Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A többcélú kistérségi társulások gazdálkodására vonatkozó szabályokról, a kistérségi normatívák lehívásának rendszeréről Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A többcélú kistérségi társulások gazdálkodására vonatkozó szabályokról, a kistérségi normatívák lehívásának rendszeréről Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati."— Előadás másolata:

1 A többcélú kistérségi társulások gazdálkodására vonatkozó szabályokról, a kistérségi normatívák lehívásának rendszeréről Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati referens

2 A Magyar Államkincstár alaptevékenysége (1) A Kincstár az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott alaptevékenységei keretében ellátja a központi költségvetés végrehajtásával összefüggő, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait.

3 Államháztartási Irodához kapcsolódó feladatok  törzskönyvi nyilvántartás  költségvetés készítése (mutatószám felmérés EBR42, információs füzet, kiegészítő felmérés)  lemondás, pótigény  feladat/intézmény átadás-átvétel  állami támogatás egyeztetések (pót előirányzatok)  nettó finanszírozás  pályázati támogatások felülvizsgálata

4 Többcélú kistérségi társulások által igényelhető támogatások Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 11/2008.(III.29.) OKM rendelet Teljesítmény motivációs pályázati alap 11/2008.(III.29.) OKM rendelet Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 11/2008. (III.29.) OKM rendelet Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 10/2008. (III.29.) OKM rendelet A körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása 18/2008. (III.28.) ÖTM rendelet Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása 18/2008. (III.28.) ÖTM rendelet 6.§ (4) Közösségi busz beszerzése 18/2008.(III.28.) ÖTM rendelet 10.§ (4)

5 Decentralizált fejlesztési támogatások 47/2008. (III.5.) Korm. Rendelet  HÖF TEKI, területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása  HÖF CÉDE, önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül  LEKI leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása  VIS MAIOR támogatás

6 Államháztartási Irodához kapcsolódó feladatok  beszámoló készítése (az adatlapok letöltése http://kisteseg.bm.hu honlapról, információs füzet, http://kisteseg.bm.hu  felülvizsgálja a helyi önkormányzatokat megillető, a központi költségvetésből származó források igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét;

7 A többcélú kistérségi társulások támogatása A központi költségvetés közel 28,1 milliárd forintos normatív, kötött felhasználású támogatást biztosít  a Társulások működésének általános támogatásához, valamint  az általuk biztosított közszolgáltatási (közoktatási, szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, mozgókönyvtári) feladatok ellátásához.

8 A Társulások 2008. évi normatív támogatásának alapelvei  Tényleges feladatellátás megvalósulása  Kiszámítható finanszírozás  A támogatások felhasználása során a Társulás döntési jogköre (működési, fejlesztési célra)  Kistérség határán átnyúló feladatellátás lehetősége

9 A támogatásra jogosult Társulások Legalább három közszolgáltatási feladat ellátása:  egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,  a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat, és  további egy feladat - amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-ának (1) bekezdés a)-q) pontja szerinti feladatok közül választható.

10 A támogatásra jogosult Társulások  ahol a Társulásban és legalább három közszolgáltatási feladat ellátásában részt vesz a kistérségben lévő településeknek legalább a költségvetési törvényben meghatározott hányada (a kistérséghez tartozó települések több mint fele, ha lefedik a kistérség összlakosságának 60%-át, vagy a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a, ha lefedik a kistérség összlakosságának felét, (a továbbiakban:50/60%-os feltétel)  ahol az 50/60%-os feltételt ugyanazon települési körre teljesítik a három közszolgáltatási feladat tekintetében,  ahol a Társulás ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.

11 Egész évi támogatás  Egész évi támogatás igényelhető a Társulásban 2008. január 31-én részt vevő települések száma, és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után, ha legalább a három közszolgáltatási feladat ellátását megkezdték 2008. január 31-étől.

12 Időarányos támogatás  igényelhető - 2008. január 31-i állapothoz kötött egész évi támogatás mellett - a Társulások a 2008. január 31-ét követően megkezdett feladatellátásaihoz.  Kizárólag megfelelő, érvényes működési engedély birtokában tekinthető ellátottnak a feladat. Időarányos támogatás esetén a támogatási jogosultság kezdő időpontja a működési engedély megszerzését követő hó első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének dátuma: május 2., úgy a Társulást júniustól 7 havi támogatás illeti meg).

13 Az egyes közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások  a Társulások általános feladatainak támogatása  Közoktatási feladatok támogatása  Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás  Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás  A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás  Tagintézményi támogatás  Kistelepülési tagintézményi támogatás  Közoktatási szakszolgálati feladat

14 Az egyes közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások  Szociális intézményi feladatok támogatása  A szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása  Gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása  Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása  A mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok támogatása  A belső ellenőrzési feladat támogatása

15 Útmutatók, formanyomtatványok www.allamkincstar.gov.hu Kiadványaink: Közlemény az önkormányzati beszámolók felülvizsgálati szempontjairól Törzskönyvi nyilvántartások: Formanyomtatványok, kitöltési útmutatók

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A többcélú kistérségi társulások gazdálkodására vonatkozó szabályokról, a kistérségi normatívák lehívásának rendszeréről Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések