Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013/2014-es tanév változásai az új NAT és kerettanterv tükrében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013/2014-es tanév változásai az új NAT és kerettanterv tükrében"— Előadás másolata:

1 2013/2014-es tanév változásai az új NAT és kerettanterv tükrében
Előadó: Horváth Judit

2 A tartalmi szabályozás törvényi háttere
2011 évi CXC. TV nemzeti köznevelésről 110/2012. ( 6.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról módosította a 73/2013.( III. 28.) Korm. rendeletet) 20/2012. ( VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről (módosítás várható) 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének….. irányelve 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról

3 Tantervi szabályozás háromszintű és kétpólusú
NAT KT HT

4 Tantervi hierarchia NAT:
KERETTANTERVEK HELYI TANTERVEK NAT: - Tartalmi követelményeket is meghatározó központi alaptanterv KERETTANTERVEK: - Részletes tantárgyra és évfolyamokra vonatkozó követelményeket meghatározó tanterv HELYI TANTERVEK: Helyi sajátosságoknak, az iskola arculatának megfelelően kialakított, kerettantervekben meghatározottakat figyelembevevő tanterv

5 KULCSKOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ÉS NEVELÉSI CÉLOK A NEMZETI ALAPTANTERVBEN 2012.
Az erkölcsi nevelés A nemzeti öntudat és hazafias nevelés Állampolgárságra és nemzeti öntudatra nevelés Az önismeret és társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért és önkéntesség Fenntarthatóság és környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

6 Kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony önálló tanulás

7 Kerettantervi óraszámok

8 Tantárgyi kerettantervek témaköreinek felépítése

9 Újdonságok 1.osztály: számtan, algebra

10 2.osztály: gondolkodási módszerek

11

12 2.osztály: számtan, algebra

13 2.osztály: geometria

14

15

16 2.osztály: statisztika

17 3.osztály: számelmélet

18 4.osztály: számelmélet, algebra

19 4.osztály: geometria

20 4.osztály: statisztika, valószínűség

21 5.osztály

22

23

24

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2013/2014-es tanév változásai az új NAT és kerettanterv tükrében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések