Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A gyakorlatvezető mentor szerepe, feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A gyakorlatvezető mentor szerepe, feladatai."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A gyakorlatvezető mentor szerepe, feladatai Szabóné Bárdos Csilla bcsilla@babits.pte.hu PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

2 Ki az a mentortanár? „az a pedagógiai gyakorlattal rendelkező tanár, aki tapasztalatai és a továbbképzésben szerzett speciális képzettsége eredményeként képes a tanárképzésben gyakorlatukat töltő mentoráltak számára adekvát szakmai támogatást nyújtani” a gyakorlat során valamennyi iskolai tevékenység gondozója; a hallgatói egyéni fejlődési terv megvalósításának legfontosabb szakmai támogatója;

3 Mi a feladata a gyakorlatvezető mentornak? Az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat tevékenységcsoportjai: 1.a szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek 2.a szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek 3.az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése 4.a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozása szemináriumokon 5.a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységeket bemutató portfólió elkészítése

4 A szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek szakképzettségenként heti 2-3 (max. 6) óra tanítás; hospitálás a mentor óráin és más szakórákon; felkészülés az órákra, gyakorlatvezetői mentori megbeszélés, tanítási órán kívüli, de a szaktárgy tanításához kapcsolódó iskolai feladatok (pl. tehetséggondozás, felzárkóztatás…); a szaktárgy oktatását segítő pedagógiai tevékenységek, szolgáltatások megismerése és végzése(pl. tanulási segédletek, szemléltető anyagok készítése…);

5 A szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési tevékenységek hospitálás nem szaktárgyi órákon; osztályfőnöki jellegű tevékenységek; iskolai rendezvényeken való részvétel, közreműködés azok szervezésében, lebonyolításában; egy-egy tanuló életútjának, családi hátterének, iskolai pályájának megismerése; mérés, értékelés, minőségbiztosítás a gyakorlatban (kompetenciamérés, belső mérések, vizsgarendszer); ifjúságvédelem, drogprevenció, mentálhigiéné, iskolai agresszió, konfliktuskezelés helyi gyakorlatának megismerése; SNI-s, hátrányos helyzetű tanulókkal, kisebbségi csoportokkal való bánásmód megismerése;

6 Az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése törvényi, rendeleti háttér, intézményi belső szabályozás dokumentumai; az iskola szervezeti felépítése, működési rendje; Pedagógiai program, a szakmai munka tervezésének tanévi elemei; minőségirányítási rendszer megismerése; az iskola, a család és a helyi közösségek kapcsolata, az együttműködés formái; támogató, segítő rendszerek, szakmák megismerése;

7 Ki lehet mentortanár? magas szintű pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudás, igény e tudás megújítására, bővítésére; segítői, tanácsadói kompetenciák megléte, avagy igény annak kialakítására; elkötelezettség az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősége mellett; gyakorlatvezető mentori megbízás a felsőfokú tanintézet részéről;

8 Mentortanár képzések a Pécsi Tudományegyetemen „Mentorok felkészítése a pedagógusképzést kísérő és követő gyakorlati képzésre” pedagógus-továbbképzés –Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, mint alapító „Gyakorlatvezető mentortanár” szakirányú továbbképzés – Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Pedagógus szakvizsga” szakirányú továbbképzés –„mentor tanulmányterület” –Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

9 Mentori pályázat A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot pedagógusi hitvallás bemutatását felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentumot 2015-ig gyakorlatvezető mentor szakképzettséget igazoló dokumentumot 2015-től pedagógus szakvizsga meglétét igazoló dokumentumot, mely magában foglalja a gyakorlatvezető mentor szakirányú továbbképzés, vagy a gyakorlatvezető mentor modul elvégzését a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 5 éves aktív szakmai gyakorlat igazolását a partneriskola igazgatójának támogató nyilatkozatát

10 ? Előfordulhat-e, hogy a mentor és a mentorált nem azonos szakos? A mentorált olyan lesz, mint az árnyék?

11 Köszönöm a figyelmet! bcsilla@babits.pte.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 4.1.2-08/1/B A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése A gyakorlatvezető mentor szerepe, feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések