Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségmenedzsment alapelvek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségmenedzsment alapelvek"— Előadás másolata:

1 Minőségmenedzsment alapelvek
Előadó: Mikula Gyula

2 1. alapelv – Vevőközpontúság
A szervezetek függnek vásárlóiktól, ezért meg kell érteniük a jelenlegi és jövőbeni szükségleteiket, meg kell felelniük a fogyasztói követelményeknek, és töreked-niük kell a vásárlói elvárások túlteljesí-tésére.

3 Kulcs előnyök Növekvő nyereség és piaci részesedés elérése a piaci lehetőségekre való rugalmas és gyors válaszadással. Növekvő eredményesség a szervezeti erő-források felhasználásában a vásárlói, fogyasztói elégedettség fokozása érdekében. Javuló fogyasztói hűség, mely újabb üzlethez vezet.

4 2. alapelv – Vezetés, szervezeti kultúra
A vezetők a szervezet céljának és irányának egységét hozzák létre. Meg kell alkotniuk, és javítaniuk kell a belső környezetet, melyben az emberek teljes egészében bevonhatókká válnak a szervezeti célok elérésére.

5 Kulcs előnyök Az emberek meg fogják érteni, és motiváltak lesznek a szervezeti célok és eredmények érdekében. A tevékenységek ellenőrzése, sorba rendezése és bevezetése egységes módon történik. A szervezeti szintek közötti kommunikációs zavarok minimalizáltak lesznek.

6 3. alapelv – Az alkalmazottak bevonása
Az emberek a szervezet minden szintjének lényegi elemei, teljes bevonásuk lehetőséget biztosít képességeiknek a szervezet számára történő legjobb felhasználására.

7 Kulcs előnyök Motivált, elkötelezett és érdekelt alkalmazottak a szervezetben. Az innováció és a kreativitás támogatja, elősegíti a szervezeti célokat. Az emberek felelősséggel tartoznak teljesítményükért. Az emberek igyekeznek részt venni és közreműködni a folyamatos javításban.

8 4. alapelv – Folyamatszemlélet
A kívánt eredményt akkor érjük el hatékonyabban, amikor a tevékenységek és a hozzájuk tartozó erőforrások folyamatként szabályozottak.

9 Kulcs előnyök Alacsonyabb költségek, rövidebb ciklusidők az erőforrások eredményes felhasználásával. Tökéletesített, a célnak megfelelő, előre látható eredmények. Koncentrált és elsőbbséggel bíró javítási lehetőségek.

10 5. alapelv – A menedzselés rendszerszemléletű megközelítése
Az egymással kapcsolatban álló folyama-tok rendszerként történő azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul a célok megvalósításában a szervezeti eredmé-nyességhez és hatékonysághoz.

11 Kulcs előnyök A folyamatok egységbe rendezése és csoportosítása az elvárt eredmények elérésének legjobb eszköze. Képesség az erőfeszítések kulcsfolyamatokra történő koncentrálására. A szervezet következetessége, eredményessége, és hatékonysága bizalommal tölti el az érdekelt feleket.

12 6. alapelv – Folyamatos javítás
A szervezet átfogó teljesítményének folyamatos javítása a szervezet permanens célja.

13 Kulcs előnyök A szervezet előnybe kerül teljesítőképességének javítása révén. A szervezet minden szintjén végrehajtott tevékenységek tökéletesítésének összehangolása a szervezet stratégiai célkitűzéseihez. A lehetőségekhez igazodó gyors reagálás rugalmassága.

14 7. alapelv – Tényeken alapuló döntéshozatal
Az eredményes döntéshozatal az adatok és információ elemzésén alapszik.

15 Információ bázisú döntés.
Kulcs előnyök Információ bázisú döntés. Képesség a tényeken alapuló döntések után az eredményesség bizonyítására. Képesség a vélemények és döntések felülvizsgálatára, kétségbe vonására, és megváltoztatására.

16 8. alapelv – A kölcsönös előnyökön alapuló szállítói kapcsolatok
Egy szervezet és annak szállítói kölcsönös függésben vannak egymással és hasznos együttműködésük növeli valamennyiük értékteremtését.

17 Kulcs előnyök Valamennyi fél számára az értékteremtés képességének növelése. Rugalmasság és gyors együttes fellépés a piac és a vevők szükségleteinek és várakozásainak változása esetén. Az erőforrások és a költségek optimalizálása.


Letölteni ppt "Minőségmenedzsment alapelvek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések