Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekjóléti alapellátások aktuális kérdései Sidlovics Ferenc Budapest, 2012. június 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekjóléti alapellátások aktuális kérdései Sidlovics Ferenc Budapest, 2012. június 1."— Előadás másolata:

1 A gyermekjóléti alapellátások aktuális kérdései Sidlovics Ferenc Budapest, 2012. június 1.

2 1997. évi XXXI. törvény 6. § (2) „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

3 Mire van szükségem?

4 Minden gyermeknek szüksége van családra…

5 Szeretetre…

6 Törődésre…

7 Támogatásra…

8 Biztonságra…

9 Békére…

10 Otthonra…

11 Gyermekkorra…

12 Álmokra…

13 Neki is…

14 …és neki is!

15

16 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Családi napközi Házi gyermekfelügyelet Alternatív ellátások Családi gyermekfelügyelet Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Gyermekvédelmi szakellátás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Gyermekotthon Utógondozói ellátások Utógondozó otthon Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

17 Gyermekvédelmi jelzőrendszer Gyvt. 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében • a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, • b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, • c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, • d) a rendőrség, • e) az ügyészség, • f) a bíróság, • g) a pártfogó felügyelői szolgálat, • h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, • i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, • j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

18 A napközbeni gyermekellátás funkciói • A gyermekek szükségleteinek kielégítése és fejlődésének támogatása • A negatív szociális, vagy fejlődési eltérések korrekciója • A család és munkahely összeegyeztetésének segítése

19 Kihívások, dilemmák • Területi különbségek csökkentése megoldáskeresés a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos területeken élő gyermekek egyenlően hozzáférhető ellátásának megszervezése • Ágazatközi együttműködések fejlesztése szakmaközi együttműködések fejlesztése, hatékonyabb ágazatközi koordináció, jelzőrendszeri feladatellátás

20 Kihívások, dilemmák • A szülői kompetenciák támogatásának erősítése a gyermekek ellátásában • A szükségletek és a szolgáltatások hatékonyabb összehangolása • Szabályozási és minőségi kérdések

21 A napközbeni ellátás megtérülése

22 Köszönöm a figyelmet! ferenc.sidlovics@ncsszi.hu Telefon: 1-237-6700/800 mellék Mobil: 20-388-5901


Letölteni ppt "A gyermekjóléti alapellátások aktuális kérdései Sidlovics Ferenc Budapest, 2012. június 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések