Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakemberek – Szakértők melyikből – mennyit ? XII. FOE Szakmai Napok Balatonalmádi 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakemberek – Szakértők melyikből – mennyit ? XII. FOE Szakmai Napok Balatonalmádi 2012."— Előadás másolata:

1 Szakemberek – Szakértők melyikből – mennyit ? XII. FOE Szakmai Napok Balatonalmádi 2012.

2 Minimum feltételek Cstv. 27/C.§. (1): „Felszámolói tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább két olyan személy van, aki felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkezik…” „…Egy szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy legfeljebb öt felszámolói tevékenységet folytató gazdasági társaságnál foglalkoztatható.”

3 Minimum feltételek Cstv. 27/C.§. (2) g): „igazolja, hogy a gazdasági társaság legalább két-két felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyt, továbbá közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót foglalkoztat. Az említettek közül – a könyvvizsgálót kivéve – legalább egy- egy főnek munkaviszonyban kell állnia a gazdasági társasággal.”

4 Minimum feltételek 114/2006. Korm. Rendelet 2.§. (5) bek. A névjegyzékbe való felvétel feltétele annak igazolása is, hogy a felszámoló szervezet legalább két-két közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót, továbbá a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyt foglalkoztat. Az említettek közül legalább egy-egy főnek (kivéve a könyvvizsgálót) munkaviszonyban vagy személyes közreműködésre is kötelezettséggel is járó tagsági jogviszonyban kell állnia a felszámoló szervezettel. E feltételek teljesítését a Cstv.-ben és a 1. melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott okiratokkal kell igazolni.

5 Szakképesítéssel rendelkezők: Cstv. 83/B. § (1) „A felszámoló gazdasági társaságnál azokat a felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő tagokat, munkavállalókat, vagy a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján azokat a felszámolói tevékenységben közreműködő személyeket, akik 2010. július 1-jén megfeleltek a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi VI. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti képesítési feltételeknek, a 27/A. § (3) bekezdése és a 27/C. § (4) bekezdés f) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkezőnek kell tekinteni.”

6 Szakképesítéssel rendelkezők: Cstv. 83/B. § (2) „(2) A 27/A. § (3) bekezdésének és a 27/C. § (4) bekezdés f) pontjának alkalmazásában 2010. június 30-áig a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 2006. június 30-án hatályos 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott végzettségeket, továbbá a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget egyaránt érteni kell szakirányú szakképzettség alatt. „

7 Szakképesítéssel rendelkezők: 2006. évi VI. tv. 20.§. (4) „A Cstv. 27/C. § (1) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéskor a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelettel meghatározott felsőfokú végzettséggel rendelkező, okirattal igazolhatóan legalább 10 éve, megszakítás nélkül, felszámolói tevékenységben személyesen közreműködő gazdasági társasági tagokat, munkavállalókat, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőket e törvény által előírt, a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről szóló 9/2002. (III. 22.) OM rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni. „

8 Szakképesítéssel rendelkezők: 167/1993. (XI. 30.) Korm. Rendelet 2. § (3) bekezdés b) a gazdasági társaság legalább kettő-kettő büntetlen előéletű közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, valamint könyvvizsgálói engedéllyel rendelkező könyvvizsgálót foglalkoztasson, akik közül legalább egy-egy főnek a társasággal munkaviszonyban kell állnia. Tehát felszámoló-biztos lehet: • Szakirányú szakképzettséggel rendelkező („táltos képző”) vagy • Igazolhatóan legalább 10 a felszámolásban töltött év közgazdász, jogász, könyvvizsgáló alapvégzettséggel

9 Pályázati feltételek Pályázat 2. pont A pályázatot olyan szervezet nyújthatja be, amely megfelel a Cstv. 27/C.§-a, továbbá a 114/2006. Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdés a) – c) pontja és (7) bekezdése szerinti feltételeknek. Pályázat 3. pont A pályázat elbírálásánál többlet pontokat kap az a pályázó, amely megfelel a Korm. Rendelet 3. §. (6) bek. d) pont da) - di) alpontja, és (9)-(13) bekezdése szerinti feltételeknek.

10 Többlet pontok lehetősége Korm. rend. 3.§. (6). bek. d) A pontozásnál – többlet pontokkal – előnyben kell részesíteni… „… da) azt a pályázót, amely 2.§.(5) bek. foglalt végzettségű, illetve szakképzettségű személyek közül az ott említett kötelező létszámnál többnek a foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, továbbá vállalja ezen foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított három éven keresztül.” Pályázat 4.1. pont: Többletlétszám tagjai után 2-2 pont, legfeljebb 8 pont Ha van államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező, 10 pont Ha van legalább 2 fő, aki több végzettséggel rend., 15 pont

11 Többlet pontok lehetősége „… db) azt a pályázót, amely a 2. § (5) bekezdésében említetteken kívül más - a vállalkozások reorganizációjának elősegítéséhez, a csődeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások működtetéséhez hasznosítható - felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy más szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkező személyek foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, és vállalja ezen foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított három éven keresztül, Pályázat 4.2. pont: Többletlétszám felsőfokú szakkép. után 3-3 pont, egyéb szakkép. 1-1 pont, legfeljebb mindösszesen 10 pont Ha van államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező, 12 pont Ha van legalább 2 fő, aki több végzettséggel rend., 15 pont

12 Végzettségek, szakképzettségek… Pályázat 5. pont: a 4.2. pont szerinti végzettségek, szakképzettségek, szakképesítések: a) • agrár képzési terület alap- vagy mesterképzés • műszaki képzési terület alap- vagy mesterképzés • informatika képzési terület alap- vagy mesterképzés • munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alap- vagy mesterképzés • pénzügyi és számviteli alapképzés, pénzügyi mesterképzés, számviteli mesterképzés keretében szerzett szakképzettség

13 Végzettségek, szakképzettségek… b) • okleveles adószakértő szakképesítés elágazásain szerzett • pénzügyi-számviteli ügyintéző • okleveles pénzügyi revizor • pénzügyi és számviteli szakellenőr szakképesítés elágazásain szerzett • mérlegképes könyvelő alap • üzleti szakügyintéző szakképesítés elágazásain szerzett • vállalkozási ügyintéző szakképesítések

14 Végzettségek, szakképzettségek… c) Az a)-b) pontokban felsoroltaknak – a szakhatósági állásfoglalás szerint – megfeleltethető korábbi vagy későbbi, illetve külföldön szerzett végzettségek, szakképzések, szakképesítések.

15 Összefoglalás Minimum: 2 db felszámoló-biztos, 2 db közgazdász, 2 db jogász, 2 db (?) könyvvizsgáló ezekből – kivétel könyvvizsgáló – legalább egy-egy alkalmazotti jogviszonyban. Többlet: • a minimumon felül foglalkoztatott szakértők 2-2 pont, maximum 8, ha van nyelvvizsga,maximum 10 pont, ha legalább 2 főnél több végzettség is van, maximum 15 pont. • felsőfokú szakképesítéssel rend. minimum feletti többlet létszám 3-3 pont, egyéb szakképzettség 1-1 pont, maximum 10 pont, ha van nyelvvizsga, maximum 12 pont, ha legalább 2 fő több végzettséggel bír, maximum 15 pont.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakemberek – Szakértők melyikből – mennyit ? XII. FOE Szakmai Napok Balatonalmádi 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések