Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Győr, 2013. május 13. Dr. Bodó Márton.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Győr, 2013. május 13. Dr. Bodó Márton."— Előadás másolata:

1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Győr, 2013. május 13. Dr. Bodó Márton

2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Miért lehet jó? Te megállnál segíteni? 1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene egy magára hagyott csecsemőn! Budapest 2012. április 24. belvárosában az UNICEF akciója.

3 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai haszna Élménypedagógia az iskola falait lebontja Szociális,társadalmi érzékenyítés, Tanár-diák-szülő viszonyt átalakíthatja, Pályaválasztás szempontjából motiváló, Az agresszió csökken ott, ahol a diákok részt vesznek közösségi szolgálatban, Az iskolai keretek között rosszul teljesítők számára kitörési lehetőség,

4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai célok Fejleszti a tanulók következő kompetenciáit: -Kritikus gondolkodás, -Érzelmi intelligencia, -Önbizalom, -Felelősségvállalás, -Állampolgári kompetencia, -Felelős döntéshozatal, -Vezetői készségek, -Szociális érzékenység,társadalmi felelősségvállalás, -Kommunikációs készség, -Együttműködés, -Empátia, -Konfliktuskezelés, -Problémamegoldás.

5 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban I. Tapasztalatok összegyűjtése: a tanulók ötletei, motivációi, pedagógusi kör ötletei, tapasztalatai, motiváltsága, az intézmény arculata Szülők ötletei, tapasztalatai, korábbi gyakorlatok, szemlélet megléte, a pedagógiai programmal összhangban lévő tevékenységi körök listája, önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei.

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tervezés a közösségi szolgálatra az iskolákban II. a tanulókat tájékoztassák a lehetőségekről, önként választhassák ki azt a helyet és tevékenységet, a szülők tájékoztatása.

7 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat lebonyolítása Az iskola pedagógiai programjában rögzíti, mely évfolyamon, vagy évfolyamokon szervezi meg a közösségi szolgálatot és mely tevékenységi körben iskolán belül és kívül. a tanulók és pedagógusok felkészítésének lehetséges módjai, A programra való felkészítés megszervezése, A szolgálat szervezése a fogadószervezeteknél, Magánszemélyeknél, Kísérés, (pedagógus szerepek) A program zárása, közös értékelés.

8 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az iskolai közösségi szolgálat irányítása A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős: a diákok felkészítésért – fogadó intézmények pedagógiai feldolgozásért – szülő, ofő a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért – Önkorm. Ped intézet adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért – fogadó szervezet, iskolatitkár, kolléga, idősebb diákok a diákok bevonásáért a folyamat egészébe - ofő a tevékenységek elismeréséért – iskolavezetés, szponzor, együttműködés és kölcsönösség elvének érvényesítéséért- fogadó szervezet, szülők.

9 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A közösségi szolgálat dokumentálása A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzíti a dokumentumokban. a tanuló által kitöltött Jelentkezési lap osztálynaplóban és a törzslapon, igazolást állít ki két példányban, iratkezelési szabályzatában rögzíteni, az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködési megállapodást kötnek egymással.

10 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai programban fel kell tűntetni 20/2012. EMMI rendeletben a pedagógiai programnak tartalmára az alábbiakat találjuk: 7. § (1) Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, ac) az alapfokú művészeti iskola kivételével a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, ae) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit,

11 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Állami általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás Szolgáltatás mértéke: csonttörés (3.000.- Ft) Maradandó egészségkárosodás (rokkantság) (3.000. Ft - 300.000) A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, a 06-40-421-421-es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. Igény szerint a szülő dönthet más konstrukcióról.

12 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Közösségi Szolgálat Portál

13 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jelentkezési lap Tanulói „Jelentkezési lap” Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott ………………………………………………………………………….. tanuló a(z) …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… iskola ………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: a) ………………………………………………. területen …………………. órában b) ………………………………………………. területen …………………. órában c) ………………………………………………. területen ………………… órában (tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) …………………………………… tanuló aláírása Szülő, gondviselő nyilatkozata: Alulírott …………………………………………………………………………………….. fent nevezett tanuló közösségi szolgálatban való a jelzett területeken való részvételét támogatom és tudomásul veszem. …………………………………………… szülő, gondviselő aláírása

14 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Közösségi szolgálati napló Sor- sz á m D á tum Ó r á t ó l Ó r á ig Tev é kenys é g É lm é nyeim/t apasztalataim Igazol ó al áí r á s 1. 2. 3. 4.

15 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet www.kozossegi.ofi.hu kozossegi.szolgalat@ofi.hu

16 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „Történelmi pillanatokban, válságban „Történelmi pillanatokban, válságban sokkal erősebbre szőhető a közösségi háló…”(Kopp Mária) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Győr, 2013. május 13. Dr. Bodó Márton."

Hasonló előadás


Google Hirdetések