Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái 2007. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái 2007. szeptember."— Előadás másolata:

1 A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái 2007. szeptember

2 1. Tanulás felfogások (A) Comeniuselőttipedagógia A szenzualizmus pedagógiája A cselekvés pedagógiája Konstruktív pedagógia A megismerés logikájadeduktívinduktívinduktívdeduktív Pedagógiaieljárásokszövegtanulásszemléltetéscselekvéstevékenykedtetés az előzetes tudásra építés Középpontban a szöveg, a szerző a szemléltető pedagógus a cselekvő gyermek a belső elméleteket működtető és cselekvő gyermek

3 A filozófia A tanár szerepe Tanulási hangsúly Tantervi hangsúly Idealizmus Erkölcsi és lelki vezetőként a látens eszmék tudatosítása Az ismeretek és eszmék emlékezetbe idézése. Hangsúly az absztrakt gondolkodásonIsmeretközpontúság,tanárközpontúság. Előtérben a klasszikus tantárgyak (filozófia, teológia, matematika) Realizmus(materializmus)Racionálisgondolkodásfejlesztése A gondolkodás gyakorlása. Hangsúly a logikus és absztrakt gondolkodásonIsmeretközpontúság,tanárközpontúság. Előtérben a természet- és a társadalomtudományi tárgyak Pragmatizmus A kritikai és tudományosgondolkodásfejlesztése. A tanulás szervezője A változó környezettel való foglalkozás és a tudományos kifejtés módszerei Nincsenek állandó Ismeretek és tantárgyak. Cél: az egyén felkészítése a változásokra. Előtérben a problémamegoldás Egzisztencializmus Az egyén választási és önmeghatározási képességénekfejlesztése Az emberi társadalom ismerete és elvei. VálasztásitevékenységekTananyagmegválaszthatósága Emocionális, esztétikai és filozófiai jellegű tantárgyak A.C. Orstein-F.P. Hunkins: Curriculum: Foundations, Principles and Issues. Prentice Hall. New Yersey, 1988.) 2. Tanulás felfogások (B)

4 3. Iskolai tudás – követelmények ( Bloom taxonómiája a követelmények strukturálásához) TÉNYEK (Adatok, elemi információk) FOGALMAK (törvények, konvenciók és szabályok) ÖSSZEFÜGGÉSEK (Alapelvek, elméletek, rendszerek) ISMERET = EGYSZERŰ REPRODUKCIÓ MEGÉRTÉS - Egyszerűbb összefüggések megértése; - Bonyolultabb összefüggések (átkódolás, értelmezés, transzformálás) megértése ALKALMAZÁS - Alkalmazás ismert, tanult szituációban; - Alkalmazás új szituációban MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK - Analízis - Szintézis - Értékelés TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK (Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

5 A tanulás Kognitív Emocionális, pragmatikus Ismeretorientált, Tanárorientált, Irányított, Receptív, Reproduktív, Osztálykeretben, Passzív befogadás Képességorientált, Tanulóorientált, Önálló Produktív Csoportban/ egyénileg, Aktív elsajátítás A tanítás célja A tanuló tevékenysége Médium/tankönyv Tanítási forma/ módszerek Ismeretátadó Tények, adatok összefüggések megismerése Memorizálás, bevésés, visszaadás Történelmi összefoglaló, vezérfonal Ismeretátadás (előadás, közlés) Elbeszélő (narratív) Tört. események megelevenítése, elbeszélése Beleélés, átélés Tanári elb., történelmi regény, film, szerepjáték Elbeszélés (felolvasás, leírás, játék) Munkáltató Tört. események megértése, oknyomozás Megbeszélés, magyarázat, kérdve kifejtés Munkáltató tankönyv Munkáltatás Problémamegoldó A történelem kritikus értelmezése Kérdések, problémák felvetése, elemzése, értékelése, Forrás-, feladat gyűjteményProblémamegoldás Projekttanítás A múlt kérdve kutató rekonstrukciója Tudatosítás, reflexió, cselekvés Multipers. és kontroverzív források Cselekedtetés (projekt) 4. Történelemtanítási stratégiák Kognitív Emocionális, pragmatikus

6 5. A tanulásszervezés hangsúlyos területei Tervezés Tevékenységek szervezése Módszertani alternatívák Mérés, értékelés

7 6. Összegzés CÉLOK:  Tantárgyi ismeretek helyett  történelmi műveltség, történelemszemlélet, a történelmi megismerés képessége TARTALOM: Politikatörténet, eseménytörténet túlhangsúlyozása helyett Politikatörténet, eseménytörténet túlhangsúlyozása helyett  társadalom-, életmód-, mentalitás-, technikatörténet stb. A kronologikus szempont mellett A kronologikus szempont mellett  tematikus "hosszmetszetek", "keresztmetszetek", esettanulmányok Diakron szemlélet mellett Diakron szemlélet mellett  szinkron szemlélet Az egyetlen történelmi igazság helyett Az egyetlen történelmi igazság helyett  multiperspektívikus megközelítés

8 MÓDSZEREK Módszertani alternatívákban való gondolkodás Módszertani alternatívákban való gondolkodás Tudatos módszerválasztás Tudatos módszerválasztás Puszta ismeretátadás helyett  önálló ismeretszerzés Puszta ismeretátadás helyett  önálló ismeretszerzés Passzív megértés helyett  aktív kommunikáció, alkalmazható tudás Passzív megértés helyett  aktív kommunikáció, alkalmazható tudás MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS Ismeret, megértés mellett  alkalmazás Ismeret, megértés mellett  alkalmazás Tartalmi követelmények mellett  képesség jellegű követelmények Tartalmi követelmények mellett  képesség jellegű követelmények


Letölteni ppt "A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái 2007. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések