Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. 01. 03..  A nyelv megismerése mint  Kommunikációs eszköz  A tanulás eszköze  Árnyalt és reflexív ismeretek a nyelvről  A társadalom belső kohéziójának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. 01. 03..  A nyelv megismerése mint  Kommunikációs eszköz  A tanulás eszköze  Árnyalt és reflexív ismeretek a nyelvről  A társadalom belső kohéziójának."— Előadás másolata:

1 2011. 01. 03.

2  A nyelv megismerése mint  Kommunikációs eszköz  A tanulás eszköze  Árnyalt és reflexív ismeretek a nyelvről  A társadalom belső kohéziójának alapja a nyelv  Szóbeli és írásbeli kommunikáció képessége: ideértve a hangzó és az írott szövegek mellett az audiovizuális közlés és az internet, CD- ROM, mobilkommunikáció eszközeinek ismeretét

3  Folyamatos fejlődés nyomon követése  Különféle szövegműfajok normáinak, a morális, esztétikai és kulturális elvárások ismerete  Irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd  Interdiszciplinaritás!  Nyelv és irodalom összefonódása

4  1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása  2. Olvasás, írott szöveg megértése  3. Írás, szövegalkotás  4. A tanulási képesség fejlesztése  5. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről  6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése  7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

5  Önkifejezés  Megértés  Önálló produkció  Változatosság  Magabiztos fellépés

6  Értő hangos és néma olvasás  Szerzői álláspont azonosítása  Alkalmazni tudás  Eltérő műfajok, témák értelmezése

7  írástechnika,  olvasható betűformák, esztétikus íráskép, lényegkiemelő, áttekinthető jegyzetelés és vázlatkészítés, biztos,  problémaérzékeny helyesírás  műfajokhoz kötődő hagyományok, nyelvi- stilisztikai és kommunikációs jellegzetességek  szerepének felismerése és kreatív alkalmazásuk saját írásműben  saját álláspont megfogalmazása

8  Az alapműveltség elsajátításához szükséges tudás megszerzésének és feldolgozásának csoportos és egyéni technikái, e technikák megismerése, használatuk gyakorlása.

9  A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek elsajátítása  A szövegre, annak felépítésére, működésére, jelentésére és stílusára vonatkozó ismertek  A nyelvi kultúra fejlesztése

10 3 X 7 fős csoportok TÉMÁK: KÖNYVTÁRHASZNÁLAT MESE, TÖRTÉNETMONDÁS DRÁMAJÁTÉKOK Csoporton belül minden fejlesztési feladat jelenjen meg alsó, felső és középiskolai szinten. Egyéni időbeosztás Portfólió!


Letölteni ppt "2011. 01. 03..  A nyelv megismerése mint  Kommunikációs eszköz  A tanulás eszköze  Árnyalt és reflexív ismeretek a nyelvről  A társadalom belső kohéziójának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések