Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Differenciált tanulásszervezés 3. Szervezési módok, munkaformák Az oktatás szociális formái (Sozialform) Dr. Szabó Antal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Differenciált tanulásszervezés 3. Szervezési módok, munkaformák Az oktatás szociális formái (Sozialform) Dr. Szabó Antal"— Előadás másolata:

1 Differenciált tanulásszervezés 3. Szervezési módok, munkaformák Az oktatás szociális formái (Sozialform) Dr. Szabó Antal szaboa@nyf.hu

2 Szervezési mód, munkaforma  Bár egyes szerzők a módszerek közé sorolják, de nem az!  Az oktatási folyamatban az adaptivitás érdekében alkalmazott szervezési megoldás, amely számol a tanulók sajátosságaival és fejlesztési lehetőségeivel.

3 Szervezési módok  Frontális munka  Csoportmunka  Párban folyó munka  Egyéni munka - részben egyénre szabott munka - teljesen egyénre szabott munka  Individualizált munka

4 Frontális munka 1. A tanulók ugyanazokért a célokért, ugyanolyan tartalom feldolgozásával, azonos időtartamban és gyakran azonos ütemben, párhuzamosan vesznek részt az elsajátítás folyamatában. - Nem kötődik az osztály fogalmához. - Alkalmazása nem kötődik kizárólagosan egyik módszerhez sem.

5 Frontális munka 2. Problémák: - Kommunikációs zavar - A tanítás sok tanuló mellett egyszerűen „elmegy” - A tanulók szereplése sajátosan alakul - A passzivitás, meg nem értés – mással foglalkozás - A tanulók közötti interakciók szegényesek - Fegyelmezési problémák, autokratikus megoldások - A tanulmányi különbségek nem csökkennek, inkább nőnek - Kollektivitást fejlesztő hatása nagyon mérsékelt Nyílt oktatás keretében alkalmazható változatában úgy valósul meg az egységesség, hogy az az osztály (csoport) tagjainak ismeretén alapul, s a tanulók lehetőséget kapnak a sajátosságaik szerinti munkára.

6 Csoportmunka 1. 3-6 fő közös tevékenység keretében old meg valamilyen tanulmányi feladatot. A kedvező differenciált tanulási körülmények megteremtése szempontjából kulcsszerepe van: - a csoportalakításnak és - a feladatnak.

7 Csoportmunka 2. Személyiségfejlesztő hatása az együttműködés és az egymásra figyelés révén érvényesül: - Fejlődik empátiás és toleranciaképességük - Új oldalról és jobban megismerik egymást - A csoporttagok reakciói alapján fejlődik önismeretük - Fejlődik a kollektív beállítódásuk A feladatmegoldásban rizikó nélkül vehetnek részt és a belső korrekció megelőzi a nyilvánosságot: - Csökken a szorongás, növekszik a tanulási kedv - Kedvelt munkaforma a gyerekek körében - Fejlődnek közös feladatmegoldáshoz szükséges eljárások - Minden tanuló profitál az oktatási folyamatból, javulnak a tanulási teljesítmények Fontos a pedagógus tudatos, közvetett ráhatása

8 Párban folyó munka 1. Két tanuló együttes munkában old meg valamely tanulmányi feladatot. Fontos: a tanulók együttműködési képességének fejlettsége, a tanulók együttműködési képességének fejlettsége, a társválasztás rokonszenvi alapon történjen a társválasztás rokonszenvi alapon történjen a tanulmányi eredmények közötti különbség csekély legyen. a tanulmányi eredmények közötti különbség csekély legyen.

9 Párban folyó munka 2. Fejlesztő hatása: - Az igazodó fejlesztő feladatok eredményeként javul az átlagteljesítmény - Gyakori a megértés élménye - A társas hatékonyság szempontjából értékes tapasztalatokat szereznek - Gyakorolják az együttműködés célszerű módjait - Megemelkedik a gyerekek tanulási kedve Feltételek: - A feladatok, a tanári irányítás, segítés, ellenőrzés, értékelés pára célzottak legyenek. Tanulópár: a tanulók között előzetes tudás, teljesítmény terén lényeges különbség van, így a cél a gyengébb tanuló nyújtandó segítség.

10 Egyéni munka 1.  A gyerekek frontális szervezésben, párhuzamosan, ugyanazon a feladaton dolgoznak a megoldásra való felkészültségüktől függetlenül.  „Képességeik” alapján két, három rétegre bontva, az egyes rétegek tanulói más-más feladaton dolgoznak.  A tanulás szempontjából fontos egyéni sajátosságaik közeleső volta miatt kapnak vagy választanak azonos feladatot, amelyen egyénileg dolgoznak.  Személyre szabott vagy vállalt feladaton dolgoznak.

11 Egyéni munka 2. - részben egyénre szabott munka A tanulás szempontjából fontos egyéni sajátosságaik közeleső volta miatt kapnak vagy választanak azonos feladatot, amelyen egyénileg dolgoznak. Az elsajátítás differenciált feltételeit biztosítja! - előzetes tudás, egyéni munkavégzés terén való fejlettség - A feladatok hasonló tanulókra méretezése (tartalom, minőség, instrukciók) - Egyes gyerekek elakadnak, fáradnak, tévednek. Fontos a pedagógus segítőkész attitűdje.

12 Egyéni munka 3. - teljesen egyénre szabott munka A tanulók egyéni sajátosságainak maximális figyelembevételére törekszik az eredményesség érdekében, így a legkedvezőbb módon biztosítja a differenciált tanulás feltételeit egyes számára.

13 Individualizált munka Az egyéneket akarják eljuttatni az elsajátításhoz, és ha ehhez szükséges, alkalmanként, indokolt esetben még az együtt oktatást is elképzelhetőnek tartják. Nem feltétlenül egyéni munka tehát, bár természetesen az dominál. Szélsőséges változatai már kivezetnek az iskolából! ENSZ Emberi Jogokról szóló nyilatkozata (26. bek.) „A szülőnek elsődleges joga van megválasztani, milyen típusú oktatásban kívánja gyermekét részesíteni.” Ktv.1993 „A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.”


Letölteni ppt "Differenciált tanulásszervezés 3. Szervezési módok, munkaformák Az oktatás szociális formái (Sozialform) Dr. Szabó Antal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések