Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Emberes” tárgyak 2014 Az Emberismeret és etika, az Ember- és tár- sadalom-ismeret, etika, a Társadalomismeret modul tárgyak története: A NAT előtt: Műveltségi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Emberes” tárgyak 2014 Az Emberismeret és etika, az Ember- és tár- sadalom-ismeret, etika, a Társadalomismeret modul tárgyak története: A NAT előtt: Műveltségi."— Előadás másolata:

1 „Emberes” tárgyak 2014 Az Emberismeret és etika, az Ember- és tár- sadalom-ismeret, etika, a Társadalomismeret modul tárgyak története: A NAT előtt: Műveltségi terület: nincs megnevezve ~ 1970: Világnézetünk alapjai a középiskolában. 1978: Állampolgári ismeretek az általános iskolában.

2 Cél: A tanulók világnézetének közvetlen formálása. Eredménye: • Előny: Lehetőség a jelenismeret mint iskolai diszciplína megjelenésére. • Hátrány: A tárgy beolvad a „nagy testvér” (történelem) óraszámába. „Emberes” tárgyak 2014

3 a NAT szerint: Műveltségterület: Ember és társadalom Új cél: Fejleszteni a fiatalok társadalmi tájékozottságát. Felkészíteni a demokratikus közéleti, gazdasági szereplésre. „Emberes” tárgyak 2014

4 a kerettanterv szerint: Műveltségterület: Ember és társadalom Meghatározás: Interdiszciplináris modul tantárgy Előnye: 7-12. évfolyamig folyamatosan jelen van „Emberes” tárgyak 2014

5 Határtudományok: • állampolgári ismeretek → politológia, jogtudomány, alkotmánytan • társadalomismeret → szociológia • gazdasági ismeretek → mikro- és makroökonómia • emberismeret → pszichológia, szociálpszichológia, etika „Emberes” tárgyak 2014

6 a kétszintű érettségi bevezetésekor: Sajátosságok: • alacsony óraszám → heti 0,5 vagy 1óra • induktivitás → az egyeditől az általános felé • projekt feladat → személyes tanár diák viszony „Emberes” tárgyak 2014

7 Kulcskompetenciák: • anyanyelvi kommunikáció • digitális kompetencia • szociális és állampolgári kompetencia • kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia • esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség „Emberes” tárgyak 2014

8 Fejlesztési területek: • az absztrahálás képessége • az értelmezés képessége • az érvelés képessége • a vitakészség képessége • önálló ismeretszerzés képessége „Emberes” tárgyak 2014

9 Középszinten: 100/1997. (VI. 13.) kormány rendelet 6. § (5) szerint vizsgatárgy lehet bármely középiskolában : • Emberismeret és etika • Ember- és társadalomismeret, etika • Társadalomismeret „Emberes” tárgyak 2014

10 Írásbeli vizsga: Projekt készítés → (új elem a magyar közoktatásban) • Írásos dolgozat típusú projekt 10-12 oldalas dolgozat • Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információ-forráson alapuló projekt (AV produktum) riport- vagy műsor (nem feltétel az adásba kerülés)film vagy képsorozat (dokumentálva) • Szervezésen alapuló projekt vitaest, komplett iskolai vagy helyi program „Emberes” tárgyak 2014

11 A projekttémákat 100/1997. (VI. 13.) kormány-rendelet szerint az Oktatási Hivatal hozza nyilvánosságra. „Emberes” tárgyak 2014

12 Szóbeli vizsga: 1. feladat: tételkifejtés A.alfeladat társadalomismereti vagy jelenismereti témához kapcsolódó feladat B.alfeladat a vizsgázó tanulmányainak megfelelően vagy egy gazdasági ismeretek témához vagy egy pszichológia témához kapcsolódó feladat 2. feladat: projektvédés A vizsgázó röviden bemutatja az általa elkészített projektet és válaszol a bizottság által feltett kérdésekre. „Emberes” tárgyak 2014

13 Emelt szinten (Jogszabályi háttér): 1. A 100/1997. Korm. r. 61/A § szerint a 2013.évi vizsgaidőszaktól kezdve emelt szintű érettségi vizsga abból a tárgyból tehető, amely – mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 2. mellékletében szerepel. 2. 423/2012. (XII. 29.) 2. melléklet 2/h pont: • Társadalomismeret „Emberes” tárgyak 2014

14 Írásbeli vizsga: központi feladatsor szerint (hagyományos módon) Szóbeli vizsga: központi tételsor szerint (hagyományos módon) „Emberes” tárgyak 2014

15 Értékelés: „Emberes” tárgyak 2014 KÖZÉPSZINT EMELT SZINT írásbeli a projekt készítése a készítés folyamata 30 írásbeli központi feladatsor I. rész: Társadalomismeret és jelenismeret 55 a projekt tartalma50 II. rész A: Gazdasági ism. vagy B: Pszichológia 20 összesen80összesen75 szóbeli 1. feladat: tételkifejtés  tartalom  előadásmód 45 5 szóbeli I. feladat: Társadalomismeret és jelenismeret 55 2.feladat: a projekt védése 20 II. feladat A: Gazdasági ism. vagy B: Pszichológia 20 összesen 70 75

16 Vizsgák számokban: „Emberes” tárgyak 2014

17 Javaslatok: A követelmények megfogalmazásakor 2004- ben: „Az előzőekből szervesen következik, hogy a különböző tantárgyakkal történő integráció kérdései – legalábbis az érettségi vizsga terén – csak a későbbi tapasztalatok, illetve szabályozás nyomán tisztázódhatnak.” (Vö: Az érettségi vizsga részletes követelményei; Társadalomismeret) „Emberes” tárgyak 2014

18 Középszinten: Megfelelő: • A vizsgamodell (projektkészítés, védés, szóbeli vizsga). • Az egyes vizsgarészek egymáshoz viszonyított pontszámainak az aránya. „Emberes” tárgyak 2014

19 Változtatandó: • A projektvezető/projektértékelő tanár a jelenleginél differenciáltabban értékelhesse a projekt-készítés folyamatát, ha diák együttműködése nem megfelelő. • A pedagógusnak legyen lehetősége arra, hogy ezeknek a hiányát az értékelésben erőteljesebben megjelenítse. „Emberes” tárgyak 2014

20 • A projektfeladatok ne különüljenek olyan élesen egymástól, mint jelenleg, hiszen számos olyan feladat van, amelyik mindhárom terület ismeretanyagának mérésére alkalmas. • A három érettségi tárgy összevonható két tárggyá. Emberismeret és etika Társadalomismeret „Emberes” tárgyak 2014

21 Emelt szinten: Megfelelő: • A vizsgamodell (írásbeli, szóbeli). • Az egyes vizsgarészek egymáshoz viszonyított pontszámainak az aránya. • A három fős vizsgabizottság együttműködése. (A pontozás koherens.) „Emberes” tárgyak 2014

22 Szükséges lenne: Tényminimum összeállítása a társadalomismeret, jelenismeret és gazdasági ismeret modul esetében. Például: • kormányzati döntések ismerete • kormányzati szereplők ismerete • aktuálpolitikai trendek értő értékelése • világgazdasági események értő értékelése „Emberes” tárgyak 2014

23 Változtatandó: A szóbeli tételsorok validitása gyorsan avul, ezért 3-4 évenkénti aktualizálása szükséges. „Emberes” tárgyak 2014

24 Köszönöm a figyelmüket! „Emberes” tárgyak 2014


Letölteni ppt "„Emberes” tárgyak 2014 Az Emberismeret és etika, az Ember- és tár- sadalom-ismeret, etika, a Társadalomismeret modul tárgyak története: A NAT előtt: Műveltségi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések