Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„VIVANT PROFESSORES” 2010/2011 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„VIVANT PROFESSORES” 2010/2011 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár."— Előadás másolata:

1 „VIVANT PROFESSORES” 2010/2011 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

2 I.A PEDAGÓGIA ALAPFOGALMAINAK ÉRTELMEZÉSE: 1.Az iskola fogalma – „közszolgálat”… 2.A pedagógus fogalma – szakmai kompetenciával rendelkező értelmiségi ember… 3.Az oktatásirányítás fogalma – a társadalmi érdek iskolával szembeni „védelme” helyett az oktató-nevelő intézmény segítése a társadalmi érdek szolgálatában… NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

3 II. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI FOGALMAK ÚJRAÉRTELMEZÉSE: 1.Esélyegyenlőség – a mindenki számára elérhető minimum szint helyett esély kinek- kinek a tehetsége szerint érvényesülni… 2.Integráció és szegregáció – a pedagógiában nem erkölcsi hanem szakmai fogalmak: az integráció nem eszköz hanem cél… 3.Kompetenciák – önmagukban értelmezhetetlen, ám alkalmazásukban nélkülözhetetlen képességek… NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

4 III. OKATATÁSPOLITIKAI ALAPELVEK: 1.Értékes hagyományok megőrzése 2.A pedagógia valóságának ismerete és tisztelete 3.Szakmai egyeztetés 4.Individualizmus helyett közösségi érdekek és értékek tisztelete NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

5 III. STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK 1.Új Közoktatási Törvény megalkotása -Koncepció és részben kodifikálás: a 2010/2011-es tanévben 2.A Nemzeti Alaptanterv kiegészítése közműveltségi tartalommal -Nem új NAT -2012-től, 1-5-9 osztálytól, felmenő rendszerben 3. Pedagógus Kamara létrehozása NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

6 3. Komplex intézmény-ellenőrzési modell kidolgozása és bevezetése - Nem szakfelügyelet - Nem hatósági intézkedés - Kidolgozása: 2010/2011 tanév, fokozatos bevezetése 2012-től 5. Központi bérfinanszírozás kialakítása 6. Kistelepülési iskolák támogatása NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

7 IV. AZ ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A 2010/2011 TANÉVBEN 1. Az oktatást érintő kormányzati alapelvek - NEFMI - Szakképzés - Nemzetiségi, egyházi, esélyegyenlőségi ügyek kiemelése NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

8 2. A Közoktatási Törvény módosításai a) 2010 LXXI. Tv.: Érdemjegyekkel történő osztályozás lehetőségének visszavezetése az alsó tagozat második osztályától – december NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

9 b) 2010 LXXI. Tv.: Az alsó tagozaton, második osztálytól történő évfolyamismétlésre kötelezés szülői beleegyezés nélküli lehetősége c) 2010 LXXI. Tv.: A nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon választható lehetőségként marad meg, legfeljebb az időkeret 50%-ában – helyi előkészítés után, csak a 2011/2012 tanévtől lehetséges NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

10 d) 2010 LXXII. Tv.: A felsőoktatási felvételhez szükséges kötelező emelt szintű vizsga vagy vizsgák központi meghatározása – először a 2013/2014-es tanévre e) 2010 LI. Tv.: intézmény átadás esetén a helyi önkormányzat mentesül az egyházi kiegészítő hozzájárulás megtérítési kötelezettsége alól f) 2010 LXIII. Tv.: a közoktatási intézményátszervezésekkel, illetve megszüntetésekkel kapcsolatos fenntartói eljárásra vonatkozik NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

11 3. Más, oktatást érintő törvényi módosítások a)A Btk. módosítása: a közfeladatot ellátó személyek közül kiemelten a pedagógusok ellen elkövetett bűncselekmények fokozott büntethetősége b)A családok támogatásáról szóló, illetve a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

12 4. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet módosítása „Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben” „Biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.” NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár

13 5. A 2010/2011 tanévre még várható kisebb jogszabályi módosítás A hat-és nyolcosztályos gimnáziumok szóbeli felvételiztetési lehetősége – a 9. évfolyamra megadott, illetve a korábbi írásbeli vizsgára kiadott feltételekkel… NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár


Letölteni ppt "„VIVANT PROFESSORES” 2010/2011 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések