Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében."— Előadás másolata:

1 Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

2 • Az ellenőrzés-értékelés-minősítés értelmezése, kapcsolata • A portfólió fogalma, fajtái • Érvek és ellenérvek a portfólió alkalmazásáról • A portfólió funkciói a minősítési folyamatban • A portfólió tartalma • A portfólió alapján történő értékelés Az előadás témái

3 • Ellenőrzés Funkciója: adat-, információgyűjtés Gyakori módszerei a pedagógiában: megfigyelés, dokumentumelemzés, szóbeli és írásbeli kikérdezés • Értékelés Különböző célokból az összegyűjtött adatok/információk feldolgozása, összesítése és viszonyítása egy meghatározott kritériumrendszerhez • Minősítés Az értékelés egyik sajátos funkciója, az eredmények besorolása egy külső kritériumrendszer előre meghatározott szintjeibe. Ellenőrzés-értékelés-minősítés

4 értékelés ellenőrzés S S MI SZ MO

5 A portfólió fogalma, funkciói a minősítés folyamatában A portfólió fogalma: A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember, tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján. Fajtái: Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió Papíralapú portfólió - e-portfólió Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója

6 Ellenérvek - Érvek • Már megint egy új fogalom? Miért?  megőriz, folyamatot követ • Mennyi lehet a valóságtartalma a leírtaknak? Ki emlékszik a múltra?  folyamatosan készül, nem memoárirodalom • Mennyire lehet őszinte egy pályázatra készült írás?  Az értékelés fő kritériuma a fejlődőképesség • Van-e a reflexióknak a minősítés szempontjából fontos funkciója?  tudatosságot növeli, önálló tanulást segíti

7 • Ha a portfólió az egyéni pályakép bemutatása, hogyan lehet egységes formai és tartalmi elvárásokat megfogalmazni vele szemben?  Javasolt elemek • Ha a portfólió az egyéni fejlődés bemutatása, hogyan lehet egységes szempontok alapján értékelni?  A minősítés csak olyan kritériumok alapján történhet, amelyeket bármilyen környezetben dolgozó pedagógus tud teljesíteni (kompetenciák) • Ki tudja elkészíteni az e-portfóliót?  Némi gyakorlás után mindenki • Ki fogja elolvasni figyelmesen a portfóliót?  Természetesen a minősítő bizottság! Ellenérvek - Érvek (folytatás)

8 A portfólió funkciói a minősítésben A portfólió funkciói: A portfólió az információk forrása! A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a minősítési folyamatban használt módszerek közül! A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg. A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.

9 A portfólió tartalma Az értékelésre készített portfólió céltudatos egyéni válogatás útján készül. Érdemi része a pedagógus saját döntése alapján tartalmazhat bármilyen írott, kép-, hanganyagot, amely pedagógiai tevékenységeit mutatja be, s amellyel saját véleménye szerint igazolni tudja, hogy milyen szakmai fejlettségi szinten áll. A pedagógus reflexiói mutatják be pedagógiai nézeteit, szakmai tudatosságát, problémaérzékenységét, problémamegoldó képességét, a tanulók, tanulócsoportok ismeretének mélységét, az irántuk megnyilvánuló attitűdöket stb.

10 A portfólió javasolt tartalmi elemei: • Szakmai önéletrajz • Pedagógiai munka dokumentumai és reflexiói – Iskolai/intézményi tevékenységek – Egyéni szakmai tevékenységek, megbízások – Továbbképzések, önképzés dokumentumai • A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai közéleti tevékenység és hatása a pedagógiai munkára • Külső szakemberek értékelésének dokumentumai, megjegyzések • A szakmai fejlődés rövid összefoglalása

11 A portfólió dokumentumainak elemzése, értékelése Az értékelés változó kritériumai • A pedagógusok képzési és kimeneteli követelményei (KKK): - tudás - képesség - attitűd (felelősség, autonómia) • Az életpálya egyes szakaszainak követelményei

12 Szakirodalom a tájékozódáshoz A portfólióról • Falus Iván−Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest • Kimmel Magdolna(2007): Az e-portfólió science fiction vagy realitás? Pedagógusképzés, 4.sz.5-22. A reflektív gondolkodásról • Falus Iván (2001): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Báthory Z. − Falus I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 213-234. • Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest • Kimmel Magdolna (2006): A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4 sz. 35-49.

13 Szakirodalom a tájékozódáshoz A képzési és kimeneteli követelményekről • 15/2013 EMMI-rendelet. In: Magyar Közlöny 2013. január 30. A pedagógus szakmai fejlődésének útjáról • Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest • Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger, EKF

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések