Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Kerettanterv – helyi tanterv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Kerettanterv – helyi tanterv."— Előadás másolata:

1 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Kerettanterv – helyi tanterv

2 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervek kerettantervi megfelelése Lehetőségek a helyi adottságoknak optimálisan megfelelő dokumentum kialakítására

3 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Emlékeztető, bevezető A tantervi szabályozás szintjei

4 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Emlékeztető, bevezető Kerettanterv a NAT 2012 alapján:  pedagógia elvek,  nevelési célok,  fejlesztési feladatok,  kulcskompetenciák,  műveltségi tartalmak. Kötött tartalmi egységekkicsi a mozgástér Választás a folyamattervezésben:  módszerekben,  munkaformákban,  tanulásszervezési eljárások alkalmazása.

5 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Emlékeztető, bevezető Kerettanterv Fontos megjegyezni, hogy a testnevelés kerettantervben a fejlesztés várt eredményei • nem jelentenek minimumkövetelményeket, • nem a továbbhaladás feltételei!!!! Azt jelzik, hogy a tanulók többségének milyen szintre kellene eljutnia.

6 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Emlékeztető, bevezető Helyi tanterv: a kerettantervekben meghatározottakat figyelembe vevő tanterv, amely • a helyi sajátosságokhoz igazított; • az iskola arculatának megfelelően kialakított; • a pedagógiai program része; • részletezi a tananyagot tematikai egységekre bontva; • meghatározza a továbbhaladás feltételeit.

7 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Jogszabályi háttér • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény • 2011. évi CLXXXVII. törvény - a szakképzésről • a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormányrendelet; illetve annak Melléklete, különös tekintettel a III. részre (Glosszárium) • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet (módosítás várható) • 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (melléklet 1-7.) • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvéről és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről • a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

8 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Helyzetelemzés - Személyi háttér • A tanulócsoportok száma (mennyi az ellátandó óra); • Van-e megfelelő létszámú testnevelő az ellátandó órák megtartására (5 óra vagy 3+2 óra legyen); • Van-e testnevelés „speckolos” tanító; • Van-e felsőfokú végzettséggel rendelkező edző, akit alkalmazhatunk; • Van-e táncpedagógus, akit alkalmazhatunk?

9 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Helyzetelemzés - Személyi háttér Fontos jogszabály! Nkt. 98.§ (16) Ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2019/2020. tanév kezdetéig alkalmazható, aki felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképzettséggel rendelkezik.

10 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Helyzetelemzés - Infrastrukturális háttér Az intézmény lehetőségei • tornaterem, • sportudvar, • udvar, • tornaszoba, • foglalkozások tartására alkalmas folyosó, aula, konditeremben.

11 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Helyzetelemzés - Infrastrukturális háttér A lakóhely lehetőségei • kultúrház; • grundok a lakótelepen; • sportpálya; • sportcsarnok; • uszoda; • jégpálya; • egyesületi termek, pályák, sportágak; • vállalkozók által üzemeltetett termek; • csónakház.

12 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Szabadon tervezhető órakeret A kerettanterv kétéves ciklusokra vonatkozóan tartalmazza az egyes tematikai/fejlesztési egységekre vonatkozó (minimális) órakeret 90%-át. A fennmaradó 10%-os időkeret felhasználásáról: • a nevelőtestületnek, illetve a pedagógusnak kell döntenie. • ebben az időkeretben lehet a tantárgyi kerettanterven kívüli vagy attól eltérő tartalmat beépíteni a helyi tantervbe.

13 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai A tanórán kívüli foglakozásokra fordítható időkeret • Nkt. 6. sz. melléklete határozza meg ezeket az óraszámokat. • Ezek az órák felhasználhatók mozgásos tartalmú szakkörök, foglalkozások szervezésére is. 5-6. évfolyam 20-20 óra, 7-8. évfolyam 21-21 óra, 9. évfolyam 27 óra, 10. évfolyam 26 óra, 11-12. évfolyam 28-28 óra.

14 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai A helyi tanterv elkészítése, óraszámok bontása  két éves ciklusra lettek meghatározva  a helyi tanterv egy évfolyam egy tanévére vonatkozik  heti 5x1 órában vagy 3+2 óra  ha az úszásoktatás feltételei nem biztosíthatók, akkor heti egy alkalommal két testnevelés órát össze lehet vonni. (Ez nem a klasszikus 3+2 órás felbontás, ezt az összevonást a délelőtti órákban is meg lehet tenni.)

15 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Milyen lehetőségeink vannak a kétéves ciklus évekre bontására? A tematikai egységek kötelező óraszámait a kétéves ciklus alatt kell teljesíteni, így lehetőségünk van: • az egyes tematikai egységek óraszámait két évre elosztani • vagy akár egy év alatt is lehet teljesíteni. (A két év alatt azonban teljesülni kell a minimális óraszámoknak!)

16 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Milyen feladataink vannak a helyi tanterv elkészítésekor? Feladatok: • Dönteni kell arról, hogy az adott évfolyamon heti 5x1 órás vagy 3+2 órás változatot választjuk-e. • A tematikai egységek óraszámait el kell osztani két tanévre. • Meg kell határozni, hogy a kötelező 10%-ot mire fordítjuk. • Meg kell határozni a szabadon választható mozgásformákat.

17 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Milyen szempontok alapján döntsünk a heti 5x1 órás vagy 3+2 órás változatok mellett? • Az ellátandó órákból hány órát kell megtartania a testnevelő tanároknak? • Működnek-e sportkörök az iskolában? • Mennyire leterheltek a testnevelés óra megtartására alkalmas helyiségek? • Melyek az adott település iskolán kívüli sportolási lehetőségei?

18 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Milyen lehetőségek vannak a heti két óra kiváltására? • A kerettantervben meghatározott műveltségterületi oktatással (pl.: néptánc); • Iskolai sportkörben való sportolással (A TANULÓ VÁLASZT); • Versenyszerű sporttevékenységgel (A TANULÓ VÁLASZT); • Ha a feltételek adottak, akkor óraösszevonással úszással, gyaloglással stb.

19 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Hány órával rendelkezhet szabadon a testnevelő tanár? Az 5-6. osztály testnevelés tantárgyának a kötelező órakerete

20 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Ennek alapján az éves óraszám: • Az alternatív környezetben űzhető sportok közül szabadon választhatunk 4 sportágat: +23 óra 23+18=41 tanítási óra • A 3+2 órás változat esetén: +2 óra72 tanítási óra Sokkal nagyobb a tantestület és a testnevelő tanárok felelőssége!

21 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Nemzetiségi oktatás esetén a szabadon felhasználható óraszámok: • nemzetiségi tánc heti 1 óra • heti 4 óra 2 lehetőség: • felszorozzuk a megadott arányszámmal a 3 órás testnevelés kerettantervi anyag óraszámát (így minden kötelező tartalomra nagyobb óraszám jut). • leosztjuk az 5 órás kerettantervi anyagot a megfelelő arányszámmal – így minden tartalomra az 5 órásnál kevesebb óraszám jut. Egyszerűbb a megoldás, ha ezek az iskolák a 3+2-es lehetőséget választják 1 vagy 2 óra nemzetiségi tánccal.

22 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A helyi tantervkészítés szempontjai Milyen egyéb lehetőségek vannak a személyi vagy a tárgyi feltételekből adódó problémák enyhítésére? Pl.: • A torna jellegű feladatoknál választható például az aerobik. Amennyiben lehetőségünk van rá, akár évfolyamszintű összevonással is tarthatunk órákat. Teremkapacitás szabadul fel. • A délutáni két órákra – hasonlóan a tömegsport órák gyakorlatához – több évfolyam tanulói is járhatnak egyszerre. (A tanulói létszám függvénye, hogy megvalósítható-e ez a megoldási javaslat.)

23 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Köszönöm a figyelmet! dobra.laszlo@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Kerettanterv – helyi tanterv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések