Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan készítsünk pedagógusi portfóliót?. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről •(6) A Pedagógus II. fokozat elérésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan készítsünk pedagógusi portfóliót?. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről •(6) A Pedagógus II. fokozat elérésére."— Előadás másolata:

1 Hogyan készítsünk pedagógusi portfóliót?

2 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről •(6) A Pedagógus II. fokozat elérésére jelentkező pedagógus a jelentkezéssel egyidejűleg feltölti a portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. •(8)b) értékeli a meglátogatott foglalkozást [min. 2] és a portfólióvédést

3 8. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény… •amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése…

4 8. § (3) A … a pedagóguskompetenciák: •a) szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, •b) pedagógiai folyamatok tervezése és önreflexiók, •c) a tanulás támogatása, •d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a HH, SNI, MBT nehézséggel küzdő gyermek együttneveléséhez szükséges módszertani felkészültség, •e) közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, •f) folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, •g) szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint •h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

5 8. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény… •amely tartalmazza: •a) a szakmai önéletrajzot, •b) a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét, •c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait, •d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait, •e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint •f) a szakmai életút értékelését.

6

7 a) a szakmai önéletrajzot Kompetenciaszempont: az önfejlesztés igénye, a szakmai-tantárgyi tudás gazdagítása Az önéletrajzon kívül: -Önfejlesztés céljai, állomásai -Képzések dokumentumai -Megismert szakirodalom -Kipróbált módszerötletek

8 b) a nevelő-oktató munka dokumentumait, tíz tanóra óratervét Kompetenciaszempont: tanulástámogatás, módszeres értékelés •Tanmenet, óraterv •Feladatlap, ppt •Óramegfigyelési jegyzőkönyvek •Visszajelzések gyűjtése •Értékelési tervek, egyéni értékelési lapok

9 c) egyéb tevékenységek dokumentumait Kompetenciaszempont: közösségépítés •Osztályszabályzat, •Kirándulásterv, fényképes beszámoló •Fényképek a tanterem berendezéséről •Szociometria, tanulói közösségelemzés •Ofő tematikus terv •Konfliktusos esetelemzés •Esélyegyenlőségi terv •Szülői kapcsolatok terve

10 d) önálló alkotói tevékenységek dokumentumait Kompetenciaszempont: tervezési folyamat fontosságának megélése •Publikáció beleértve az internetet is •Díj •Szakértői, szaktanácsadói, mentorszerep •Szereplés szélesebb körben, közéletben, médiában •Jó gyakorlat •Innováció

11 e) a pedagógust foglalkoztató intézmény bemutatását Kompetenciaszempont: együttműködés Az intézmény leírásán túl: •Szülőkkel •Munkaközösséggel •Óralátogatások •Versenyek •Pályázatok

12 f) a szakmai életút értékelését Kompetenciaszempont: : a tanuló személykénti megismerése, egyéni fejlesztése iránti elkötelezettség •Hitvallás •Pályaértékelés •Kiemelkedő eredmények •HHH, SNI, MBT nehézségek


Letölteni ppt "Hogyan készítsünk pedagógusi portfóliót?. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről •(6) A Pedagógus II. fokozat elérésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések