Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- tájékoztató.  Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- tájékoztató.  Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,"— Előadás másolata:

1 - tájékoztató

2  Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.  Közösségi szolgálat a tanuló lakhelyén, maximum 30 km-es körzetben teljesíthető.

3  A köznevelési törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne az az előírás, amely az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti minden magyar tanulónak.  Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

4  A közösségi szolgálattal kapcsolatos ügyeket (kapcsolatfelvétel a Fogadó Intézményekkel, dokumentálás a bizonyítványban stb.) az iskola intézi.  Az iskola együttműködési megállapodást köt a helyi, vagy a tanuló lakhelyén lévő szervezetekkel, intézményekkel.

5 A közösségi szolgálat keretei között  a) az egészségügyi,  b) a szociális és jótékonysági,  c) az oktatási,  d) a kulturális és közösségi,

6  e) a környezet- és természetvédelemi,  f) a katasztrófavédelmi,  g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

7  A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

8  Az iskola szervezhet legfeljebb 5-5 óra felkészítő és záró foglalkozást a tanulóknak.  Tanévenként kb. 15-20 óra közösségi szolgálat teljesítése kötelező minimum egy, maximum három területen.  Egy óra közösségi szolgálati idő alatt 60 perc – tehát egy óra értendő.

9  A közösségi szolgálat alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.  Az időkeretekre, pihenőidőre külön szabályok vonatkoznak, melyeket minden egyes együttműködési megállapodásban rögzítettünk, s ezen szabályokat a Fogadó Intézmények kötelesek betartani.

10  Fogadó szervezet lehet:  a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;  b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;  c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;

11  d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;  e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-függő tevékenysége körében;

12  f) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,  g) egészségügyi szolgáltató,  h) közoktatási intézmény,  i) felsőoktatási intézmény,  j) muzeális intézmény,  k) nyilvános könyvtár,  l) közlevéltár,  m) nyilvános magánlevéltár,  n) közművelődési intézmény.

13  A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.  Az iskola honlapjáról letölthető JELENTKEZÉSI LAP sablon. *  Iskolának kell leadni.

14  Minden diák a hozzá legközelebb álló területen végezzen közösségi szolgálatot, olyan tevékenységek során, amit a legszívesebben végez. Azután válasszon, hogy tájékozódott a választható lehetőségekről.  Az osztályfőnökök koordinálásával az iskola rendszerezi a jelentkezéseket és megköti a szerződéseket a Fogadó Intézményekkel és irányítja a tanulókat a mentorokhoz, képviselőkhöz. A tanulók a mentorokkal tartják majd a kapcsolatot, s velük egyeztetik a szolgálat teljesítésének ütemtervét.

15  Minden diák Mentor felügyelete alatt végzi a közösségi szolgálatot, betartva a szervezet szabályait és az iskola házirendjét!

16 Dokumentálás:  A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Lejegyzi élményeit és tapasztalatait! A fogadó intézmény képviselője ALÁÍRÁSÁVAL igazolja a szolgálat teljesítését.  Az iskola honlapjáról letölthető a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ sablon. *

17  A közösségi szolgálat teljesítéséről szóló naplót augusztus végén bemutatják a diákok az osztályfőnököknek.  Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az osztályfőnökök pedig az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban dokumentálják a közösségi szolgálat teljesítését.

18  Fontos elem minden esetben a program, a közösségi szolgálat lezárása, mely szintén dokumentálásra kerül, s itt lehetősége lesz mindenkinek arra, hogy elmondja élményeit, tapasztalatait.  Tanévenként szerveződnek az újabb lehetőségek, igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz és igényeihez.

19 Minden diáknak élményekben gazdag közösségi munkát kívánunk!


Letölteni ppt "- tájékoztató.  Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések