Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás tartalmi felépítése 1. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony intézménye 2. A jogviszony tartalma, az ügykezelőkre vonatkozó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az előadás tartalmi felépítése 1. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony intézménye 2. A jogviszony tartalma, az ügykezelőkre vonatkozó."— Előadás másolata:

1

2 Az előadás tartalmi felépítése 1. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony intézménye 2. A jogviszony tartalma, az ügykezelőkre vonatkozó szabályok

3 1. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony intézménye 1.1. A közszolgálat jellemzői 1.2. A jogviszony alanyai 1.3. A jogviszony keletkezése és megszűnése

4 1.1. A közszolgálat jellemzői Fogalma: munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony  többletjogokkal,  többletkötelezettségekkel. Tágabb értelemben ide tartoznak:  közszolgálati tisztviselők  közalkalmazottak,  hivatásos szolgálatok dolgozói,  bíróságok, ügyészségek dolgozói.

5 1.2. A közszolgálati jogviszony alanyai A közszolgálati jogviszony alanyai Munkáltató Munkavállaló Munkáltató Munkavállaló Főszabály, hogy a munkáltatói jogokat a hivatali szervezet vezetője gyakorolja. államönkormányzat kormány- és köztisztviselő ügykezelő vezetőügyintéző

6 1.3. A jogviszony keletkezése és megszűnése Létesítés feltételei: • általános • különös Létesítés módjai: • nyilvános pályázat • felvételi elbeszélgetés • felvételi vizsga stb. Főszabály: kinevezéssel, határozatlan időre jön létre. 1.3.1. A jogviszony keletkezése

7 1.3.2. A jogviszony megszűnése és megszüntetése megszűnés: a jogviszony alanyaitól független jogi tények következménye megszüntetés: a jogviszony alanyai akaratnyilvánításának eredménye A megszűnés és megszüntetés esetei törvényben meghatározottak!

8 2. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony tartalma, az ügykezelőkre vonatkozó szabályok 2.1. A jogviszony tartalma 2.2. Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok

9 2.1. A jogviszony tartalma KötelezettségekJogok  általános  sajátos - utasítás végrehajtása - vagyonnyilatkozat-tétel - minősített adat megtartása  munkavégzéssel kapcsolatos általános  munkavégzéssel kapcsolatos sajátos  egyéb sajátos jogok Tartalom = kötelezettségek + jogok

10 2.1.1. A közszolgálati tisztviselők kötelezettségei a) Általános kötelezettségei:  feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan ellátni  munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni  vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni  munkáját személyesen ellátni b) Sajátos kötelezettségei:  utasítás végrehajtása  vagyonnyilatkozat  minősített adat megtartása, stb.

11 Az utasítás végrehajtásának kötelezettsége Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: •bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, •más személy életét, testi épségét vagy egészségét, ill. környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Megtagadhatja az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: •jogszabálysértést követne el, •saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, •emberi méltóságában sértené (erkölcsi korlát). Főszabály: a közszolgálati tisztviselő köteles felettese utasítását végrehajtani.

12 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségCélja: •a közigazgatás átláthatósága •a korrupció megelőzése •a közbizalom megerősítése Személyi köre: •a törvényben felsorolt beosztásokat, munkaköröket, feladatköröket ellátó köztisztviselők és •hozzátartozóik (közös háztartásban élők, pl.: házastárs, élettárs, gyermek)

13 Titoktartási kötelezettség  Illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást  olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására  és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára  hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna. A közszolgálati tisztviselő köteles megtartani a minősített adatot.

14 2.1.2 A közszolgálat tisztviselők jogai •munkavégzéssel kapcsolatos sajátos jogok (Kttv. szerinti speciális szabályozás): •a közszolgálati tisztviselők egyéb sajátos jogai - a munkaidőre, - a rendkívüli munkavégzésre, - a szabadság mértékére vonatkozóan.

15 2.2. Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok (Kormányzati/közszolgálati) ügykezelő az, aki: közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el. Ügykezelők általános alkalmazási feltétele: - min. középfokú szakképesítés megléte - büntetlen előélet ÜGYKEZELŐ KORMÁNY- ÉS KÖZTISZTVISELŐ megkülönböztetés alapja: a tevékenység jellege

16 Általános szabályok A Kttv.-nek az ügykezelőkre vonatkozó fejezetei csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek eltérnek a köztisztviselőkre vonatkozó szabályoktól. Ügykezelők jogai és kötelezettségei: •jogviszony keletkezésétől számított 6 hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tenni, ha nem teszi, jogviszony megszűnése •ügykezelői osztályvezetői megbízás adható (ügykezelőkből álló szervezeti egység vezetésére) •tevékenységüket legalább 5 évente értékelni kell •illetmény: min. garantált bérminimum; max. az illetményalap hatszorosa •vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség bizonyos esetekben •szabadság mértéke: 20-30 nap

17


Letölteni ppt "Az előadás tartalmi felépítése 1. A kormányzati szolgálati és a közszolgálati jogviszony intézménye 2. A jogviszony tartalma, az ügykezelőkre vonatkozó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések