Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban"— Előadás másolata:

1 A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban
Győr, május 13. Dr. Bodó Márton

2 Miért lehet jó? Te megállnál segíteni?
1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene egy magára hagyott csecsemőn! Budapest április 24. belvárosában az UNICEF akciója.

3 Pedagógiai haszna Élménypedagógia az iskola falait lebontja
Szociális,társadalmi érzékenyítés, Tanár-diák-szülő viszonyt átalakíthatja, Pályaválasztás szempontjából motiváló, Az agresszió csökken ott, ahol a diákok részt vesznek közösségi szolgálatban, Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség,

4 Pedagógiai célok Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit:
Kritikus gondolkodás, Érzelmi intelligencia, Önbizalom, Felelősségvállalás, Állampolgári kompetencia, Felelős döntéshozatal, Vezetői készségek, Szociális érzékenység,társadalmi felelősségvállalás, Kommunikációs készség, Együttműködés, Empátia, Konfliktuskezelés, Problémamegoldás.

5 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban I.
Tapasztalatok összegyűjtése: a tanulók ötletei, motivációi, pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, motiváltsága, az intézmény arculata Szülők ötletei, tapasztalatai, korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte, a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája, önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei.

6 Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban II.
a tanulókat tájékoztassák a lehetőségekről, önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet, a szülők tájékoztatása.

7 A közösségi szolgálat lebonyolítása
Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül. a tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges módjai, A programra való felkészítés megszervezése, A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, Magánszemélyeknél, Kísérés, (pedagógus szerepek) A program zárása, közös értékelés.

8 Az iskolai közösségi szolgálat irányítása
A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: a diákok felkészítésért – fogadó intézmények pedagógiai feldolgozásért – szülő, ofő a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkorm. Ped intézet adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - ofő a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor, együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

9 A közösségi szolgálat dokumentálása
A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban. a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap osztálynaplóban és a törzslapon, igazolást állít ki két példányban, iratkezelési szabályzatában rögzíteni, az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást kötnek egymással.

10 Pedagógiai programban fel kell tűntetni
20/2012. EMMI rendeletben a pedagógiai programnak tartalmára az alábbiakat találjuk: 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, ac) az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, ae) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit,

11 Állami általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás
Szolgáltatás mértéke: csonttörés ( Ft) Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) ( Ft ) A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. Igény szerint a szülő dönthet más konstrukcióról.

12 Közösségi Szolgálat Portál

13 iskolai közösségi szolgálatra
Jelentkezési lap Tanulói „Jelentkezési lap” Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott ………………………………………………………………………….. tanuló a(z) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… iskola ………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: a)      ………………………………………………. területen …………………. órában b)      ………………………………………………. területen …………………. órában c)      ………………………………………………. területen ………………… órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) …………………………………… tanuló aláírása Szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott …………………………………………………………………………………….. fent nevezett tanuló közösségi szolgálatban való a jelzett területeken való részvételét támogatom és tudomásul veszem …………………………………………… szülő, gondviselő aláírása

14 Közösségi szolgálati napló
Sor-szám Dátum Órától Óráig Tevékenység Élményeim/tapasztalataim Igazoló aláírás 1. 2. 3. 4.

15

16 Köszönöm a figyelmet! „Történelmi pillanatokban, válságban
sokkal erősebbre szőhető a közösségi háló…”(Kopp Mária) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések