Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Orvos- és Egészségtudományi Centrum"— Előadás másolata:

1 Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Népegészségügyi medicina Családorvoslás blokk A családorvoslás önálló klinikai szakágazat. A családorvoslás sajátosságai Prof. Dr. Ilyés István Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Családorvosi Tanszék

2 Az általános orvoslás/ családorvoslás
önálló, szituatív, azaz helyzet-specifikus klinikai szakágazat, az egyén, a család és a lakosságcsoport számára elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt, tekintet nélkül az ellátottak korára, nemére, foglalkozására és betegségére

3 Az általános orvoslás/családorvoslás jellemzői
- elsődleges, - folyamatos, - személyes ellátást nyújt, - komplex, - koordinált ellátást valósít meg, - helyzet-specifikus ellátást jelent

4 Az általános orvoslás/családorvoslás elsődleges ellátást nyújt
Hozzáférhetőség az elsődleges ellátáshoz - Földrajzi és időben történő elérhetőség - Az elérhető szolgáltatások köre Kapuőrző funkció (gatekeeper function) - A kapuőrző funkció erőssége változó Összefüggés a finanszírozással: - kapitáció alapú finanszírozás- erős kapuőrző funkció - teljesítmény alapú finanszírozás – gyenge kapuőrző funkció

5 Az általános orvoslás folyamatos ellátást nyújt
Kontinuitás az ellátásban - Rendelés : a szolgáltatások teljes köre - Ügyeleti ellátás: sürgősségi feladatok ellátása és korlátozott körű szolgáltatások Longitudinalitás az ellátásban - Hosszú távú követés lehetősége - Személyes kapcsolat kialakulása - Lehetőség a folyamatos gondozásra

6 Az általános orvoslás személyes, komplex ellátás
A beteg előzményének kumulatív ismerete A családi, a munkahelyi környezet és az életmód ismerete A megoldandó problémák komplexitása Az ellátási mozzanatok komplex alkalmazása (rizikó identifikálás, diagnosztika, kezelés, ellenőrzés, gondozás) A preventív, kuratív és szervező tevékenység együttes végzése

7 Az általános orvoslás koordinált tevékenység, helyzet-specifikus ellátás
Összehangolt teammunka, rugalmas feladat-megosztás Kapcsolattartás az egészségügyi ellátó rendszer más szintjeivel Kapcsolattartás egyéb ellátó rendszerekkel Változatos ellátási helyszínek: rendelő, lakás, közterület Sokrétű ellátási feladatok: sürgősségi, akut ellátás, gondozás Az egészségmenedzselés eltérő szintjei: egyéni, családi, közösségi Helyzet-specifikus ellátási kompetencia

8 Az általános orvoslás/családorvoslás követelményei
Az ellátási folyamattal kapcsolatos követelmények Az egyes páciens-csoportokkal és ellátási feladatokkal kapcsolatos követelmények Az ellátás megszerzésével kapcsolatos követelmények

9 Az ellátási folyamattal kapcsolatos követelmények
Szakmai tudás, gyakorlati készségek Hypothesis-alkotó és problémamegoldó képesség A kezelési stratégia megválasztásának képessége Gyakorlat a preventív és folyamatos ellátási feladatok végzésében

10 Páciens csoportok Terhesek, újszülöttek, csecsemők Gyermekek, serdülők
Foglalkozási betegségben szenvedők Idősek Krónikus betegek Terminális állapotban lévők

11 Panaszok, betegségek Sürgősségi ellátást igénylő állapotok, balesetek
Akut ellátást igénylő betegségek Pszichoszociális problémák Gondozást igénylő betegségek Ritka, de fontos betegségekre utaló tünetek

12 Az ellátás megszervezésével kapcsolatos követelmények
Képesség a praxis vitelére Együttműködés az egészségügyi rendszer más szintjeivel és más ellátó rendszerekkel A szakmai kompetencia fenntartása (folyamatos továbbképzés) Képesség a szakmai és a privát szféra összeegyeztetésére

13 Az általános orvoslás/családorvoslás szemléletmódjai
Páciens centrikus ellátás Család orientált ellátás Közösségorientált ellátás

14 Az általános orvosi/ családorvosi ellátás közösségorientált ellátás
a közösségorientált ellátás a biopszichoszociális egészségfelfogás talaján áll az egyén egészséggel-betegséggel kapcsolatos problémái megítélésében a közösségi hatásokat is figyelembe veszi az egészségügyi szükségleteket nem csupán az egyén és a család, hanem a közösség szintjén is számba veszi és törekszik azok megoldására

15 Az általános orvoslás/ családorvoslás közösség-felfogása
az általános orvosi/családorvosi team a praxishoz tartozókat közösségnek tekinti adott település vagy település rész több általános orvosi/ családorvosi team által ellátott népessége is közösségnek tekinthető

16 A közösségorientált ellátás és a népegészségügy működési ciklusa
a közösségorientált ellátás folyamata a népegészségügy működési ciklusának modellje alapján értelmezhető a népegészségügy működési ciklusának elemei - a közösség egészségi állapotának megismerése - a közösség egészségügyi szükségletének meghatározása - a közösség egészségügyi szükséglete kielégítésének megszervezése - a közösségi szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenység értékelése

17 A közösség egészségi állapotát befolyásoló tényezők
társadalmi tényezők környezeti tényezők életmódból eredő tényezők demográfiai helyzet epidemiológia helyzet az egészségügyi ellátó rendszer jellemzői

18 A közösség egészségügyi szükségletének meghatározása
sajátos egészségügyi problémák a praxisban hátrányos helyzetű csoportok identifikálása a szükséglet, igény és igénybevétel elemzése kielégítetlen szükségletek, igények és elvárások

19 Közösségi egészségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása
helyzetelemzés a szükségletek felmérése, prioritások meghatározása fejlesztési célkitűzések meghatározása az erőforrások felmérése, támogatások megszerzése a programok kidolgozása, az intézkedések megtervezése a közösségi programok megvalósítása a megvalósítás folyamatos ellenőrzése, minőségszavatolás


Letölteni ppt "Orvos- és Egészségtudományi Centrum"

Hasonló előadás


Google Hirdetések