Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei Rapos Nóra ELTE PPK 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei Rapos Nóra ELTE PPK 2006."— Előadás másolata:

1 Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei Rapos Nóra ELTE PPK 2006

2 Hogyan csináljam? Mit csináljak vele?

3 A differenciálás szemlélete 1. Az oktatás tömegesedése heterogén gyerekcsoportok heterogén gyerekcsoportok szociokulturális különbségek szociokulturális különbségek egyenlőség, esélyegyenlőség, esélyteremtés, egyenlőség, esélyegyenlőség, esélyteremtés, egyéni sajátosságok egyéni sajátosságok szelektív iskolarendszer szelektív iskolarendszer

4 A differenciálás szemlélete 2. Információ robbanása – csúcstechnológia hatalmas mennyiségű információ hatalmas mennyiségű információ praktikus ismeretek, új kompetenciák praktikus ismeretek, új kompetenciák modern kommunikációs eszközök modern kommunikációs eszközök

5 A differenciálás szemlélete 3. A tanulásról alkotott tudás ismeretátadás ismeretátadás szemléltetés pedagógiája szemléltetés pedagógiája cselekvés pedagógiája cselekvés pedagógiája konstruktivizmus konstruktivizmus

6 A differenciálás szemlélete tömegesedés információ robbanás tanulásfelfogások nyitottság, empátia alkalmazható ismeretek, modern eszközök reflektív szemlélet Az egyén optimális fejlődésének segítése, az egyénhez igazodó tanulásszervezéssel.

7 Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele Iskola Pedagógus

8 Intézményi lehetőségek a differenciálásra I. A dokumentumokban jól megfogalmazott célok jól megfogalmazott célok operacionalizálás operacionalizálás gyermeki szükségletek gyermeki szükségletek tevékenységkínálat tevékenységkínálat

9 Intézményi lehetőségek a differenciálásra II. Az oktatási folyamatban az oktatás tartalma (új kompetenciák), az oktatás tartalma (új kompetenciák), rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team), szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális) szervezési módok (egyéni, pár, csoport, frontális) szervezeti formák (45’,főtantárgy, blokk,epocha) szervezeti formák (45’,főtantárgy, blokk,epocha) módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány). módszerek (kooperatív, projekt, esettanulmány).

10 Intézményi lehetőségek a differenciálásra III. Különszelekciószegregáció egyéni kezelés („defekt” mentén) homogén csoport (külső differenciálás) leszűkített képzés Együtt normális = különböző

11 A pedagógus I. A tanulásról alkotott tudás ismeretátadás ismeretátadás szemléltetés pedagógiája szemléltetés pedagógiája cselekvés pedagógiája cselekvés pedagógiája konstruktivizmus konstruktivizmus a tanár saját „tanulásfelfogása”

12 A pedagógus II. autonómiamotivációpartnerség „nem értek hozzá, nem vagyok szakember” elbizonytalanodásbezárkózás A tanár és a gyerekek együtt tanulnak!

13 Módszerek kooperatív módszerek (A tanulók olyan csoportmunkát végeznek, melyben ugyanúgy felelősek egymás tanulási eredményeiért, mint a sajátjukért.) 1. csoportos tanulás – egyéni teljesítmény módszer 2. csoportos tanulás – egyéni vetélkedő módszer (csoportos értékelés, egyéni felelősség, egyenlő esély ) 3. mozaiktanulás módszere 4. csoportkutatás módszere

14 Módszerek Poszter  a prezentáció egyik formája Portfolió  az egyéni produktumok újszerű dokumentálása EsettanulmányProjekt

15 A pedagógiai projekt jellemzői  komplex - többféle tevékenységet igénylő probléma köré szerveződik - többféle tevékenységet igénylő probléma köré szerveződik  tanárok és diákok partneri együttműködése - funkcionális kooperáció – indirekt irányítás - funkcionális kooperáció – indirekt irányítás - kettős tárgya van: „végtermék” – „alany” - kettős tárgya van: „végtermék” – „alany”  differenciálás eszköze - témában, tehetségben, motiváltságban - témában, tehetségben, motiváltságban - kooperáció – individualizáció - kooperáció – individualizáció - előzetes tudás – iskolán kívüli információ - előzetes tudás – iskolán kívüli információ - idő tényező - idő tényező

16 A pedagógiai projektek fajtái A témaválasztás módja (a pedagógusok, diákok hirdetik) (a pedagógusok, diákok hirdetik) Tartalma, témája szerint Tartalma, témája szerint (tananyaghoz kapcsolódó / nem kapcsolódó (tananyaghoz kapcsolódó / nem kapcsolódó A tanítási időhöz való viszonya alapján A tanítási időhöz való viszonya alapján (hagyományos órakeret, epocha, tanítási szünet) (hagyományos órakeret, epocha, tanítási szünet) Időtartama szerint Időtartama szerint (1-2 nap, egy hét, hosszabb) (1-2 nap, egy hét, hosszabb) Produktuma alapján (tárgyi, írásmű, előadás, rendezvény vita,stb.) (tárgyi, írásmű, előadás, rendezvény vita,stb.)

17 Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele Hogyan??? A tanulásszervezést az egyén alapvető szükségleteihez kell igazítani!

18 A szükségletek szerepe ÖnmegvalósításÖnbecsülésTársasBiztonságiFiziológiai MASLOW Kapcsolat Kompetencia Autonómia

19 Értékelés Differenciálás esetében kiemelt: szükségletet elégítsen ki, vagy frusztráljon, szükségletet elégítsen ki, vagy frusztráljon, ne csak a tanulmányi tevékenységet értékeljük, ne csak a tanulmányi tevékenységet értékeljük, értékelés formái (diagnosztikus, formatív, szummatív), értékelés formái (diagnosztikus, formatív, szummatív), szöveges szóbeli és írásbeli értékelés, szöveges szóbeli és írásbeli értékelés, komplex értékelés. komplex értékelés.


Letölteni ppt "Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei Rapos Nóra ELTE PPK 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések