Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kulcskompetenciák. A munka világával kapcsolatos tulajdonságok Kulcskompetenciák (az EU referencia-kerete) Pályaorientációs kompetenciák Munkavállalói.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kulcskompetenciák. A munka világával kapcsolatos tulajdonságok Kulcskompetenciák (az EU referencia-kerete) Pályaorientációs kompetenciák Munkavállalói."— Előadás másolata:

1 A kulcskompetenciák

2 A munka világával kapcsolatos tulajdonságok Kulcskompetenciák (az EU referencia-kerete) Pályaorientációs kompetenciák Munkavállalói kompetenciák • anyanyelven folytatott k. • idegen nyelveken folyt.k. • matematikai, természet- és műszaki tudományi • digitális kompetencia • szociális és állampolgári • kezdeményezőkészség és vállalkozói komp. • kulturális tudatosság és kifejezőkészség • a tanulás elsajátítása • pályaorientáció • pályaválasztás • pályakorrekció kompetenciái • álláskeresés • állás-elnyerés • munkahely- megtartás kompetenciái

3 A kompetencia fogalma „A képzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére” (Felnőttképzési tv.)

4 KK fogalmának meghatározása A kulcskompetenciák (KK) szerkezete KK ismerettartalma KK készségtartalma KK attitűdtartalma

5 Az anyanyelven folytatott kommunikáció fogalma I. Konkrét képesség, amelynek révén az egyén ki tud fejezni • érzéseket • gondolatokat • tényeket • véleményeket szóban és írásban Pl: hallott / olvasott szöveg értése, írás- / beszéd-készség

6 Az anyanyelven folytatott kommunikáció fogalma II. Komplex képesség, amelynek révén az egyén nyelvileg helyes és kreatív módon kapcsolódik be • a társadalmi • a kulturális • az oktatási • a képzési • a munka • a családi élet • a szabadidős tevékenységekbe

7 Az anyanyelven folytatott kommunikáció ismeretei verbális kapcsolattartás alapjai nyelvi és irodalmi stílusok • szókincs • nyelvi funkciók • funkcionális nyelvtan • köszönés • bemutatkozás • szándék közlése • kérdezés • válaszadás • nyelvi stílusok • irodalmi stílusok • nem irodalmi stílusok • kommunikációs helyzet és stílus alapismeretek

8 Az anyanyelven folytatott kommunikáció készségei Alapvető készségek szóbeli és írásbeli kommunikáció • különböző helyzetekben • különböző követelmények esetén (pl.: érvelés, meggyőzés) Speciális készségek különböző szövegek • megkülönböztetése • felhasználása információk • keresése • összegyűjtése • feldolgozása • segédeszközök alkalmazása

9 Az anyanyelven folytatott kommunikáció attitűdjei a nyelv másokra gyakorolt hatásának tudatosításával és a nyelv pozitív és társadalmilag felelős módon való használatával ! • párbeszédre való hajlam (kritikus / építő) • esztétikai minőség tisztelete (törekvés) • kapcsolat másokkal (törekvés)

10 Idegen nyelveken folytatott kommunikáció • a nyelvi speciális • a társadalmi • a kulturális eltérésekből adódó különbségeket A tudás-elemek fő tartalma azonos az anyanyelvi kommunikáció jellemzőivel KIVÉVE

11 A matematikai kompetencia fogalma • biztos számolás • gondolkodás alkalmazása (logikus / térbeli ) • absztrakciók (képletek / modellek / szerkezetek / / táblázatok / grafikonok) A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, a mindennapi problémák megoldásában

12 A matematikai kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei készségekattitűdök • számok, mértékek • alapműveletek, formák • fogalmak, koncepciók • elvek, folyamatok alkalmazása • bizonyítások • matematikai nyelvi kommunikáció • segédeszközök alkalmazása • igazság tisztelete!! • dolgok okának és • érvényességének keresése ismeretek

13 A természettudományi kompetencia fogalma alkalmazott tudás és módszertan a természeti világ magyarázatához (probléma-felismerések / következtetések) A műszaki tudományi kompetencia fogalma tudás és módszertan az emberi akarat és szükséglet kielégítésére (tevékenységek / technológiák)

14 A természet- és műszaki tudományi kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei készségekattitűdök • természeti világ alapelvei • alapvető tudományos elvek, koncepciók, és módszerek • technológiai termékek és folyamatok • tudomány és technológia természetre gyakorolt hatása • technológiai eszk. gépek alkalmazása • tud.adatok alkalm. • tud. kutatás alapvető jellemzői ismerete és alkalm. • kíváncsiság • kritikus értékelés • biztonság fenntarthatóság tisztelete ismeretek

15 A digitális kompetencia fogalma • a munka • a szabadidő • a kommunikáció területén az információs társadalmi technológiák (IST) alkalmazásának képessége

16 A digitális kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei készségekattitűdök • jogi / etikai szabályok • információ tárolás • információ kezelés ismeretei / szabályai • szövegszerkesztés • táblázatkezelés • Internet-használat • információ- - keresés - gyűjtés - feldolgozás • kritikus gondolkodás • kreativitás • innováció ismeretek

17 Szociális és állampolgári kompetencia fogalma • a társadalmi • a szakmai életben • a közügyekben • a konfliktusmegoldásban személyi / interperszonális / interkulturális kompetenciák, és viselkedési formák, amelyek képessé teszik az egyént a hatékony és demokratikus részvételre

18 A szociális kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei készségekattitűdök • egészséges életvitel • magatartási szabályok • esélyegyenlőség • tolerancia • együttérzés • tűrőképesség • együttműködés • integritás • sokféleség tisztelete ismeretek

19 Az állampolgári kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei készségekattitűdök • fogalmak • fogalom-rendszerek • történelmi / társadalmi ismeretek • együttműködés • kritikai elemzés • választási „tudás” • emberi jogok tisztelete • felelősségérzet • közös értékek tisztelete ismeretek

20 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fogalma • tervszerűség • kreativitás • innováció • kockázatvállalás • vezetési készség • etikai tudatosság az egyén azon képességei, amelynek segítségével elképzeléseit meg tudja valósítani, így

21 Kezdeményezőkészség/vállalkozói kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei készségekattitűdök • gazdaság működése • vállalkozások szabályai • „lehetőségek” • „menedzselés” • önismeret • együttműködés • kezdeményező- készség • motivácíó • akarat • innováció ismeretek

22 A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciáinak fogalma • zene • előadóművészet • irodalom • képzőművészet elképzelések, érzések, élmények kreatív kifejezésének elismerése különböző művészeti kifejezési formákban, mint

23 A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciáinak ismeretei, készségei, attitűdjei készségekattitűdök • nemzeti / európai kulturális örökség • kortárs kultúra hely / tárgy / művek • művek / előadások tisztelete és élvezete • önkifejezés sokfélesége • kulturális cselekvés • nyitottság / tisztelet • esztétikai befogadókészség ismeretek

24 A tanulás tanulása kompetenciájának fogalma • a tanulásra törekszik • a tanulást megszervezi • az esetleges akadályokat megszünteti • a tudást megszerzi és alkalmazza Az egyén azon képességei, mellyel

25 készségekattitűdök • tanulási stratégiák, módszerek, technikák • szakmai önismeret • oktatási, képzési lehetőségek • alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) • info-kommunikációs technika • szervezés • önértékelés • önfegyelem • kíváncsiság • motíváltság • problémamegoldás ismeretek A tanulás tanulása kompetenciájának ismeretei, készségei, attitűdjei

26 „Összefoglalás” Valamennyi KK egyformán fontos! KK-k részben egymásba fonódnak Alapkészségek a tanulás alapjai! (nyelv, írás, olvasás, számolás) A tanulási készségek támogatják a többi KK elsajátítását! Valamennyi KK alkotóeleme kritikus gondolkodás kreativitás kezdeményezés problémamegoldás kockázatértékelés döntéshozatal érzelmek konstruktív kezelése

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A kulcskompetenciák. A munka világával kapcsolatos tulajdonságok Kulcskompetenciák (az EU referencia-kerete) Pályaorientációs kompetenciák Munkavállalói."

Hasonló előadás


Google Hirdetések