Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Népegészségügyi medicina Családorvoslás blokk A családorvoslás feladatkörei. A prevenció szintjei, stratégiái és területei az alapellátásban Prof. Dr.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Népegészségügyi medicina Családorvoslás blokk A családorvoslás feladatkörei. A prevenció szintjei, stratégiái és területei az alapellátásban Prof. Dr."— Előadás másolata:

1 Népegészségügyi medicina Családorvoslás blokk A családorvoslás feladatkörei. A prevenció szintjei, stratégiái és területei az alapellátásban Prof. Dr. Ilyés István Debreceni Egyetem Orvos – és Egészségtudományi Centrum Családorvosi Tanszék

2 Az általános orvoslás/családorvoslás feladatkörei • • Preventív feladatkörök • • Gyógyító feladatkörök • • Hatósági feladatok végzése • • Praxisszervezési és vezetői feladatok ellátása

3 Gyógyító feladatkörök • • Diagnosztikus tevékenység • • Terápiás tevékenység • • Gondozási tevékenység • • Rehabilitációs tevékenység

4 Preventív feladatkörök • • Primer prevenciós programok vitele • • Rizikó-identifikáció és szűrővizsgálatok • • Egészségnevelés és tanácsadás • • Gondozási tevékenység

5 A prevenció szintjei • • Primer prevenció: - a betegségek kialakulásának megakadályozása • • Szekunder prevenció: - a betegségek kockázati tényezőinek feltárása - korai stádiumban történő felismerés - az időben történő adekvát beavatkozás - szűrővizsgálat végzése és célzott intervenció bevezetése • • Tercier prevenció: - a betegség következményeinek és szövődményeinek megelőzése - a krónikus betegségek komplex kezelése és a betegek rehabilitációja

6 A prevenció stratégiái • • A prevenció két stratégiai megközelítése különböztethető meg: - a fokozott kockázatnak kitett személyekre, csoportokra irányuló prevenció stratégiája (rizikó vagy rizikó-csoport stratégia) - az egész népességre irányuló prevenció stratégiája (populációs stratégia)

7 A rizikó-csoport stratégia jellemzői I. • • fokozott kockázatnak kitett egyének azonosítása: szűrővizsgálat • • preventív intervenció bevezetése alkalmazása költség-hatékony, alkalmazásának előnyei könnyen beláthatók • • a személyek és a csoportok motiváltsága számottevő

8 A rizikó-csoport stratégia jellemzői II. • • a kockázat feltárása az egyén számára betegszerepet jelenthet • • a stratégia az egészségügyi ellátás tevékenységébe könnyen beilleszthető • • alkalmazásának eredményei az egész lakosság esetén nem feltétlenül számottevők

9 A populációs stratégia jellemzői I. • • alkalmazása populációs méretű kockázat fennállása esetén idokolt • • a preventív intézkedések a populáció minden tagját érintik • • alkalmazása az egész populáció számára jelentős eredményekkel járhat, az egyén számára viszont kevés előnyt kínál

10 A populációs stratégia jellemzői II. • • az egyén motiváltsága alacsony szintű, alkalmazásában az egészségügy motivációja gyengébb • • megvalósítása erős társadalmi és politikai elkötelezettséget feltételez

11 A rizikócsoport és a populációs stratégia együttes alkalmazása az alapellátásban • • a két stratégia nem zárja ki egymást, együttes alkalmazásuk esetén egymás hatását erősíthetik • • a rizikócsoport stratégia megvalósítása az alapellátás elsődleges feladatát képezi • • a populációs stratégia a népegészségügyet támogató társadalompolitika talaján valósítható meg, törekvéseinek megvalósítását az alapellátás támogatása hatékonyan segítheti

12 A prevenció területei az alapellátásban • • primer prevenciós programok megvalósítása • • rizikófaktorok identifikációja és szűrővizsgálatok végzése a kóros állapotok, betegségek korai felismerésére • • egészségnevelés, tanácsadás végzése • • rizikófaktorokkal vagy manifeszt idült betegségekkel rendelkezők gondozása • • primer prevenció végzése közösségi szinten

13 Primer prevenciós programok az alapellátásban • • felkészítés a családi életre, a fogamzás előtti ellátás, a várandós anyák ellátása • • újszülöttek, csecsemők és gyermekek egészségvédelme otthonukban és gyermekintézményekben • • Védőoltások • • D-vitamin, K-vitamin, fluor és jód-profilaxis • • egészséges táplálás és táplálkozás • • egészséges életmód • • mentálhigiene • • veszélyeztetett csoportok egészségvédelme

14 Szűrővizsgálatok az alapellátásban • • szűrővizsgálatok gyermekkorban • • szűrővizsgálatok kardiovaszkuláris rizikótényezők, betegségek felismerésére • • szűrővizsgálatok daganatos betegségek korai felismerésére • • egyéb szűrővizsgálatok

15 Egészségnevelés és tanácsadás • • terhestanácsadás • • csecsemő- és újszülött tanácsadás • • személyi higiéne • • egészséges táplálkozás • • mozgáskultúra • • sexuális magatartás • • káros szenvedélyek • • balesetek megelőzése

16 Gondozás az alapellátásban • • dohányzás • • alkoholdependencia • • hypertónia • • ischaemiás szívbetegség • • stroke • • diabetes mellitus • • hypercholesterinaemia • • elhízás • • asthma bronchiale • • daganatos betegségek • • krónikus mozgásszervi betegségek • • egyéb gondozást igénylő betegségek és állapotok

17 Az egészségmegőrzés komplex modellje • • A feladatkörök három szférája (Tannahill) Egészségnevelés Egészségvédelem Megelőzés • • Az egészségmegőrző tevékenység szintjei Egyéni-családi egészségmegőrzés Közösségek, közösségfejlesztés Társadalmi szint (politika, inter- szektoriális együttműködés)

18 Az alapellátás egészségmegőrzési feladatai I. • • Egészségnevelés A primer, a szekunder és a tercier prevenció eszköze Az egészségnevelés szintjei: Primer, szekunder és tercier egészségnevelés Az egészségnevelés követelményei: Célzott, személyes, folyamatos, megerősítő Az egészségnevelés szintjei: Egyéni, közösségi, populációs

19 Az alapellátás egészségmegőrzési feladatai II. Egészségvédelem Az egészségkárosító hatások kivédése a komplex egészség megőrzése érdekében Az egészségvédelem területei: egyéni, családi, közösségi, szomatikus, lelki egészségvédelem Együttműködés más szervezetekkel

20 Az alapellátás egészségmegőrzési feladatai III. Megelőzés Primer prevenciós tevékenység Rizikófaktor identifikáció, szűrővizsgálatok Gondozási feladatok gondozási csoportok és fokozatok gondozási irányelvek alkalmazása Tanácsadási feladatok (l. egészségnevelés)

21 Az integrált prevenciós rendszer Preventív feladatokA feladatok Szűrővizsgálatokrendezése Egészségnevelési, korcsoport tanácsadási feladatokszerint ------------------------------------------------------- Gondozási feladatok Gondozási csoportokGondozási és fokozatok szerintprotokollok

22 Az integrált prevenciós rendszer szerepe az egészségmegőrzés megvalósításában • • Keretbe foglalja az alapellátás egészségnevelési, tanácsadási és prevenciós feladatait • • Az egyént érintő egészségkárosító hatások feltárásával az egészségvédelmet is megalapozza

23 Egészségmegőrzés az alapellátásban Következtetések • • Az alapellátás feladatai az egészségmegőrzés komplex értelmezése alapján határozhatók meg • • Az orvosi (preventív) szemléletmód dominanciája, törekvés az egyéb szemléletmódok érvényesítésére • • A prevenció minden szintjének, rizikó-csoport és populációs stratégiájának együttes alkalmazása


Letölteni ppt "Népegészségügyi medicina Családorvoslás blokk A családorvoslás feladatkörei. A prevenció szintjei, stratégiái és területei az alapellátásban Prof. Dr."

Hasonló előadás


Google Hirdetések