Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAJOGI ELŐADÁS 2014. 2012. I. tv. MT A költségvetési szervek típusai 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 326/2013. (VIII. 30). Pedagógusok előmeneteli rendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAJOGI ELŐADÁS 2014. 2012. I. tv. MT A költségvetési szervek típusai 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 326/2013. (VIII. 30). Pedagógusok előmeneteli rendszere."— Előadás másolata:

1 MUNKAJOGI ELŐADÁS 2014

2 2012. I. tv. MT A költségvetési szervek típusai 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 326/2013. (VIII. 30). Pedagógusok előmeneteli rendszere és Kjt. Vhr. 2011. Évi CXC tv. a köznevelésről 277/1997. (XII. 23.) pedagógus továbbképzés 20/2012. (VIII. 31) Nevelési intézmények működéséről Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében, fogalmi elhatárolások Közalkalmazotti jogviszony - Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál Munkaviszony- Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál Megbízási szerződés – Ptk. hatály alá tartozó Vállalkozási szerződés – Ptk. hatálya alá tartozó Munkáltató – munkáltatói jogkör gyakorlója (óvoda – KLIK) + az intézmény vezetőjének szerepe

3 Írásbeliség – kötelező – kinevezés, kinevezés módosítása, ha bármilyen jogkövetkezmény fűződik hozzá, ha kéri a dolgozó, illetve a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a belépést követő 15 napon belül (Mt. 22.§ 23.§. 44. § 46. §) Munkajogi fogalmak

4 2012. I. tv. MT A költségvetési szervek típusai 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 326/2013. (VIII. 30). Pedagógusok előmeneteli rendszere és Kjt. Vhr. 2011. Évi CXC tv. a köznevelésről 277/1997. (XII. 23.) pedagógus továbbképzés 20/2012. (VIII. 31) Nevelési intézmények működéséről Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében Kinevezés: határozatlan időre, határozott idő, csak helyettesítésre. Nyugdíjas nem alkalmazható, csak ha lemond a nyugdíjáról, továbbá, ha a fenntartó engedélyezi az alkalmazását. Nyugdíj mellett kizárólag megbízási szerződéssel óraadó tanár heti 10 órában. Óraadó nem lehet társaság (Kft,Bt,) csak természetes személy Próba idő minimum 3, maximum 4 hónap.

5 VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG, NAGYKORÚSÁG, MAGYAR v. UNIÓS POLGÁR, BÜNTETLEN ELŐÉLET, SÚLYOS BÜNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE MIATTI BÜNTETŐ ELJÁRÁS NEM FOLYIK ELLENE Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében

6 Ha a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony a feltétele, hogy ne legyen ellene büntető eljárás sem! Kjt. 20.§ (2/c) bek. A munkáltató IRÁSBELI felszólítására a dolgozó köteles igazolni ezt. Alkalmazás, foglalkoztatás a köznevelés rendszerében

7 PÁLYÁZTATÁS- KÖTELEZŐ, kivéve ha már ott dolgozik, vagy 90 napon belül nincs pályázó, vagy pedagógiai szükséghelyzet, vagy a Kjt. 25/A. § szerinti áthelyezéssel alkalmazunk Pályáztatás

8 Besorolás – Gyakornok, Ped. I. Ped. II. Mester Pedagógus, Kutató tanár – minősítő vizsga, illetve minősítő eljárás alapján. CSAK A SZAKMAI GYAKORLATOT VEHETI FIGYELEMBE! (326/2013. Kr. 13-14. §) Kategória/fizetési fokozat 1- 16 – a Kjt. 87/A.§ alkalmazásával Pedagógus előmeneteli rendszer

9 Kinevezés – munkakör, besorolás, munkavégzés helye módosítás esetén ezeket érintő kérdésekben közös megegyezés kell Tájékoztató – Mt. 46. § szerinti tartalommal, alkalmazás után 15 napon belül Munkaköri leírás – kötelező. A költségvetési szervek típusai KINEVEZÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMNETUMOK

10 - KÖTÖTT MUNKAIDŐ – 32 ÓRA -NEVELÉSSEL OKTATÁSSAL LEKÖTÖTT MUNKAIDŐ – 22- 26 ÓRA -Szabadság – szabadság kiadása Kr. 30. §. Továbbra is igénybe lehet venni 15 napot a pótszabadságból A gyermekek után járó pótszabadságot kell kiadni a szüneteken kívül MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

11 Készenlét, ügyelet, ( Kr. 33. §.) díjazása átalány : 20%- 50%, munkaszüneti napon ha nem kap munkaidő kedvezményt, akkor 100% Kollektív szerződés: KLIK_ PSZ Az eseti helyettesítés idő felett munkáért díjazás jár. Rendkívüli munkavégzés

12 Feltételek: végzettség, szakképzettség, öt éves szakmai gyakorlat, intézményvezetői pedagógus szakvizsga Pályázat Pályázat nélkül – nevelőtestület egyetért Két éves megbízás egyszerű pedagógus szakvizsgával. VEZETŐ MEGBÍZÁSA

13 2.1. Közös megegyezés 2.2. Azonnali hatállyal (próbaidő alatt, határozott idejű kinevezés esetén, összeférhetetlenséget nem szünteti meg, büntetlen előélet igazolásának hiánya) 2.3. Áthelyezés 2.4. Lemondás 2.5. Rendkívüli lemondás 2.6. Felmentés (valós és okszerű indok) 2.7. Rendkívüli felmentés (Kjt. 33/A. §) Jogviszony megszűnése, megszüntetése

14 A munkáltató köteles a munkaidőt, a szabadságot, a rendkívüli munkavégzést nyilvántartani. Munkaidő nyilvántartása


Letölteni ppt "MUNKAJOGI ELŐADÁS 2014. 2012. I. tv. MT A költségvetési szervek típusai 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 326/2013. (VIII. 30). Pedagógusok előmeneteli rendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések