Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE Szuhár Gabriella egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE Szuhár Gabriella egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE Szuhár Gabriella egyetemi adjunktus

2 Szervezetek felosztása  A társadalom irányítási szintjei szerint: - állami * politikai * nem politikai - társadalmi * politikai * nem politikai - magántulajdonon alapuló szervezetek

3  Az elért eredmények alapján - produktív - improduktív  A tevékenység célja alapján - profit-orientált - nonprofit  Vezetési rendszer szerint - irányító - végrehajtó Szervezetek felosztása

4  Struktúra szerint: - lineáris - lineáris törzskari kiegészítéssel - funkcionális - divizionális - mátrix  A kapcsolatok jellege szerint: - formális - informális

5 A szervezet működését befolyásoló tényezők  Külső környezet - természeti-földrajzi - társadalmi-jogi - gazdasági-piaci - tudományos-technikai - kulturális-vallási  Belső adottságok - profil - méret - eredet - telepítési hely - szervezeti kultúra

6 A szervezet strukturális jellemzői  MUNKAMEGOSZTÁS - funkcionális (homogén tevékenységek elkülönítése) - tárgyi (termékek, szolg.szerint) - regionális (földrajzi, területi)  HATÁSKÖR-MEGOSZTÁS - egyvonalas (egy közvetlen felettes) - többvonalas (több)  KOORDINÁCIÓS ESZKÖZÖK - strukturális (hierarchia,projekt,team) - technokratikus (szabály, elj.) - személyorientált (kult.,vezető, érték)  KONFIGURÁCIÓ (származtatott)

7 A SZERVEZÉSI FOLYAMAT  CÉLKITŰZÉS  HELYZETELEMZÉS  CÉLOK ELÉRÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK SZÁMBAVÉTELE  ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA  ALTERNATÍVÁK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS (DÖNTÉS)  TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁS  BEVEZETÉS, ELLENŐRZÉS, KORREKCIÓ

8 CÉLKITŰZÉS  Reális cél megjelölése  Célrendszer kialakítása  Tervezési metódus - állapot-tervezés - folyamat-tervezés  Tervezési időtartam  A tervezés dokumentumai

9 Cél  Magyarország egyik legjelentősebb lovas turisztikai központjának létrehozatala és eredményes működtetése

10 HELYZETELEMZÉS  ANYAGI ERŐFORRÁSOK FELMÉRÉSE (bankszámla, értékesíthető ingó és ingatlan, értékpapír, kölcsön felvételi lehetőség stb.)  SZEMÉLYI ERŐFORRÁSOK FELKUTATÁSA (képességek és készségek, humán kapacitás körvonalazása)  TÁRGYI ERŐFORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE (álló-és forgóeszközök, készletek stb.)

11 CÉLOK ELÉRÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ ERŐFORRÁSOK  Anyagi: szabad földterület, készpénz és kölcsön  Személyi: lovász és lovas oktató munkatársak, adminisztratív személyzet  Tárgyi: lovas felszerelések, kocsik, fa és fém

12 CÉLOK ELÉRÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK SZÁMBAVÉTELE  Azok az anyagi, személyi és tárgyi jellegű erőforrások, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a célkitűzés megvalósításához Pl. a lovarda létesítéséhez szükséges: tőke, szabadidő, családi segítség, hozzáértés stb)

13 ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA  Több megoldási javaslat keresése (Simon!)  Módszerei pl. - brainstorming - Delphi módszer - 666 módszer …

14 ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA  Saját tőkéből és kölcsönökből épülő központ  Meglévő lovas centrumhoz való társulással megvalósuló lovas turisztikai centrum  Tenyésztők összefogása, gazdasági társaság alakítása  Stb.

15 A döntési ciklus

16 A DÖNTÉS SZAKASZAI  DÖNTÉS- ELŐKÉSZÍTÉS - információgyűjtés, szelekció, javaslatok elk.  DÖNTÉS - analízis (SWOT, egyéb elemzés)  HATÁSVIZSGÁLAT - ellenőrzés, javítás

17 Döntés előkészítés, döntés

18 A TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁS  Munkatársak tájékoztatása - értekezlet megszervezése - hírlevél szerkesztése  Munkafolyamat kialakítása az érkezett javaslatok figyelembevételével - technológiai leírás - folyamatábra készítése - gyakorlati prezentáció

19 A TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁS  Társak keresése, pályázatok követése  Tőke mobilizáció  Szervezetalakítás  Építési munkálatok  Szervezeti folyamatok megtervezése, SZMSZ készítése…  stb.

20 BEVEZETÉS, ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS  EREDMÉNYEK ÉS CÉLOK EGYBEVETÉSE - hiba esetén korrekció - hatékony működés esetén: a szervezeti- működési szabályzat, munkaköri leírások felülvizsgálata


Letölteni ppt "A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETE Szuhár Gabriella egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések