Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra."— Előadás másolata:

1 Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra

2 A vállalat mint rendszer

3 A vállalat mint folyamatok összessége Egy szervezet működése tevékenységeinek összességét jelenti, - azaz egy szervezet működése tevékenységekre, egymással kapcsolatban álló tevékenységek sorozatára bontható. Egy szervezet működése tevékenységeinek összességét jelenti, - azaz egy szervezet működése tevékenységekre, egymással kapcsolatban álló tevékenységek sorozatára bontható. A tevékenységek összefüggő láncolatát folyamatnak nevezzük. A tevékenységek összefüggő láncolatát folyamatnak nevezzük. A folyamatot úgy is szokták definiálni, hogy az térben és időben lejátszódó tevékenységek meghatározott láncolata, amelyek valamilyen igény kielégítésére, illetve valamely probléma megoldására irányulnak A folyamatot úgy is szokták definiálni, hogy az térben és időben lejátszódó tevékenységek meghatározott láncolata, amelyek valamilyen igény kielégítésére, illetve valamely probléma megoldására irányulnak

4 A folyamatok osztályozása

5 A szervezeten belüli folyamatok leggyakoribb osztályozása, elkülönítése a folyamatok funkcionális területek szerinti értelmezése alapján szokásos: értékesítés, értékesítés, fejlesztés, fejlesztés, beszerzés, beszerzés, termelés, termelés, minőségszabályozás, minőségszabályozás, infrastrukturális folyamatok. infrastrukturális folyamatok.

6 Hagyo- mányos vállalat alrend- szerei és folya- matai

7 Egy kereskedelmi vállalat folyamatainak lehetséges elkülönítése

8 Termelési főfolyamat rendsze- rezése

9 A gyártási profil és vertikalitás A gyártási profil A gyártási profil –azon gyártmányfajtáknak és szolgáltatási formáknak az összessége, amellyel a vállalat foglalkozik A gyártás vertikalitása A gyártás vertikalitása –A gyártási folyamatban egymás után következő és egymással összefüggő szakaszosságát jelenti

10 Tömegszerűség Tömegszerűség Tömegszerűség –A gyártási feladat mennyiségi és időbeli folyamatossági jellemzője. Egyedi gyártás Egyedi gyártás –amikor a termékből egy időszak alatt (pl. egy év) egy, vagy néhány készül, (pl. híd) Ismétlődő gyártás Ismétlődő gyártás –ha a termék rendszeresen ismétlődően és nagy mennyiségben készül Az ismétlődő gyártáson belül megkülönböztethető: Az ismétlődő gyártáson belül megkülönböztethető: Sorozatgyártás = amikor az ismétlődő gyártás megszakításos Sorozatgyártás = amikor az ismétlődő gyártás megszakításos Tömeggyártás = amikor a gyártás megszakítás nélküli Tömeggyártás = amikor a gyártás megszakítás nélküli

11 A szervezet környezete A makro környezet A szervezet makrokörnyezete alatt a befoglaló társadalom –kulturális, –politikai, –gazdasági, –infrastrukturális, technológiai, –demográfiai jellemzőit szokás érteni, amelyek meghatározó befolyással vannak a szervezetek struktúrájára, működésére, teljesítményére és fejlődésére

12 A szervezet környezete A működési környezet A közvetlen, vagy működési környezet az a szféra, amelyen belül a szervezet más szervezetekkel versenyez. A működési környezet legfontosabb tényezői: –a vásárlók, –a szállítók, –a versenytársak, –az emberi erőforrások.

13

14 A belső adottságok A szervezet kialakítása során a következő belső adottságoknak van meghatározó szerepe: –a szervezet mérete, –a profil, a termékek jellemzői, –a technológia, –a szervezet múltja –a telepítési helyzet –a szervezeti kultúra.

15 A belső adottságok 1. - a méret/1 (nagyság) egyik fontos struktúra-befolyásoló tényező. (nagyság) egyik fontos struktúra-befolyásoló tényező. a szervezet nagyságát elsősorban az alkalmazottak számával szokták jellemezni, a szervezet nagyságát elsősorban az alkalmazottak számával szokták jellemezni, de a méret összefügg de a méret összefügg –a szervezeti egységek valamint –a vezetési szintek számával és a vezetés hatókörével is.

16 A belső adott- ságok 1. a méret/2

17 A belső adottságok 1. - a méret/3 A szervezetek létszámának és a vezetők számának összefüggését vizsgáló empirikus kutatások igen szoros korrelációt találtak a két tényező között. A szervezetek létszámának és a vezetők számának összefüggését vizsgáló empirikus kutatások igen szoros korrelációt találtak a két tényező között.

18 A belső adottságok 1. - a méret/4 Általában megállapítható, hogy a vezetőkhöz tartozó beosztottak száma és a vezetési szintek száma fordítottan arányos. Általában megállapítható, hogy a vezetőkhöz tartozó beosztottak száma és a vezetési szintek száma fordítottan arányos. Az egy-egy vezető által irányított beosztottak száma több tényezőtől függ: Az egy-egy vezető által irányított beosztottak száma több tényezőtől függ: –a termelési profil, –a feladat térbeli kiterjedése, (telephelyek száma, munkahelyek távolsága) –a feladat tartalma, bonyolultsága, egyidejűsége, pontossága, innováció igénye, –a feladat szabályozottsága, technologizáltsága, –a vezetés technikai feltételei, szervezettsége, programozhatósága, –a beosztottak önállósága, képzettsége, –a vezető adottságai, képességei, stb.

19 A belső adottságok 2. - a profil, diverzifikáció Profil = a szervezet által végzett szolgáltatások, előállított termékek körét, továbbá a végzett feladatok belső struktúrája (kiterjedtsége, egymásra épülése stb.) Profil = a szervezet által végzett szolgáltatások, előállított termékek körét, továbbá a végzett feladatok belső struktúrája (kiterjedtsége, egymásra épülése stb.) Diverzifikáltság, =a szervet tevékenységi körének a termelési/szolgáltatási ágak és piacok szerinti kiterjedtségét jelenti. Diverzifikáltság, =a szervet tevékenységi körének a termelési/szolgáltatási ágak és piacok szerinti kiterjedtségét jelenti. Az alacsony fokú diverzifikáltság (szűk termék/szolgáltatási skála, kevés számú piac) egyszerűbb szervezetet igényel, míg az erős diverzifikáltság szervezeti típus váltást tesz szükségessé (divizionális szervezet kialakítását) Az alacsony fokú diverzifikáltság (szűk termék/szolgáltatási skála, kevés számú piac) egyszerűbb szervezetet igényel, míg az erős diverzifikáltság szervezeti típus váltást tesz szükségessé (divizionális szervezet kialakítását)

20 A belső adottságok 3. - a technológia Technológia: a feladatok megoldása során alkalmazott eszközök, eljárások és ismeretek összességét jelenti. Technológia: a feladatok megoldása során alkalmazott eszközök, eljárások és ismeretek összességét jelenti.

21 A belső adottságok 3. - a technológia

22 A belső adottságok 4-5 múlt és telepítési helyzet A szervezet múltja - gyakran alapvetően meghatározza a szervezet struktúráját, - (a szervezet létrejöttének körülményei, a szervezet keletkezésének személyhez kötöttsége, a történelmi változások, stb.) A szervezet múltja - gyakran alapvetően meghatározza a szervezet struktúráját, - (a szervezet létrejöttének körülményei, a szervezet keletkezésének személyhez kötöttsége, a történelmi változások, stb.) A telepítési helyzet - szintén jelentős szervezeti struktúraformáló tényező (telephelyek száma, telephelyek földrajzi elhelyezkedése, távolsága, régiói, a szállítási és egyéb infrastrukturális ellátottság) A telepítési helyzet - szintén jelentős szervezeti struktúraformáló tényező (telephelyek száma, telephelyek földrajzi elhelyezkedése, távolsága, régiói, a szállítási és egyéb infrastrukturális ellátottság)

23 A belső adottságok 6 szervezeti kultúra/1 A szervezeti kultúra összetevői –a társadalmi-gazdasági és kulturális környezeti feltételek, –a szervezet története, –A szervezet hatalmi és strukturális rendszere, valamint –tagjainak személyiségi jellemzői. A szervezeti kultúra kialakulása fejlődési folyamat eredménye. A szervezeti kultúrának fontos összetevője a vezetők szerepfelfogása és a követett menedzsment-filozófiák is.

24 A belső adottságok 6 szervezeti kultúra/2

25 A belső adottságok 6 szervezeti kultúra/3 A szervezeti kultúrát sok tényező befolyásolja: A szervezeti kultúrát sok tényező befolyásolja: –a szervezet múltja és tulajdonformája, –a szervezet mérete, –az alkalmazott technológiák, –a szervezet céljai, –a (gazdasági, piaci, földrajzi) környezet, –az emberek, a nemzeti kultúra

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések