Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

~ 1970: Világnézetünk alapjai a középiskolában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "~ 1970: Világnézetünk alapjai a középiskolában."— Előadás másolata:

1 ~ 1970: Világnézetünk alapjai a középiskolában.
„Emberes” tárgyak Az Emberismeret és etika, az Ember- és tár- sadalom-ismeret, etika, a Társadalomismeret modul tárgyak története: A NAT előtt: Műveltségi terület: nincs megnevezve ~ 1970: Világnézetünk alapjai a középiskolában. 1978: Állampolgári ismeretek az általános iskolában.

2 „Emberes” tárgyak 2014 Cél:
A tanulók világnézetének közvetlen formálása. Eredménye: Előny: Lehetőség a jelenismeret mint iskolai diszciplína megjelenésére. Hátrány: A tárgy beolvad a „nagy testvér” (történelem) óraszámába.

3 a NAT szerint: Műveltségterület: „Emberes” tárgyak 2014
Ember és társadalom Új cél: Fejleszteni a fiatalok társadalmi tájékozottságát. Felkészíteni a demokratikus közéleti, gazdasági szereplésre.

4 a kerettanterv szerint:
„Emberes” tárgyak a kerettanterv szerint: Műveltségterület: Ember és társadalom Meghatározás: Interdiszciplináris modul tantárgy Előnye: 7-12. évfolyamig folyamatosan jelen van

5 „Emberes” tárgyak Határtudományok: állampolgári ismeretek →politológia, jogtudomány, alkotmánytan társadalomismeret → szociológia gazdasági ismeretek → mikro- és makroökonómia emberismeret → pszichológia, szociálpszichológia, etika

6 „Emberes” tárgyak 2014 a kétszintű érettségi bevezetésekor:
Sajátosságok: alacsony óraszám → heti 0,5 vagy 1óra induktivitás → az egyeditől az általános felé projekt feladat → személyes tanár diák viszony

7 „Emberes” tárgyak 2014 Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció
digitális kompetencia szociális és állampolgári kompetencia kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

8 „Emberes” tárgyak Fejlesztési területek: az absztrahálás képessége az értelmezés képessége az érvelés képessége a vitakészség képessége önálló ismeretszerzés képessége

9 „Emberes” tárgyak 2014 Középszinten:
100/1997. (VI. 13.) kormány rendelet 6. § (5) szerint vizsgatárgy lehet bármely középiskolában : Emberismeret és etika Ember- és társadalomismeret, etika Társadalomismeret

10 Írásbeli vizsga: „Emberes” tárgyak 2014
Projekt készítés → (új elem a magyar közoktatásban) Írásos dolgozat típusú projekt 10-12 oldalas dolgozat Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló projekt (AV produktum) riport- vagy műsor (nem feltétel az adásba kerülés) film vagy képsorozat (dokumentálva) Szervezésen alapuló projekt vitaest, komplett iskolai vagy helyi program

11 „Emberes” tárgyak A projekttémákat 100/1997. (VI. 13.) kormány-rendelet szerint az Oktatási Hivatal hozza nyilvánosságra.

12 1. feladat: tételkifejtés
„Emberes” tárgyak Szóbeli vizsga: 1. feladat: tételkifejtés alfeladat társadalomismereti vagy jelenismereti témához kapcsolódó feladat alfeladat a vizsgázó tanulmányainak megfelelően vagy egy gazdasági ismeretek témához vagy egy pszichológia témához kapcsolódó feladat 2. feladat: projektvédés A vizsgázó röviden bemutatja az általa elkészített projektet és válaszol a bizottság által feltett kérdésekre.

13 „Emberes” tárgyak 2014 Emelt szinten (Jogszabályi háttér):
1. A 100/1997. Korm. r. 61/A § szerint a 2013.évi vizsgaidőszaktól kezdve emelt szintű érettségi vizsga abból a tárgyból tehető, amely – mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 2. mellékletében szerepel. /2012. (XII. 29.) 2. melléklet 2/h pont: Társadalomismeret

14 „Emberes” tárgyak Írásbeli vizsga: központi feladatsor szerint (hagyományos módon) Szóbeli vizsga: központi tételsor szerint

15 Értékelés: „Emberes” tárgyak 2014 KÖZÉPSZINT EMELT SZINT írásbeli
a projekt készítése a készítés folyamata 30 központi feladatsor rész: Társadalomismeret és jelenismeret 55 a projekt tartalma 50 rész A: Gazdasági ism. vagy B: Pszichológia 20 összesen 80 75 szóbeli 1. feladat: tételkifejtés tartalom előadásmód 45 5   szóbeli feladat: és jelenismeret a projekt védése II. feladat B: Pszichológia 70

16 „Emberes” tárgyak Vizsgák számokban:

17 „Emberes” tárgyak 2014 Javaslatok:
A követelmények megfogalmazásakor ben: „Az előzőekből szervesen következik, hogy a különböző tantárgyakkal történő integráció kérdései – legalábbis az érettségi vizsga terén – csak a későbbi tapasztalatok, illetve szabályozás nyomán tisztázódhatnak.” (Vö: Az érettségi vizsga részletes követelményei; Társadalomismeret)

18 Középszinten: „Emberes” tárgyak 2014 Megfelelő:
A vizsgamodell (projektkészítés, védés, szóbeli vizsga). Az egyes vizsgarészek egymáshoz viszonyított pontszámainak az aránya.

19 „Emberes” tárgyak Változtatandó: A projektvezető/projektértékelő tanár a jelenleginél differenciáltabban értékelhesse a projekt-készítés folyamatát, ha diák együttműködése nem megfelelő. A pedagógusnak legyen lehetősége arra, hogy ezeknek a hiányát az értékelésben erőteljesebben megjelenítse.

20 „Emberes” tárgyak A projektfeladatok ne különüljenek olyan élesen egymástól, mint jelenleg, hiszen számos olyan feladat van, amelyik mindhárom terület ismeretanyagának mérésére alkalmas. A három érettségi tárgy összevonható két tárggyá. Emberismeret és etika Társadalomismeret

21 Emelt szinten: „Emberes” tárgyak 2014 Megfelelő:
A vizsgamodell (írásbeli, szóbeli). Az egyes vizsgarészek egymáshoz viszonyított pontszámainak az aránya. A három fős vizsgabizottság együttműködése. (A pontozás koherens.)

22 „Emberes” tárgyak 2014 Szükséges lenne:
Tényminimum összeállítása a társadalomismeret, jelenismeret és gazdasági ismeret modul esetében. Például: kormányzati döntések ismerete kormányzati szereplők ismerete aktuálpolitikai trendek értő értékelése világgazdasági események értő értékelése

23 „Emberes” tárgyak Változtatandó: A szóbeli tételsorok validitása gyorsan avul, ezért 3-4 évenkénti aktualizálása szükséges.

24 Köszönöm a figyelmüket!
„Emberes” tárgyak Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "~ 1970: Világnézetünk alapjai a középiskolában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések