Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának feladatai a 2011/2012. tanévben Némethné Fülöp Terézia oktatási főosztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának feladatai a 2011/2012. tanévben Némethné Fülöp Terézia oktatási főosztályvezető"— Előadás másolata:

1 A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának feladatai a 2011/2012. tanévben Némethné Fülöp Terézia oktatási főosztályvezető nemethne.terezia@gyorkozig.hu 2011. augusztus 24.

2  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.)  288/2010. (XII. 21.) Korm. Rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról  307/2006. kormányrendelet az Oktatási Hivatalról  20/1997. Korm. Rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról  30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

3  a megyei kormányhivatalok törzshivatala oktatási főosztályaként  az Oktatási Hivatal szakmai irányításával  együttműködve az ágazati minisztériumokkal, államtitkárságokkal

4  érettségi vizsgák szervezése ◦ tételek, elnökök, vizsgabizottságok, tantárgyi bizottságok… ◦ ősszel a vizsgáztató intézmények kijelölése  KH vizsgabizottság működtetése  másodfokú döntéshozatal  a vizsgabizottságok ellenőrzése

5  országos mérések: -kompetenciamérés (OKM), -DIFER szervezésében, lebonyolításában ◦ (kizárólag a kormányhivatal oktatási főosztályának feladata: az OKM minimum szint alatt teljesítő iskolák intézkedési tervének elrendelése, jóváhagyása, ellenőrzése)  országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezésében  középfokú felvételi eljárás lefolytatásában  országos szakmai ellenőrzések megvalósításában

6  együttműködés az ágazati minisztériumokkal ◦ a miniszter képviselete a területfejlesztési tanácsokban  megyei, megyei jogú városi intézkedési, fejlesztési tervek véleményezése az ágazati minisztérium számára  Pályázatok elbírálásában való közreműködés  megyei közoktatási egyeztető fórum működtetése

7  a szakmai vizsga megszerzésére vonatkozó engedély kiadása, a vizsgaszervezés ellenőrzése  a nem állami, nem önkormányzati intézmények működési engedélyeinek kiadása, nyilvántartása, tevékenységük ellenőrzése

8  Kt. 95/A § alapján - éves munkaterv szerint, illetve - miniszteri elrendelésre( a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság működési feltételei )  hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja  a) az egyenlő bánásmód követelményére,  b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,  c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,  d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,  e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére,  f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,

9  g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára,  h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását  - jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat,  - jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket. (őszi érettségik, kistérségenként 2-5 önkormányzati intézmény)

10  a közoktatásban az egyenlő bánásmód megsértése esetén  kötelező felvételt biztosító óvoda, iskola kijelölése  felmentés osztályindítási tilalom alól  az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való hozzájárulás megadása tárgyában

11  független vizsgabizottság működtetése  független szakértő ajánlása (intézmény átszervezéséhez)  vizsgaelnök kijelölése digitális középiskolák számára  OKJ-s szakmai vizsgák NSZFI által küldött vizsgatételeinek szétosztása  szomszédos államokban élő magyar, illetve Magyarországon élő nyugdíjas pedagógusok és oktatók – pedagógus kedvezményre jogosító igazolványának, valamint szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményre jogosító igazolványának kiadásával kapcsolatos teendők

12  A közigazgatás várható strukturális átalakításai (járások)  A közoktatás ellenőrzés szakmai átalakítása (új szakértői ellenőrzési rendszer működtetése)

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának feladatai a 2011/2012. tanévben Némethné Fülöp Terézia oktatási főosztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések