Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Feladatírói tréning Történelem Dr. Dárdai Ágnes, PhD

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Feladatírói tréning Történelem Dr. Dárdai Ágnes, PhD"— Előadás másolata:

1 Feladatírói tréning Történelem Dr. Dárdai Ágnes, PhD dardai@lib.pte.hu www.lib.pte.hu/dardai dardai@lib.pte.hu

2 Új trendek - paradigmaváltás 1.Történettudományok  A XIX. századi történetírás hagyományainak meghaladása (esemény-, állam-, politikatörténet, nagyhatalmak, hősök története, stb.)  A XX. századi marxista történetírás meghaladása (osztályharc, lineáris fejlődésmenet, preferált témák, stb.)  Az elmozdulás új irányai (erős társadalomtudományi megközelítés, szinkron-, rendszerszemlélet, globális és multiperspektivikus megközelítés, kultúr-, művelődés-, technika-, nő-, információtörténet, „posztmodern” témák, stb.)  Hiány: A történelem mint iskolai stúdium diszkussziója – a történelemdidaktika emancipációja

3 2. Neveléstudományok  lifelong learning (LLL) – edukatív társadalom  Világméretű kommunikációs forradalom – információs társadalom  Tanulásfelfogások változása  Iskolai tudás – gyakorlati (hasznos) tudás  A XXI. századi oktatás elvárásai (Delors-jelentés, 1999) Megtanulni megismerni Megtanulni dolgozni Megtanulni együtt élni másokkal Megtanulni élni

4 3. Új pedagógiai kultúra  A nevelés embereszményét a társadalom elvárásai határozzák meg.  Az oktatás feladata: nem „ünnepi”, hanem „alkalmazkodó” tudás kialakítása  Tanulás: nem pusztán befogadás, hanem aktív részvétel  Az oktatás nem tanár-, hanem tanuló centrikus  Módszerek: tanáré + tanulóé  Differenciált tanulásszervezés  Ellenőrzés: nemcsak ismeretek, hanem képességek is

5 4. A történelemtanítás célja „Narratív kompetencia”  A történelmet megismerni (kultúraközvetítő funkció)  A történelmet értelmezni (értékközvetítő funkció)  A történelem segítségével orientálódni (szocializációs és perszonifikációs funkció)

6 5. A történelemtanítás feladata Ismeretközvetítés Ismeretek Tények Fogalmak Összefüggések Általános Történelmi műveltség Gondolkodásfejlesztés Intellektuális kompetenciák, képességek kialakítása Önállóság Kritikai készség Vitakészség Beleérző/átérző képesség Kreativitás problémamegoldás Érték/normaközvetítés Pozitív életszemlélet Nemzeti identitás Európaiság Demokrácia Humanizmus Az élet, a környezet védelme Nyitottság Tolerancia Szociális felelősség Társadalmi közéleti tevékenység

7 6. Újszerű feladatok Nemcsak tartalmak, hanem képességek mérése is Nemcsak tartalmi, hanem a műveleti szintek mérése is Minden feladathoz indukciós bázis (tételmondat, forrás)

8 7. Az elsajátítás szintjei TÉNYEK (Adatok, elemi információk) FOGALMAK (törvények, konvenciók és szabályok) ÖSSZEFÜGGÉSEK (Alapelvek, elméletek, rendszerek) ISMERET = EGYSZERŰ REPRODUKCIÓ MEGÉRTÉS - Egyszerűbb összefüggések megértése; - Bonyolultabb összefüggések (átkódolás, értelmezés, transzformálás) megértése ALKALMAZÁS - Alkalmazás ismert, tanult szituációban; - Alkalmazás új szituációban MAGASABBRENDŰ MŰVELETEK - Analízis - Szintézis - Értékelés TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?) MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK (Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

9 8. A források tipizálása Textuális – szövegek Ikonografikus – képek Grafikus – ábrák Kartografikus - térképek

10 9. Feladatok tipizálása – a követelmény szintek szerint Tények, fogalmak, összefüggések – felismerése, reprodukálása -Információt aláhúzni, kigyűjteni, bekarikázni, melléírni, leolvasni stb. -Megállapítani, hogy az információ melyik forrásban szerepel -Forrást (szerzőjét, témáját, idejét stb.) felismerni -Fogalmat azonosítani -stb.

11 Egyszerűbb fogalmak, összefüggések megértése -Fogalmak definiálása, értelmezése -Fogalmak hozzárendelése korokhoz, személyekhez stb. -Információt hiányzó szövegbe, táblázatba, ábrába, térképbe beírni -Szakkifejezéseknek saját szóval való körülírása -Képek szimbolikus tartalmának megértése -Stb.

12 A tanultak alkalmazása -Célok, okok, következmények felismerése -Célok, okok, következmények megkülönböztetése egymástól -Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása -Ok-okozati összefüggések bemutatása -Állítások igaz-hamis minősítése -Képek szimbolikus jelentésének megfogalmazása -Stb.

13 Magasabb rendű műveletek – analízis, szintézis, értékelés -Történelmi események közötti kapcsolatok megtalálása -Események diakron és szinkron szemléletű ábrázolása -Multiperspektivikus megközelítés alkalmazása -Kontroverzív források értelmezése -Kontroverzív források értékelése -Stb.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Feladatírói tréning Történelem Dr. Dárdai Ágnes, PhD"

Hasonló előadás


Google Hirdetések