Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011), Magyarországi önkéntesség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011), Magyarországi önkéntesség."— Előadás másolata:

1

2  Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011), Magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája – iskolák bekapcsolása az önkéntes tevékenységbe  Cél: a felnövekvő nemzedékben szemléletváltás elérése a közjó és a rászorulók irányában

3  Köznevelési törvény (2011. évi CXC. Tv.) A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.  Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. Tv.) Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka.  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011) Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.

4  A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

5  Egészségügy  Szociális és jótékonysági terület

6  Oktatási  Kulturális és közösségi terület

7  Környezet és természetvédelem  Katasztrófa védelem

8  Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős terület

9 Megválasztásuknál figyelembe kell venni az EMMI rendeletet és javasoltak a Köt. szempontjai:  Legalább 1 legfeljebb 3 óra  Mentor igény (eü., szoc. terület)  9-11. évfolyam 3 tanévre arányosan elosztva  Diák életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek megfelel  Fogadószervezetnél vagy egyéni segítségnyújtásban valósul meg  Megfelelő és nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését  Tevékenység nem eshet 20.00 és 6.00 közé, 14 óra pihenő idő

10 Fogadó szervezet Iskola Diák Pedagógus Iskola vezetősége Szülő Szervezet / intézmény vezetősége és munkatársai Mentor Kliens Iskolai koordinátor Szakmai koordinátor

11  Tanórán kívüli  Informális és nemformális tanulási forma  Pedagógiai célzatú (5 óra felkészülés, 5 óra feldolgozás), élménypedagógiai alapok  Tanár-diák viszony új módja  Kölcsönösségre és együttműködésre épít

12  Közösségi szolgálat beépítése a PP-ba, SZMSZ- be, házirendbe  Felelős pedagógusok kijelölése  Felelősségi és döntési jogkörök meghatározása  Pedagógusok motiválása, felkészítése  Együttműködő szervezetekkel megállapodások megkötése  Adatvédelmi szempontoknak megfelelő nyilvántartás  Közösségi szolgálat programok jóváhagyása  Nyilvánossági megjelenés eldöntése

13  Jó gyakorlatok gyűjtése  Helyi szükségletek felmérése, elemzése  Tanulók motiválása  Szülők tájékoztatása  Közösségi szolgálat tervezése, szervezése  Dokumentáció vezetése  Tanulók felkészítése, nyomon követése, kiértékelés  Kapcsolattartás a fogadó hellyel  Nyilvánossági munka szervezése  Kommunikációs feladatok ellátása

14  Jelentkezési lap  Szülői jóváhagyás, nyilatkozat  Közösségi szolgálati napló  Napló, bizonyítvány megjegyzés rovata  Igazolás  Törzslap

15  Igazodik a tanuló személyiségéhez  Több tevékenységből választhat

16  Tájékoztatták és felkészítették az érintett szereplőket  Választása önkéntes alapon nyugodott

17  Pedagógiai feldolgozása megtörtént  Oklevéllel, elismeréssel jár a jól végzett tevékenység

18  Tanácsadás  Képzések diákoknak  Tanártovábbképzési program  Fogadószervezeti adatbázis  Kiadványok, jó gyakorlatok

19  Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez – OFI (www.kozossegi.ofi.hu)www.kozossegi.ofi.hu  Állásfoglalás az Iskolai közösségi szolgálat programok megvalósításához - ÖKA(www.önkentes.hu)www.önkentes.hu  IKSZ programok - DIA (http://iksz.i-dia.org)http://iksz.i-dia.org  Önkéntesség a középiskolában lépésről lépésre - Talentum Alapítvány (www.talentumonkentes.hu/program.php? content=53)www.talentumonkentes.hu/program.php? content=53

20 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt " Európai Parlament és Tanács (2006) – szociális és állampolgári kulcskompetencia fejlesztése  Nemzeti Önkéntes Stratégia (2011), Magyarországi önkéntesség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések