Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A felnőttképzés aktuális jogi környezete Nagy Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A felnőttképzés aktuális jogi környezete Nagy Zsolt."— Előadás másolata:

1 1 A felnőttképzés aktuális jogi környezete Nagy Zsolt

2 2 Képzés •tanulói jogviszony alapján – 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról •hallgatói jogviszony alapján – 1993. évi LXXX. tv. a felsőoktatásról •felnőttképzési szerződés alapján – 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről •szakképzés – 1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről

3 3 A felnőttképzésről szóló törvény (2001. évi CI. tv.) koncepciója

4 4 I. pillér Fogyasztóvédelem (múlt idő 2/1997. MÜM, jelen idő 45/1999. OM rendelet) Minőségbiztosítás (jövő idő) Akkreditáció

5 5 Fogyasztóvédelem •nyilvántartásba vétel A felnőttképzés folytatásának feltétele a nyilvántartásban való szereplés (nyilvántartási szám, www.fmm.gov.hu). •felnőttképzési szerződés A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt felnőttképzési szerződést köt. •képzési program Felnőttképzést csak képzési program alapján lehet folytatni.

6 6 Nyilvántartásba vétel A felnőttképzést folyatató intézmények nyilvántartását a kijelölt munkaügyi központok végzik. A nyilvántartás tartalmazza: •a felnőttképzést folytató intézmény megnevezését, székhelyét •a nyilvántartásba vételi számot •a nyilvántartásba vétel időpontját •a beszámolási kötelezettség teljesítésének határidejét •a felnőttképzési tevékenység célját, a szolgáltatás formáját

7 7 A nyilvántartás tartalmazza: •nyelvi képzés esetén azt, hogy a képzés államilag vagy nemzetközileg elismert nyelvvizsga megszerzésére irányul-e •az államilag elismert nyelvvizsga szervezésének jogosultságát •szakmai képzés esetén azt, hogy a képzés államilag vagy nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére irányul-e •államilag elismert szakképesítés esetén a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságot •akkreditált felnőttképzési programok megnevezését, azonosítási számát •a nyilvántartásból való törlés, felfüggesztés időpontját, okát A nyilvántartási jegyzék nyilvános.

8 8 A felnőttképzési szerződés tartalmazza: •a képzéssel megszerezhető képzettséget vagy kompetenciát, •a résztvevő teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, •a képzés helyét, időtartamát, ütemezését, •a képzési díj – beleértve a vizsgadíj – mértékét, •a szerződésszegés következményeit, •mindazt, amit jogszabály előír.

9 9 Képzési program A képzési program tartalmazza: •a képzés során megszerezhető kompetenciát •a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit •a tervezett képzési időt •a képzés módszereit •a tananyag egységeit (moduljait) •a maximális csoportlétszámot •a teljesítményértékelő rendszer leírását •az elvégzésről szóló igazolás kiadásának feltételeit •a szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

10 10 Akkreditáció A Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) adja ki az akkreditációt. (www.nfi.nive.hu) •az államtól független eljárás, nem államigazgatási eljárás •a FAT a rendeletben és az általa meghatározott tárgyi, személyi, szervezeti, működési, minőségi kritériumoknak való megfelelést vizsgálja •intézményakkreditáció és programakkreditáció elkülönül egymástól •az akkreditáció négy évre szól.

11 11 Feltételek: •a felnőttképző intézmény rendelkezzen a szakmai tanácsadó testület által jóváhagyott éves képzési tervvel •a képzés mellett kapcsolódó szolgáltatást is nyújtson. Intézményakkreditáció

12 12 A képzési program akkreditációja: Az akkreditációs eljárás: •elismeri a más törvények, jogszabályok felhatalmazása alapján történt programakkreditációt (pl.: pedagógus-továbbképzés) •az OKJ központi programok akkreditált programnak tekinthetőek.

13 13 II. pillér Felnőttképzési támogatások

14 14 Normatív támogatás •első, állam által elismert, az OKJ-ban szereplő szakképesítés megszervezésére irányul •fogyatékos felnőttek képzéséhez Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása A felnőtt képzése a Munkaerőpiaci Alap terhére támogatásban részesíthető (1991. évi IV. törv. 14 §).

15 15 A felnőttképzés, valamint felnőttképzés technikai feltételei fejlesztésének támogatása •a Munkaerőpiaci Alap foglakoztatási alaprész terhére, a 1991. évi IV. törvény szabályozza Személyi jövedelemadó kedvezmény •a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó szabályai szerint

16 16 Személyi jövedelemadó kedvezmény •2002. évi XLII. tv. 11. § •az adót csökkenti az adóévben fizetett képzési díj 30 %-a •az adókedvezmény alapja az akkreditált intézmény által kiállított igazolás •a felnőttképzésben résztvevő magánszemély közeli hozzátartozója is igénybe veheti •halasztott igénybevétel lehetősége •az adókedvezmény összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot

17 17 Saját munkavállaló képzésének támogatása A munkavállaló képzését a munkaadó a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény alapján támogathatja. •a szakképzési hozzájárulás terhére (3/2004. OM-FMM egy. rendelet), a szakképzésen kívül nyelvi és általános képzés

18 18 Tárgyi adómentesség köre (TAM) 2003. évi XCI. tv. 13. számú melléklet 17. •köz-, és felsőoktatás, •a felnőttképzésből az OKJ-ben meghatározott szakképesítést adó képzés, •a felnőttképzési törvény szerint szervezett és akkreditált, •jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzés, - továbbképzés, illetve szakvizsgára történő felkészítés, •a fentiekhez kapcsolódó vizsgáztatás, •államilag, ill. nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására nyelvvizsgáztatás

19 19

20 20 Nyilvántartásba vétel IntézményakkreditációProgramakkreditáció 2, 3, 4 1 1. Normatív támogatás 2. Foglalkoztatást elősegítő képzések tám. 3. Felnőttképzés fejleszt. támogatása 4. SZJA kedvezmény 5. Saját munkavállaló képzésének tám.

21 21 Nyilvántartásba vétel IntézményakkreditációProgramakkreditáció SZJA kedv.TAM

22 22 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 A felnőttképzés aktuális jogi környezete Nagy Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések