIV.tv.az alkalmi munkavállalói könyvvel…… Alanyai: munkáltató – munkavállaló Időtartama: maximum 5 egymás utáni munkanap egy hónapban max. 15 nap egy évben max.90 nap

9 9 Foglalkoztatási formák – alkalmi munkaváll. > A munkavállaló egy naptári évben maximum 120 napig dolgozhat > Nem lehet a munkaszerződéses foglalkoztatással egyidejűleg > Nyilvántartása: alkalmi munkavállalói könyv - munkaügyi központ kirendeltsége adja ki > Munkadíj: 1.800 Ft és 4.600 Ft között lehet naponta > Munkáltató kötelezettsége: naponta bejegyezni - közteher jegyet beragasztani – aláírni – nyilvántartást vezetni

10 10 Foglalkoztatási formák – alkalmi munkaváll. Közteherjegy: szigorú számadású bizonylat mértéke sávosan minimum 400 Ft – maximum 1.100 Ft Kedvezmény: munkanélküli foglalkoztatása esetén jövedelem 1.200 Ft - 4.000 Ft közteherjegy 200 Ft – 800 Ft

11 11 Foglalkoztatási formák – megbízás Jogviszony alapja PTK 1959.évi IV.tv. 474 § – 483 § Díjazás: megállapodás szerint > a végzett tevékenység alapján – teljesítés igazolás, elszámolás > lehet eredmény függő is - ügynökök

12 12 Foglalkoztatási formák – ösztöndíjas 2004.évi CXXIII.tv. > felsőfokú végzettségű munkatapasztalat szerzésére > Nem lehet önálló munkakör > Szakmai segítő irányítja > 30 év alatti – 2 éven belül kapott diplomát > 9 hónap és 12 hónap közötti időtartamra

13 13 Foglalkoztatási formák – ösztöndíjas Írásbeli szerződés > Jogviszony kezdete és vége > Díjazás mértéke (minimálbér) > Munkavégzés helye, és feltételei > A munkatapasztalat szerzés egyéni programját

14 14 Foglalkoztatási formák – ösztöndíjas Nincs: próbaidő, rendkívüli munkavégzés, készenlét, Megszűnéskor kiadandó dokumentumok: > Igazolás, mint a munkaviszony megszűnésekor > Ajánlólevél: ellátott feladatok, a tevékenység értékelése, esetleges ajánlás más munkáltató részére

15 15 Munkaidő A munkavégzés alóli mentesülés > Állampolgári kötelezettségek > Keresőképtelen betegség > Egyéb elháríthatatlan - a munkavállalótól független ok > Közeli hozzátartozó halála

16 16 Munkaidő A munkavégzés alóli mentesülés > Szülési szabadság > Kötelezően kiadandó fizetés nélküli szabadság – –Gyermekgondozás céljából –Hozzátartozó ápolása miatt – max. 2 év –Saját lakás építése miatt – max. 1 év > Apa munkaidő-kedvezménye > Tanulmányok idejére –vizsga napokra, diplomamunka - 10 nap

17 17 Munkaidő > Rendkívüli munkavégzés - túlmunka > A munkaidő beosztástól eltérő időben > Munkaidő kereten felül > Ügyelet idején > A kereskedelemben szokásos befejező munka - túlmunka > Naptári évenként maximum 200 munkaóra

18 18 Munkaidő > Munkaidő keret > Egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén > A munkaidő időszaki átlagban kerül figyelembe vételre > A kezdő és befejező időpontot kell meghatározni – maximum két hónap vagy nyolc hét > Írásbeli tájékoztatási kötelezettség

19 19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Foglalkoztatási formák, díjazásuk Munkaidő és a kapcsolódó nyilvántartások 2006. november 23. Gottgeisl Rita."

Hasonló előadás


Google Hirdetések