Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2651 06 3 tételsor 2. tétel A kistérség a korábbi együttműködési lehetőségek alapján megtartotta a soron következő ülését. Az ülés célja a logisztikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2651 06 3 tételsor 2. tétel A kistérség a korábbi együttműködési lehetőségek alapján megtartotta a soron következő ülését. Az ülés célja a logisztikai."— Előadás másolata:

1 tételsor 2. tétel A kistérség a korábbi együttműködési lehetőségek alapján megtartotta a soron következő ülését. Az ülés célja a logisztikai közreműködés konkrét megbeszélése a településegyüttesek között. A polgármesterek számára a közös tevékenység és szolgáltatás mint cél költségcsökkenést eredményezhet a város költségvetésében. A költségcsökkenés a logisztika klasszikus és újkori fejlődési tendenciáiban egyaránt megjelent. A jegyzőkönyv szerint számos költségcsökkenés jelent meg a települések eltérő üzemeltetési területén. Mit tartalmazott a jegyzőkönyv?

2 Információtartalom vázlata
Szervezési folyamat, Koordinációs folyamat, Irányítási folyamat, Logisztikai közreműködés, A logisztikai célok

3 Az erőforrások összehangolása
SZERVEZÉSI FOLYAMAT: Meghatározott cél megvalósítása érdekében végzett tevékenység a személyi és tárgyi erőforrások összehangolása által. Feladatok összehangolása Szervezetek létrehozása, fejlesztése Működési rend, eljárások meghatározása Feladata: A vezetés A folyamatok A módszerek Az erőforrások összehangolása Feladata, hogy a kijelölt cél elérése érdekében gondoskodjon a vezetés, a folyamatok, a módszerek, az erőforrások, összehangolásáról és azok optimális hasznosulásáról

4 A szervezési folyamat lépései: Célkitűzés 2) Helyzetelemzés
3) Célok elérését befolyásoló tényezők számbavétele Célkitűzés Az első és legfontosabb feladat meghatározni az elérendő célt. E célnak reálisnak kell lennie. Ezután következik a célrendszer kialakítása, vagyis a vállaltoknak (itt a polgármestereknek) meg kell határozniuk a végső cél elérését segítő lépéseket. Majd az egész folyamatra vonatkozó tervet kell készíteniük. A tervezéshez szükséges dokumentumokat biztosítani kell. Helyzetelemzés A vállalatoknak (itt a polgármestereknek) számba kell venniük az anyagi, személyi és tárgyi erőforrásait. Mint pl.: bankszámlák, ingatlanok, értékpapírok, kölcsönfelvétel lehetőségei, dolgozók képességi és készségei, befektetett és forgó eszközök, készletek. Ezek mind befolyással bírnak a végső cél elérésében. Célok elérését befolyásoló tényezők számbavétele: Azok az anyagi, személyi és tárgyi jellegű erőforrások vizsgálata, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a célkitűzés megvalósításához.

5 A szervezési folyamat lépései: 4) Alternatívák kidolgozása
5) Döntés az alternatívák között 6)Megvalósítás 7) Ellenőrzés, korrekció Alternatívák kidolgozása: A vállalatok számára (itt a polgármesterek számára) többféle lépést, vagyis alternatívákat kell gyártani, hogy hogyan valósítsák meg a kitűzött célt. Ezt több féle módon tehetik meg. Erre kell tervet készíteniük belekalkulálva a lehetséges akadályokat és azok megoldását. Tehát, az alternatívák kidolgozása folyamán gondolniuk kell arra, hogy mi lesz, akkor ha…… Döntés az alternatívák között: A döntéseket jól elő kell készíteni, a megfelelő információk begyűjtése, javaslatok megvitatása. Ezután, következik az igazi döntés, hogy melyik alternatíva valósítható meg legjobban. Ezt analízissel, modellekkel előkészítik. Ezután megnézik a lefutatott modellek eredményeit, és ha szükséges, akkor változtatnak rajta. Megvalósítás: A megvalósítás legfontosabb lépése, hogy minden alkalmazottat - a takarítótól a felső vezetőkig – mindenkit tájékoztatni kell. Ezt megtehetik értekezlet, vagy körlevél formájában is. A tájékoztatók után már mindenki tudja, hogy mi a feladata, így nincs akadály a cél megvalósításában. Ellenőrzés, korrekció: A folyamat végén az elért célt egybe kell vetni a kitűzött céllal. Ha jól csinálták a feladatukat, akkor a kitűzött és elért cél megegyezik egymással.

6 KOORDINÁCIÓS FOLYAMAT
Feladata: A részek egymáshoz, illetve egymás mellé rendelése, Összehangolása Meglévő források koordinálása Akkor használják őket, amikor szükséges Pazarlás elkerülése Hogy mindez teljesüljön KOORDINÁTOR kell!! KOORDINÁCIÓ=folyamatok összehangolása + folyamatos figyelése Ennek a folyamatnak nagy jelentősége van, hiszen az elérendő célt összhangba kell hozni a lehetőségekkel. Tehát a meglévő forrásokat kell koordinálni úgy, hogy akkor használják fel, amikor szükség van rá. El kell kerülni a pazarlást. Ez csak úgy lehetséges, ha van egy koordinátor, aki felügyeli a dolgokat, és ha azok nem úgy működnek, ahogy kellene, akkor ő közbeavatkozik, megteszi a szükséges lépéseket, hogy a folyamat újra jól és helyesen működjön. Hatalmas felelősége van a koordinátor(ok)nak, mert ha a célt nem érik el, és visszavezethető a közben elkövetett hibákra, akkor a koordinátor felelősségre vonható, hogy miért nem avatkozott közbe. A koordináció tehát nem más, mint a folyamatok összehangolása és folyamatos figyelemmel kísérése.

7 a követelmények előírása, teljesülésük ellenőrzése, eltérés esetén
IRÁNYÍTÁSI FOLYAMAT: Feladata: a követelmények előírása, teljesülésük ellenőrzése, eltérés esetén beavatkozás. Az irányítás egy vagy több szervezeti tevékenység átalakítása a célelérés elősegítése érdekében. (Az úton tartás eszköze) Erre a funkcióra azért van szükség, mert a tervezés és a megvalósítás között bizonyos idő telik el, amely változásokat hozhat.

8 Info szolgáltatása menedzsmentnek
IRÁNYÍTÁSI FOLYAMAT: Az irányítás célja: Info szolgáltatása menedzsmentnek Megfelel-e a szervezet teljesítménye a tervezettnek? Miben segít az irányítás? Alkalmazkodni a változásokhoz Csökkenteni a kis hibákat Csökkenteni a költségeket Az irányítás célja: hogy információkat szolgáltasson a menedzsmentnek arról, hogy egy adott időpontban, bizonyos mutatók alapján a szervezet teljesítménye megfelel-e a tervezettnek, vagy sem. Jelentősége abban áll, hogy bizonyos tevékenység hiányában a szervezet célelérése nem biztosított! Az irányítás segít: alkalmazkodni a változásokhoz, csökkenteni a kis hibákat, a költségek csökkentésében.

9 Az irányítási folyamat lépései Követelmények meghatározása:
Lépésekre lebontva Személyekhez rendelt feladatok Feladatért felelősség vállalás A teljesítmény megfigyelése, mérése: Folyamatos ellenőrzés Jó irányban halad-e a folyamat? Összehasonlítás, értékelés: Benchmarking szerepe fontos Versenytárs hogyan, mennyi idő alatt, és költséggel ér célt Saját teljesítmény értékelése Beavatkozás: Csak ha szükséges Menetközben változtatni, ha kell A célon A megvalósítás lépéseiben Az irányítási folyamat lépései Követelmények meghatározása: A célelérés lépésekre lebontva, hozzárendelve személyekhez, akik felelősek az elvégzendő feladatért. A teljesítmény megfigyelése, mérése: Folyamatosan ellenőriznek, megfigyelnek, hogy a folyamat a kijelölt irányban halad-e. Összehasonlítás, értékelés: Az összehasonlításban van nagy szerepe a „benchmarking”-nak, vagyis, hogy a versenytársak hogyan, mennyi idő alatt, milyen költségekkel érték el a hasonló céljukat. Ezután lehet értékelni a saját teljesítményt. Beavatkozás: Ha a folyamat úgy kívánja, akkor közbe kell avatkozni, menet közben kell változtatni a célon, vagy a megvalósító lépéseken.

10 Logisztikai közreműködés
Bármely CÉL megvalósításában fontos szerepe van a logisztikának, és ezzel: Növelhető a hatékonyság Olcsóbb és gyorsabb a cél elérése Csökkenthető az önköltség ( hisz a logisztikai cégek erre specializáltak) Versenyképesség növelhető ( hamarabb valósítják meg a beruházásaikat ) Nő a jelenlétük a piacon A vevők, fogyasztók elégedettebbek Könnyebb szervezni, összehangolni, értékelni a feladatokat Logisztikai közreműködés A logisztikának nagyon fontos szerepe van a mai világban. Ha egy vállalat (itt a polgármesterek) hatékonyan akarják elérni a céljukat, akkor logisztikai eszközöket fognak segítségül hívni. Ha a logisztikát bevonják a cél elérésébe, akkor ezzel növelhető a hatékonyságuk, olcsóbban és gyorsabban érhetik el a kitűzött célt. Ha igénybe veszik a logisztika nyújtotta szolgáltatásokat, ezzel csökkenhet az önköltségük, hiszen a logisztikai szolgáltatók erre specializálódtak. Továbbá a versenyképességük is nagymértékben növelhető a logisztikával. Ez abban mutatkozhat meg, hogy más vállalatoknál (itt településeknél) hamarabb valósítják meg a beruházásaikat, ezzel növelik versenyképességüket és jelenlétüket a piacon. Ha versenyelőnyre tesz szert, olcsón és jól teszik a dolgukat, akkor ezzel a vevők, fogyasztók elégedettségét vívja ki. A logisztika közreműködésével könnyebben elvégezhető a szervezés, összehangolás és értékelés feladata.

11 Logisztika fogalma: A logisztika menedzsmentszemlélet, amely áramlási folyamatok – alapvetően anyagok (alapanyagok, félkész- és késztermékek), energia, információk és személyek egyes rendszereken belüli és/vagy rendszerek közötti áramlásának tervezésére, szabályozására, megvalósítására irányul, és amelynek célja a teljes áramlási folyamathoz járuló optimális összköltség és vevő kiszolgálási színvonal elérése.

12 VÁLLALATI CÉLOK Hatékonyság növelése, Önköltség csökkentése, Versenyképesség, Vevői elégedettség

13 Szállítási határidők rövidítése A szállítási pontosság növelése
LOGISZTIKAI CÉLOK Szállítási határidők rövidítése A szállítási pontosság növelése Megbízhatóság növelése Kapacitások kihasználása Készletszintek csökkentése Rugalmasság Rendszer áttekinthetősége A termék minőségbiztosítása környezetvédelem LOGISZTIKAI CÉLOK Szállítási határidők rövidítése, A szállítási pontosság, megbízhatóság növelése A kapacitások kihasználása, A készletszintek csökkentése Rugalmasság, A rendszer áttekinthetősége A termék minőségbiztosítása, Környezetvédelem

14 Hogyan éri el a vállalat az előbb említett CÉLT? Szervezni Irányítani
Koordinálni A LOGISZTIKA CÉLJA: 7 M + 2 M Megfelelő anyagot+ Szolgáltatást Információt Energiával Mennyiségben Minőségben Időpontban Helyre Fogyasztó számára Költség mellett szállít Ahhoz, hogy a fenti célokat elérje a vállalat, a logisztikai folyamatokat meg kell: Szervezni, Koordinálni, Irányítani A logisztika célja: 7M+2 Megfelelő anyag (áru), szolgáltatás, információ, energia , mennyiségben, minőségben, időpontban, helyre, fogyasztó számára, költség mellett eljuttassák.

15 K Ö S Z Ö N Ö M A F I G Y E L M E T ! ! !


Letölteni ppt "2651 06 3 tételsor 2. tétel A kistérség a korábbi együttműködési lehetőségek alapján megtartotta a soron következő ülését. Az ülés célja a logisztikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések