Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nat és a kerettantervek A főbb tartalmi változások áttekintése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nat és a kerettantervek A főbb tartalmi változások áttekintése."— Előadás másolata:

1 A Nat és a kerettantervek A főbb tartalmi változások áttekintése

2 Az áttekintés szempontjai •A Nat célrendszerének és fejlesztési területeinek megjelenése a kerettantervben •A legfontosabb változások áttekintése műveltségterületenként •Megjelenítés a helyi tantervben

3 Natkerettanterv Fejlesztési területek – nevelési célok Kulcskompetenciák Műveltségterületek fejlesztési területei és fejlesztési feladatai Kerettanterv bevezetője Tantárgyi kerettantervek bevezetői Tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljai

4 Legfontosabb változások •Új fejlesztési területek – nevelési célok •A „régiekben” is egyes elemek hangsúlyosabbá válása, új elemek megjelenése •A kerettantervekben a tantárgyköziség erősebb érvényesítése •A célok, feladatok lebontása a tematikai egységek szintjéig

5 Régi témakörök 7. osztály Óraszám 1. Bevezetés3 óra 2. Az anyagok tulajdonságai és változásai27 óra 3. Anyagszerkezeti alapismeretek17 óra 4. Környezetünk néhány fontos anyaga6 óra Év végi ismétlés3 óra Összesen 56 óra Új témakörökÓrakeret 1.1. A kémia tárgya, kémiai kísérletek5 óra 2.2. Részecskék, halmazok, változások, keverékek21 óra 3.3. A részecskék szerkezete, tulajdonságai, vegyülettípusok16 óra Tanulókísérletekre, megfigyelésekre6 óra Szabadon tervezhető6 óra Összesen54 óra

6 Régi témakörök 8. osztályÓraszám 1. Év eleji ismétlés 4 óra 2. A nemfémes elemek és vegyületeik 24 óra 3. A fémes elemek és vegyületeik 24 óra Év végi ismétlés 4 óra Összesen 56 óra Új témakörökÓrakeret 1. A kémiai reakciók típusai14 óra 2. Élelmiszerek és az egészséges életmód13 óra 3. Kémia a természetben12 óra 4. Kémia az iparban12 óra 5. Kémia a háztartásban14 óra Szabadon tervezhető7 óra Összesen:72 óra

7  Új fejlesztési területek – nevelési célok tudományos igényű ismeretszerzés aktív tanulás lehetőségének biztosítása projektmunkák gyakorlatorientált tevékenységek, életviteli kompetenciák hangsúlyosabb szerepe korszerű háztartási, életviteli ismeretek

8 A „régiekben” is egyes elemek hangsúlyosabbá válása, új elemek megjelenése Régi elem •Atom-molekula-ion: a kötések nem hangsúlyozottak •Tápanyagok, mint energiahordozók •„csak” szervetlen kémia •Energiaforrások Új elem •Kovalens, ion-, fémes kötés kiemelése •Tápanyagok összetétele- energiaérték számítások; •Egészséges táplálkozás, életmód hangsúlyos szerepe •Szenvedélybetegségek hangsúlyozottabb szerep •Szerves kémia: szerves vegyületek (szerves sav, alkohol, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje •Energiaforrások kémiai szemmel részletesebb (új: biomassza)

9 Az egyes műveltségterületek változásai, kérdései •Új tantárgyak, tartalmak megjelenése •Tartalmak „átcsoportosítása” •Új szemléletmód, felépítés •Választás A- és B-változat között •Új módszerek, tanulásszervezési formák szükségessége •Óraszám-változásokból adódó kérdések

10 Magyar nyelv és irodalom •Nagyobb hangsúly a kommunikációra, a nyelvhasználatra, a kortárs irodalomra, az elektronikus műfajokra, az irodalom határterületeire – különösen a B-változatban •Egyes esetekben A- és B-változat – a választás kérdései •A médiaismeret egy részének beépülése •Kötelező és választható művek – orientáció a kerettantervben

11 Idegen nyelv •Elérendő szintek megadása a KER-hez viszonyítva •Első idegen nyelv: angol vagy német •Kezdés legkésőbb a 4. évfolyamon •Második idegen nyelv kezdése legkorábban a 7. évfolyamon

12 Matematika •Több változat alapóraszámra is – választás kérdései •Magasabb óraszámú változatok is •Gazdasági-pénzügyi ismeretek beépülése •Matematikai játékok, matematikatörténet nagyobb hangsúllyal

13 Ember és társadalom •Új tantárgy: erkölcstan (1.-8.), etika (11.) •Történelem: –gazdasági-pénzügyi ismeretek beépülése –médiaismeret egy részének beépülése –társadalmi és állampolgári ismeretek –korszakhatárok és évfolyamok viszonyának megváltozása –nyolc évfolyamos gimnáziumban kezdés a 7. évfolyamon, 5.-6.-ban helyette más tárgy •Sok választható tantárgy

14 Ember és természet •Általános iskolában és gimnáziumban két változat – a választás kérdései •Választható tantárgy: természettudományi gyakorlatok (felső tagozat) •Tantárgyak közötti együttműködés szükségessége – időtakarékosság, fejlesztési feladatok hatékonyságának növelése

15 Földünk - környezetünk •Nincs jelentősebb változás •A középiskolai rész elején egy áttekintő rész •Együttműködés szükségessége a természettudományos tárgyakkal

16 Művészetek •Vizuális kultúra: –nagyobb hangsúly a vizuális kommunikációra –a médiaismeret egy részének beépülése •Ének-zene: két változat – a választás kérdései •5. évfolyamon Dráma és tánc vagy Hon- és népismeret •9. évfolyamon Mozgóképkultúra és médiaismeret vagy Dráma és tánc •A gimnázium 11-12. évfolyamán heti 2 óra Művészetek, az iskola helyi tantervében összeállítva a művészeti tantárgyakból

17 Informatika •Alap- és nagyobb óraszámú változat •Alkalmazás, felhasználás, gyakorlás szükségessége más tantárgyak keretében is •Szoros együttműködés szükségessége a többi munkaközösséggel

18 Életvitel és gyakorlat •Tantárgy neve: TÉGY (Technika, életvitel és gyakorlat) •Sokoldalúság – lehetőségek és nehézségek •Helyi és környezeti adottságok, partneri kapcsolatok kihasználása

19 Testnevelés és sport •Óraszám-növekedés – lehetőségek és nehézségek •Személyi és tárgyi feltételek megteremtése •Helyi és környezeti lehetőségek kihasználása •Cél: az egészségmegőrző funkció erősítése, a mozgás, a sport mindennapi élet részévé válása felnőttkorban is

20 Lehetőségek és nehézségek – a helyi tanterv •A választási lehetőségek mérlegelése, kihasználása •A szabadon tervezhető órakeret felhasználása •A két évfolyamos ciklusok felbontása tanévekre •A tantárgyi kerettantervek által szabadon hagyott 10%-nyi órakeret kitöltése •A kapcsolódási pontok felhasználása •Viszonyulás a ciklusok végén leírt „elvárt eredmények”-hez •Módszerek, értékelési eljárások meghatározása

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Nat és a kerettantervek A főbb tartalmi változások áttekintése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések