Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRTÉKEK Jánosi Beatrix 2012. szeptember 08.. Érték fogalma •Vezéreszme (amelyhez a társadalmi cselekvésnek alkalmazkodnia kellene) (amelyhez a társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRTÉKEK Jánosi Beatrix 2012. szeptember 08.. Érték fogalma •Vezéreszme (amelyhez a társadalmi cselekvésnek alkalmazkodnia kellene) (amelyhez a társadalmi."— Előadás másolata:

1 ÉRTÉKEK Jánosi Beatrix 2012. szeptember 08.

2 Érték fogalma •Vezéreszme (amelyhez a társadalmi cselekvésnek alkalmazkodnia kellene) (amelyhez a társadalmi cselekvésnek alkalmazkodnia kellene) •Meghatározza alapvetően: - egyén - egyén - csoport - közösség társadalmi helyzete, tevékenysége - egyén személyisége

3 –Megkülönböztetünk: - általános és specifikus - nemzetközi és nemzeti, - egy-egy népcsoportra jellemező - réteg specifikus - egyén társadalomba való beilleszkedését segítő - a belső harmónia megteremtését szolgáló - objektív, illetve szubjektív - reális és ideális

4 Mit vár el a társadalom az iskolától és a pedagógustól? •Értékek közvetítését - Megtanítsa az emberi értékekre (őszinteség,többi ember szeretete,konfliktusok helyes kezelése, (őszinteség,többi ember szeretete,konfliktusok helyes kezelése, felelősségtudat, boldogság, természet tisztelete, alkotó életvezetés) felelősségtudat, boldogság, természet tisztelete, alkotó életvezetés) •Értékek felfedezését - Új értékek felismerése, azok beépítése - Új értékek felismerése, azok beépítése •Értékteremtést •Pedagógiai hatásrendszer működtetését (nevelési-oktatási módszerek és eszközök, fejlődés elősegítésének (nevelési-oktatási módszerek és eszközök, fejlődés elősegítésének módja, pedagógus különféle szerepei, szervezeti és munkaformák) módja, pedagógus különféle szerepei, szervezeti és munkaformák)

5 Milyen értékeket közvetít az iskola? • Világnézeti alapértékeket (hagyományok őrzése, hazafiság, szabadság, egyenlőség, (hagyományok őrzése, hazafiság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, esélyegyenlőség) szolidaritás, esélyegyenlőség) •Erkölcsi alapértékeket •Kulturális alapértékeket •Egyetemes emberi értékeket és normákat (méltóság,az ember és az élet tisztelete,család szeretete stb.) (méltóság,az ember és az élet tisztelete,család szeretete stb.) •Nemzeti Alaptanterv: (erkölcsi,hazafiasságra, demokráciára, családi életre, (erkölcsi,hazafiasságra, demokráciára, családi életre, egészségre, médiatudatosságra, pénzügyi nev. önkéntesség stb) egészségre, médiatudatosságra, pénzügyi nev. önkéntesség stb)

6 Milyen értéket közvetít a vezető? •Személyes példamutatás •A másság elfogadása, tiszteletben tartása •Lelkiismeretesség •Empátia •Erkölcsi nevelés (a nevelésnek kedvező körülmények közötti megteremtésén (a nevelésnek kedvező körülmények közötti megteremtésén fáradozik,olyan lehetőségeket biztosít, amelyek erősítik az erkölcsi nevelés esélyeit stb.) fáradozik,olyan lehetőségeket biztosít, amelyek erősítik az erkölcsi nevelés esélyeit stb.) •Igazságosság •A „mindenkinek igényei, képességei és törekvései„ szerint elv

7 Fontos értékek Veszélyek •Értékközvetítés •Értékmegőrzés •Értékek, hagyományok átörökítése és folyamatos fejlesztése •Közösségfejlesztés •Demokrácia •Konstruktív életvezetés: - rend - rend - fegyelem - fegyelem - szülői házzal való kapcsolat - szülői házzal való kapcsolat •Szeretet (elfogadás, figyelem, bíztatás, odafordulás stb) (elfogadás, figyelem, bíztatás, odafordulás stb) •A pedagógus nem ismeri el és nem támogatja az értékes gyermeki megnyilvánulásokat •Mindazokat, amelyek nem értékesek nem építi le vagy nem előzi meg annak kialakulását •Ha nem képes felismerni a gyermek aktuális szükségletét, vagy éppen elnyomja azokat vagy éppen elnyomja azokat (pl.: tilt, parancsol, utasít) (pl.: tilt, parancsol, utasít)

8 Kérdések •Megfelel-e az iskola és a vele szemben támasztott társadalmi követelményrendszer a nevelés iránti vágyainknak, óhajainknak? •Milyen legyen a 21. század iskolája? •Milyen ismereteket, műveltségelemeket, értékeket közvetítsen? • Milyen kompetenciák fejlesztésében segítsen, és főként hogyan?

9 Melyik pedagógus ne számolta volna már ki azt, hogy egy emberöltő alatt hány gyermekre gyakorol hatást? Hány gyermek, akit élete során tanít, nevel? És ezek a gyermekek mind továbbadják azokat az értékeket, amelyeket átadott, beépített. Ekkor még nem számoltunk azzal, hogy ezek között a gyermekek között vannak majd olyanok is, akik pedagógusok lesznek. Az ő szerepük ismét kimagasló lesz a folyamatos értékátadásban.

10 A pedagógus felelőssége rendkívül nagy, ezrekben mérhető! Nem hibázhatunk tehát, s ha mégis, ki kell javítanunk. Ahhoz viszont nincs jogunk, hogy felelőtlenül álljunk ehhez a kérdéshez! A pedagógus felelőssége rendkívül nagy, ezrekben mérhető! Nem hibázhatunk tehát, s ha mégis, ki kell javítanunk. Ahhoz viszont nincs jogunk, hogy felelőtlenül álljunk ehhez a kérdéshez! ”Egy szabadságszerető hazában ”Egy szabadságszerető hazában a tökéletes nevelés kötelesség.” a tökéletes nevelés kötelesség.” (Gróf Széchenyi István) (Gróf Széchenyi István)


Letölteni ppt "ÉRTÉKEK Jánosi Beatrix 2012. szeptember 08.. Érték fogalma •Vezéreszme (amelyhez a társadalmi cselekvésnek alkalmazkodnia kellene) (amelyhez a társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések