Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati referens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati referens"— Előadás másolata:

1 Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati referens
A többcélú kistérségi társulások gazdálkodására vonatkozó szabályokról, a kistérségi normatívák lehívásának rendszeréről Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati referens

2 A Magyar Államkincstár alaptevékenysége
(1) A Kincstár az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben meghatározott alaptevékenységei keretében ellátja a központi költségvetés végrehajtásával összefüggő, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait.

3 Államháztartási Irodához kapcsolódó feladatok
törzskönyvi nyilvántartás költségvetés készítése (mutatószám felmérés EBR42, információs füzet, kiegészítő felmérés) lemondás, pótigény feladat/intézmény átadás-átvétel állami támogatás egyeztetések (pót előirányzatok) nettó finanszírozás pályázati támogatások felülvizsgálata

4 Többcélú kistérségi társulások által igényelhető támogatások
Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 11/2008.(III.29.) OKM rendelet Teljesítmény motivációs pályázati alap Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 11/2008. (III.29.) OKM rendelet Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 10/2008. (III.29.) OKM rendelet A körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása 18/2008. (III.28.) ÖTM rendelet Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása 18/2008. (III.28.) ÖTM rendelet 6.§ (4) Közösségi busz beszerzése 18/2008.(III.28.) ÖTM rendelet 10.§ (4)

5 Decentralizált fejlesztési támogatások 47/2008. (III. 5. ) Korm
Decentralizált fejlesztési támogatások 47/2008. (III.5.) Korm. Rendelet HÖF TEKI, területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása HÖF CÉDE, önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül LEKI leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása VIS MAIOR támogatás

6 Államháztartási Irodához kapcsolódó feladatok
beszámoló készítése (az adatlapok letöltése honlapról, információs füzet, felülvizsgálja a helyi önkormányzatokat megillető, a központi költségvetésből származó források igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét;

7 A többcélú kistérségi társulások támogatása
A központi költségvetés közel 28,1 milliárd forintos normatív, kötött felhasználású támogatást biztosít a Társulások működésének általános támogatásához, valamint az általuk biztosított közszolgáltatási (közoktatási, szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, mozgókönyvtári) feladatok ellátásához.

8 A Társulások 2008. évi normatív támogatásának alapelvei
Tényleges feladatellátás megvalósulása Kiszámítható finanszírozás A támogatások felhasználása során a Társulás döntési jogköre (működési, fejlesztési célra) Kistérség határán átnyúló feladatellátás lehetősége

9 A támogatásra jogosult Társulások
Legalább három közszolgáltatási feladat ellátása: egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat, és további egy feladat - amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-ának (1) bekezdés a)-q) pontja szerinti feladatok közül választható.

10 A támogatásra jogosult Társulások
ahol a Társulásban és legalább három közszolgáltatási feladat ellátásában részt vesz a kistérségben lévő településeknek legalább a költségvetési törvényben meghatározott hányada (a kistérséghez tartozó települések több mint fele, ha lefedik a kistérség összlakosságának 60%-át, vagy a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a, ha lefedik a kistérség összlakosságának felét, (a továbbiakban:50/60%-os feltétel) ahol az 50/60%-os feltételt ugyanazon települési körre teljesítik a három közszolgáltatási feladat tekintetében, ahol a Társulás ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.

11 Egész évi támogatás Egész évi támogatás igényelhető a Társulásban január 31-én részt vevő települések száma, és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után, ha legalább a három közszolgáltatási feladat ellátását megkezdték január 31-étől.

12 Időarányos támogatás igényelhető január 31-i állapothoz kötött egész évi támogatás mellett - a Társulások a január 31-ét követően megkezdett feladatellátásaihoz. Kizárólag megfelelő, érvényes működési engedély birtokában tekinthető ellátottnak a feladat. Időarányos támogatás esetén a támogatási jogosultság kezdő időpontja a működési engedély megszerzését követő hó első napja (pl. ha a működési engedély hatályba lépésének dátuma: május 2., úgy a Társulást júniustól 7 havi támogatás illeti meg).

13 Az egyes közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások
a Társulások általános feladatainak támogatása Közoktatási feladatok támogatása Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás Tagintézményi támogatás Kistelepülési tagintézményi támogatás Közoktatási szakszolgálati feladat

14 Az egyes közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások
Szociális intézményi feladatok támogatása A szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása Gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása A mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok támogatása A belső ellenőrzési feladat támogatása

15 Útmutatók, formanyomtatványok
Kiadványaink: Közlemény az önkormányzati beszámolók felülvizsgálati szempontjairól Törzskönyvi nyilvántartások: Formanyomtatványok, kitöltési útmutatók

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Kovácsné Kerepesi Márta felülvizsgálati referens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések