Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekvédelem a védőnői munkában Budapest, XV. kerület Mellen Katalin ÁNTSZ vezető védőnő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekvédelem a védőnői munkában Budapest, XV. kerület Mellen Katalin ÁNTSZ vezető védőnő."— Előadás másolata:

1 Gyermekvédelem a védőnői munkában Budapest, XV. kerület Mellen Katalin ÁNTSZ vezető védőnő

2 Főbb jogszabályok  Alkotmány  Egészségügyi Törvény  Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény  Területi védőnői ellátásról szóló ESzCsM rendelet  Iskola-egészségügyi ellátásról szóló NM rendelet

3 Védőnői feladatok  nővédelem  anya-csecsemővédelem  gyermek- és ifjúságvédelem  családvédelem

4 Védőnői ellátás területei  Területi védőnői ellátás  Iskola-védőnői ellátás

5 A védőnői munka módszere gondozás Primer, szekunder, tercier prevenció

6 A védőnői gondozás formája  Személyközpontú tanácsadás, amely nem „csak” tájékoztatásból, felvilágosításból, oktatásból áll, hanem olyan  interakció, melynek során a védőnő időt, figyelmet, elfogadó magatartást, légkört biztosít, hogy segítse a gondozott egyént, családot az egészséges életvitelben, a problémák feltárásában, megfogalmazásában és a megoldás lehetőségeinek megtalálásában.

7 A védőnői ellátás irányelvei  Esélyegyenlőségen,  szükségleten (kor, élethelyzet stb.) alapuló preventív ellátás.  Valósuljon meg a kölcsönös kommunikáció és együttműködés.

8 Gondozottak köre  Területi védőnői ellátásban:  várandós és gyermekágyas anyák  0-6 éves korú gyermekek  oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek

9 Gondozottak köre  Iskola-védőnői ellátásban:  általános és középiskolás tanulók  18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők

10 Területi gondozottak 2006. évben  Összes létszám: 5130  Fokozott gondozásra szorulók száma: 816

11 Fokozott gondozásra szorulók Fokozott gondozás okai:

12 Oktatási intézmények védőnői ellátása  Összes létszám: 10662  Fokozottan gondozott: 3430  Egészségi ok: 2458  Szociális ok : 972

13 A védőnői gondozás színterei  családok otthona  védőnői tanácsadó  oktatási intézmények  közösségi helyszínek

14 A gondozás célja 0-3 éves korúaknál  A csecsemő és gyermek egészséges testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéséhez szükséges környezeti feltételek megteremtése.  A megfelelő gondozás biztosítása, az ezt akadályozó tényezők felismerése, elhárítása.  A károsodások, veszélyeztetettség korai felismerése és kezelése.

15 A gondozás célja 3-6 éves korúaknál  A gyermeknek a közösségi élethez való megfelelő alkalmazkodása és beilleszkedése.  Az egészséges életmód fejlesztése az otthoni és közösségi nevelésben.  Az iskolaérettséget akadályozó, tanulási nehézséget okozó tényezők korai felismerése, a fejlesztés megkezdése.

16 A gondozás célja 6-18 éves korúaknál  Megfelelő testi, érzelmi, szociális és intellektuális fejlődés, a választott pályára való alkalmasság elérése.  Az egészséges életmód gyakorlásához szükséges ismeretek és készségek elsajátítása.

17 Védőnői alapfeladatok  Egészségvédelem, egészséggondozás, egészségfejlesztés  Szűrővizsgálatok  Gondozási-ápolási műveletek segítése  Szociális gondozás  Dokumentáció, adatszolgáltatás

18 Szociális tevékenység I.  Egyének és családok szociális helyzetének felmérése, elemzése, értékelése.  A család harmonikus életvitelét bármilyen formában veszélyeztető helyzet megelőzése, időben történő felismerése, a rendezéshez segítség adása.

19 Szociális tevékenység II.  A családi gondozásba (nevelőszülőkhöz) kiadott gyermekek ellátásának segítése, folyamatos figyelemmel kísérése.  Közreműködés krízishelyzetben a család, illetve az egyén saját erőforrásainak mozgósításában.  Anyaotthoni elhelyezés segítése, kezdeményezése.

20 Szociális tevékenység III.  Gyermekbántalmazás, elhanyagolás megelőzése, felismerése, intézkedés kezdeményezése.  Tanácsadás örökbeadási és örökbefogadási ügyekben.  Hatóságok, intézmények kérésére környezettanulmány készítése.

21 Szociális tevékenység IV.  Tájékoztatás adása a családtámogatási ellátási formákról, a szociális segítségnyújtás lehetőségeiről, az igénybevétel segítése.

22 Szociális tevékenység V.  Kapcsolattartás:  Gyermekjóléti és védelmi rendszerrel  Polgármesteri Hivatallal  Családsegítő szolgálattal  Nevelési tanácsadóval  Speciális oktatási intézményekkel  Nevelőotthonokkal  Humán egyesületekkel  Karitatív szervezetekkel  Egyházakkal stb.

23 Alapfeladataink a gyermekvédelemben I.  A gyermek testi, lelki, szociális fejlődésének nyomon követése.  A veszélyeztető tényezők korai észlelése, a problémák feltárása, a megoldásban való közreműködés.  A megfelelő fejlődés elősegítése, segítségnyújtás a családi élet, a szülői szerepek, az egészséges és biztonságos környezet kialakításában és fenntartásában.

24 Alapfeladataink a gyermekvédelemben II.  A gyermekbántalmazás, elhanyagolás jeleinek korai felismerése. Ennek észlelése esetén a szükséges intézkedés megtételének tudatosítása a szülőkben, veszélyeztető tényezők, vagy azok gyanúja esetén jelzés a társszakmák és a gyermekjóléti központ felé.

25 Alapfeladataink a gyermekvédelemben III.  Fokozott gondozást igénylők segítése, támogatása:  a családi élet egyensúlyának megtartásában, szükség esetén annak kialakításában,  a kirekesztettség megelőzésében, a családi, az iskolai integrációban.

26 Együttműködés  A kapcsolatrendszer szereplőivel:  Családokkal, gondozott egyénekkel: problémafeltárás, konfliktuskezelés, megoldás segítése  társszakmák képviselőivel, intézményekkel: (gyermekjóléti szolgálat, pedagógusok, egészségügyi szakemberek, hatóságok, civil szervezetek stb.) megbeszélés, írásbeli közlés

27 Tapasztalataink  A védőnői gondozási tevékenység során lehetőségünk van a gondozott családok és egyén társadalmi, szociális helyzetének, szomatikus és pszichés állapotának megismerésére.  A szociális segítségnyújtás lehetőségeit a védőnő közvetíti a családok felé, és figyelemmel kíséri annak eredményességét.

28 Tapasztalatok az együttműködésben I.  A családok gondozásában résztvevő szakemberek, intézmények tájékoztatása, az információadás, a veszélyeztetettség jelzése megtörténik, karitatív és támogató szervezetekkel együttműködünk.  Veszélyeztető tényező észlelése és a szakhálózat értesítése dokumentált.

29 Tapasztalatok az együttműködésben II.  Az eredményes gyermekvédelmi feladatellátáshoz szükségünk van a gyermekjóléti szolgálattal kölcsönös jelzés-visszajelzés rendszerének folyamatos működtetésére.  A területi védőnők többsége a „Fióka” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központtal történő egyre jobb együttműködésről, korrekt információáramlásról számolt be.

30 Összegzés  A védőnői ellátás, annak céljai, irányelvei, módszere, szemlélete és tevékenysége szervesen illeszkedik a gyermekvédelmi rendszerbe.  A jelzőrendszer tagjaként folyamatos és magas szintű együttműködésre törekszünk a gyermekvédelem eredményes működése érdekében.

31 Teendők  A folyamatos, tervezett és magas minőségű védőnői gondozási tevékenység továbbra is elengedhetetlen a gyermekvédelmi feladat megfelelő ellátása érdekében.  A magas szintű együttműködés, az adekvát jelzés-visszajelzés működtetése tovább javíthatja a gyermekvédelem eredményességét.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gyermekvédelem a védőnői munkában Budapest, XV. kerület Mellen Katalin ÁNTSZ vezető védőnő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések