Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Feladatírói tréning Történelem. Dr. Dárdai Ágnes, PhD pte

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Feladatírói tréning Történelem. Dr. Dárdai Ágnes, PhD pte"— Előadás másolata:

1 Feladatírói tréning Történelem. Dr. Dárdai Ágnes, PhD dardai@lib. pte
Feladatírói tréning Történelem Dr. Dárdai Ágnes, PhD

2 Új trendek - paradigmaváltás
1.Történettudományok A XIX. századi történetírás hagyományainak meghaladása (esemény-, állam-, politikatörténet, nagyhatalmak, hősök története, stb.) A XX. századi marxista történetírás meghaladása (osztályharc, lineáris fejlődésmenet, preferált témák, stb.) Az elmozdulás új irányai (erős társadalomtudományi megközelítés, szinkron-, rendszerszemlélet, globális és multiperspektivikus megközelítés, kultúr-, művelődés-, technika-, nő-, információtörténet, „posztmodern” témák, stb.) Hiány: A történelem mint iskolai stúdium diszkussziója – a történelemdidaktika emancipációja

3 2. Neveléstudományok lifelong learning (LLL) – edukatív társadalom
Világméretű kommunikációs forradalom – információs társadalom Tanulásfelfogások változása Iskolai tudás – gyakorlati (hasznos) tudás A XXI. századi oktatás elvárásai (Delors-jelentés, 1999) Megtanulni megismerni Megtanulni dolgozni Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni élni

4 3. Új pedagógiai kultúra A nevelés embereszményét a társadalom elvárásai határozzák meg. Az oktatás feladata: nem „ünnepi”, hanem „alkalmazkodó” tudás kialakítása Tanulás: nem pusztán befogadás, hanem aktív részvétel Az oktatás nem tanár-, hanem tanuló centrikus Módszerek: tanáré + tanulóé Differenciált tanulásszervezés Ellenőrzés: nemcsak ismeretek, hanem képességek is

5 4. A történelemtanítás célja
„Narratív kompetencia” A történelmet megismerni (kultúraközvetítő funkció) A történelmet értelmezni (értékközvetítő funkció) A történelem segítségével orientálódni (szocializációs és perszonifikációs funkció)

6 5. A történelemtanítás feladata
Ismeretközvetítés Ismeretek Tények Fogalmak Összefüggések Általános Történelmi műveltség Gondolkodásfejlesztés Intellektuális kompetenciák, képességek kialakítása Önállóság Kritikai készség Vitakészség Beleérző/átérző képesség Kreativitás problémamegoldás Érték/normaközvetítés Pozitív életszemlélet Nemzeti identitás Európaiság Demokrácia Humanizmus Az élet, a környezet védelme Nyitottság Tolerancia Szociális felelősség Társadalmi közéleti tevékenység

7 6. Újszerű feladatok Nemcsak tartalmak, hanem képességek mérése is
Nemcsak tartalmi, hanem a műveleti szintek mérése is Minden feladathoz indukciós bázis (tételmondat, forrás)

8 7. Az elsajátítás szintjei
TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) TÉNYEK (Adatok, elemi információk) FOGALMAK (törvények, konvenciók és szabályok) ÖSSZEFÜGGÉSEK (Alapelvek, elméletek, rendszerek) ISMERET = EGYSZERŰ REPRODUKCIÓ MEGÉRTÉS - Egyszerűbb összefüggések megértése; - Bonyolultabb összefüggések (átkódolás, értelmezés, transzformálás) megértése ALKALMAZÁS - Alkalmazás ismert, tanult szituációban; Alkalmazás új szituációban MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK Analízis - Szintézis - Értékelés MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK (Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

9 8. A források tipizálása Textuális – szövegek Ikonografikus – képek
Grafikus – ábrák Kartografikus - térképek

10 9. Feladatok tipizálása – a követelmény szintek szerint
Tények, fogalmak, összefüggések – felismerése, reprodukálása Információt aláhúzni, kigyűjteni, bekarikázni, melléírni, leolvasni stb. Megállapítani, hogy az információ melyik forrásban szerepel Forrást (szerzőjét, témáját, idejét stb.) felismerni Fogalmat azonosítani stb.

11 Egyszerűbb fogalmak, összefüggések megértése
Fogalmak definiálása, értelmezése Fogalmak hozzárendelése korokhoz, személyekhez stb. Információt hiányzó szövegbe, táblázatba, ábrába, térképbe beírni Szakkifejezéseknek saját szóval való körülírása Képek szimbolikus tartalmának megértése Stb.

12 A tanultak alkalmazása
Célok, okok, következmények felismerése Célok, okok, következmények megkülönböztetése egymástól Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása Ok-okozati összefüggések bemutatása Állítások igaz-hamis minősítése Képek szimbolikus jelentésének megfogalmazása Stb.

13 Magasabb rendű műveletek – analízis, szintézis, értékelés
Történelmi események közötti kapcsolatok megtalálása Események diakron és szinkron szemléletű ábrázolása Multiperspektivikus megközelítés alkalmazása Kontroverzív források értelmezése Kontroverzív források értékelése Stb.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Feladatírói tréning Történelem. Dr. Dárdai Ágnes, PhD pte"

Hasonló előadás


Google Hirdetések