Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

26. § (1) A Hivatal a köznevelési intézmény és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek számára a KIR honlapján zárt rendszert biztosít annak érdekében,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "26. § (1) A Hivatal a köznevelési intézmény és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek számára a KIR honlapján zárt rendszert biztosít annak érdekében,"— Előadás másolata:

1 A Kormányhivatalok köznevelési intézményekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai

2 26. § (1) A Hivatal a köznevelési intézmény és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek számára a KIR honlapján zárt rendszert biztosít annak érdekében, hogy a miniszter koordinálhassa és adatokkal segíthesse a köznevelési intézményeket és a fenntartói tevékenység jogszerűségét ellenőrző hatóságok, szervek munkáját.

3 (2) Az ellenőrzésre jogosult hatóság
a) a munkaterve alapján az ellenőrzésre kijelölt köznevelési intézmény és fenntartójának nevét, az ellenőrzés idejét, az ellenőrzés típusát, az ellenőrzés jogcímét minden év január 31-ig, b) az ellenőrzés eredményét az ellenőrzés befejezését követő tizenöt napon belül, és c) a munkaterven felüli ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény és fenntartójának nevét és az ellenőrzés eredményét minden év november 15-ig

4 86. § (1) A köznevelési intézmény ellenőrzése lehet
a) pedagógiai-szakmai, b) törvényességi, c) hatósági

5 Nkt 23. § (3) Újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében az 22. § (1)–(2) bekezdésben meghatározottak szerinti működéshez szükséges feltételeket – az iskolatípusnak megfelelő, adott évben nem induló évfolyamok, osztályok, csoportok vonatkozásában – felmenő rendszerben, fokozatosan elégséges megteremteni. A feltételek fokozatos megteremtését a kormányhivatal törvényességi ellenőrzés keretében évente vizsgálja. Ha ennek keretében megállapítást nyer, hogy az (5) bekezdés szerinti ütemtervben vállalt feltételek nem teljesülnek, a működési engedély visszavonásra kerül.

6 Nkt. 34. § (2)90 A kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi köznevelési intézmény és a magán fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését, amelynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.

7 (3)91 A kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés körében – megfelelő határidő biztosításával – felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a kormányhivatal a köznevelési intézményt törli a nyilvántartásból.

8 20/2012 EMMI rend § A kormányhivatal az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése keretében különösen azt vizsgálja, hogy:

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Hatósági ellenőrzés Nkt 79. § (2) A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. (3) A kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a következő intézkedéseket teheti:

20 a) felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját, b) eljárást kezdeményez a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén a kifizető szervnél a költségvetési támogatás felülvizsgálatára, folyósításának felfüggesztésére, szükség esetén az érintett gyermekek, tanulók másik nevelési-oktatási intézménybe történő átvételére, felvételére,

21 c) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot,
d) a semmisség megállapítása vagy a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárást indít.

22 229/2012 korm. rend. 38. § (1) Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,

23 e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,
f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását. (2) Az illetékes kormányhivatal a hatósági ellenőrzési feladatait – a 26. § (1)–(3) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – a miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján rendszeresen végzi.

24 Ellenőrzés tapasztalatai I.
A pedagógiai program nem tartalmazta a választható vizsgatárgyak helyi tantervi követelményeit az egyes tantárgyak esetében. A pedagógiai program egyes  vizsgatárgyak esetében nem tartalmazta a középszintű érettségi vizsga témaköreit.

25 A Pedagógiai program nem tartalmazta a kötelező vizsgatárgyakon felüli vizsgatárgyakat, amelyekből az iskola vállalja az emelt szintű vizsgára való felkészítést.  A pedagógiai program helyi tanterve a felkészítéshez előírt óraszámokat részben biztosította (az előírt 62,1 óra helyett 55,5 óra volt biztosítva) a fizika és kémia tantárgyak vonatkozásában a középszint esetében.

26 Köszönöm a figyelmüket! Orcsik Attila orcsik.attila@bkmkh.hu


Letölteni ppt "26. § (1) A Hivatal a köznevelési intézmény és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek számára a KIR honlapján zárt rendszert biztosít annak érdekében,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések