Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fontosabb fogalmak Képesség :

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fontosabb fogalmak Képesség :"— Előadás másolata:

1 Fontosabb fogalmak Képesség : Az egyén pszichikus tulajdonságainak összessége, melyek a feladatok, tevékenységek eredményes elvégzésében nyilvánulnak meg.. Három komponenst foglal magába, melyek egymástól kölcsönösen függenek:kognitív (megismerés), affektív (érzelem), pszichomotoros (viselkedés). Kompetencia : Azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedési jegyek összessége, mely által a személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.

2 Fontosabb fogalmak Belépési/bemeneti kompetencia Mindazon kompetenciák összessége, melyek szükségesek egy képzés,- szakképzés megkezdéséhez. Kilépési/kimeneti kompetencia : Mindazon kompetenciák összessége, melyek szükségesek egy képzés,- szakképzés befejezéséhez

3 Fontosabb fogalmak Kompetencia alapú képzés : Olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanuló ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő módszereket is. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik. . Kompetencia szintmérés : Egy adott kompetencia elsajátításának mérése (vizsgája), előre megadott kritériumok alapján.

4 Fontosabb fogalmak Általános/kulcs kompetenciák : Azon kompetenciák összessége, melyeket egy adott képzésben (szakmacsoportban) minden tanulónak el kell sajátítani. Modul : A teljes tananyag önállóan kezelhető nagyobb, meghatározott időtartammal is behatárolt része.

5 Fontosabb fogalmak Projekt módszer : Olyan oktatásszervezési módszer, mely az oktatást/képzést gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja. A tanulók -és tanárok közös tervező, kivitelező és értékelő tevékenységére épít. Individualizált képzés : Olyan képzési módszer, melynek középpontjában a tanuló áll. Igényei, képességei, érdekei és céljai figyelembevételével történik a képzés. .

6 Fontosabb fogalmak Moduláris projektalapú tanulási útmutató : Egy modul több kompetenciáját tartalmazó útmutató, ami nagyban épít a tanuló aktivitására, de nem zárja ki a tanár segítségét, közreműködését. Egy modul több projektből is állhat, de egy modulhoz egy útmutató készül. Projektenként van teljesítménymérés. Programtanterv : A program tantervi szintű céljait, a tananyagot – jelen oktatási programunkban kompetenciákba rendezve -, a követelményeket, a megvalósításhoz szükséges időkeretet – ez nyitott be és kilépési rendszer - és a javasolt módszereket, az alkalmazandó értékelési eljárásokat tartalmazza.

7 Fontosabb fogalmak Moduláris projektalapú tanulási útmutató : Egy modul több kompetenciáját tartalmazó útmutató, ami nagyban épít a tanuló aktivitására, de nem zárja ki a tanár segítségét, közreműködését. Egy modul több projektből is állhat, de egy modulhoz egy útmutató készül. Projektenként van teljesítménymérés. Programtanterv : A program tantervi szintű céljait, a tananyagot – jelen oktatási programunkban kompetenciákba rendezve -, a követelményeket, a megvalósításhoz szükséges időkeretet – ez nyitott be és kilépési rendszer - és a javasolt módszereket, az alkalmazandó értékelési eljárásokat tartalmazza.

8 PROJEKT PEDAGÓGIA a hagyományostól eltérő tanulásszervezés
új tanári és tanuló szerepek komplex feladat – újszerű tananyagszervezés indirekt hatásrendszerek eltérő tudás- és teljesítményértelmezés eltérő értékelés eltérő fogalom a fegyelemről

9 PROJEKT PEDAGÓGIA megszűnik a frontális munka dominanciája
egyéni munka, páros munka, csoportmunka időben és térben párhuzamos munkaformák tanulói aktivitást feltételező módszerek

10 PROJEKT PEDAGÓGIA nincs állandó kontroll – helyette kialakul a bizalom
a tanár nem előíró és fegyelmező, hanem facilitáló, koordináló partner a megszokás bizonyossága helyett állandó változatosság, kreativitás a tanár és tanuló, mint partnerek nagyfokú szabadság (kiválasztás, tervezés, végrehajtás, értékelés, kipróbálás) a tanulók és a tanulók közötti különbség megismerése

11 PROJEKT PEDAGÓGIA a reproduktív és passzív tudás helyett aktív és teljesítményképes tudás a memorizálás helyett, mellett a megértés a mennyiség helyett a minőség – a tankönyvi helyett az alkalmazható és transzferálható tudás valós probléma – valós feladat – valós megoldás – életszerű tudás


Letölteni ppt "Fontosabb fogalmak Képesség :"

Hasonló előadás


Google Hirdetések