Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra."— Előadás másolata:

1 Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra

2 A vállalat mint folyamatok összessége
Egy szervezet működése tevékenységeinek összességét jelenti, - azaz egy szervezet működése tevékenységekre, egymással kapcsolatban álló tevékenységek sorozatára bontható. A tevékenységek összefüggő láncolatát folyamatnak nevezzük. A folyamatot úgy is szokták definiálni, hogy az térben és időben lejátszódó tevékenységek meghatározott láncolata, amelyek valamilyen igény kielégítésére, illetve valamely probléma megoldására irányulnak

3 A folyamatok osztályozása

4 A folyamatok osztályozása
A szervezeten belüli folyamatok leggyakoribb osztályozása, elkülönítése a folyamatok funkcionális területek szerinti értelmezése alapján szokásos: értékesítés, fejlesztés, beszerzés, termelés, minőségszabályozás, infrastrukturális folyamatok.

5 Hagyo-mányos vállalat alrend-szerei és folya-matai

6 Egy kereskedelmi vállalat folyamatainak lehetséges elkülönítése

7 Termelési főfolyamat rendsze-rezése

8 A gyártási profil és vertikalitás
azon gyártmányfajtáknak és szolgáltatási formáknak az összessége, amellyel a vállalat foglalkozik A gyártás vertikalitása A gyártási folyamatban egymás után következő és egymással összefüggő szakaszosságát jelenti

9 Tömegszerűség Tömegszerűség Egyedi gyártás Ismétlődő gyártás
A gyártási feladat mennyiségi és időbeli folyamatossági jellemzője. Egyedi gyártás amikor a termékből egy időszak alatt (pl. egy év) egy, vagy néhány készül, (pl. híd) Ismétlődő gyártás ha a termék rendszeresen ismétlődően és nagy mennyiségben készül Az ismétlődő gyártáson belül megkülönböztethető: Sorozatgyártás = amikor az ismétlődő gyártás megszakításos Tömeggyártás = amikor a gyártás megszakítás nélküli

10 A szervezet környezete A makro környezet
A szervezet makrokörnyezete alatt a befoglaló társadalom kulturális, politikai, gazdasági, infrastrukturális, technológiai, demográfiai jellemzőit szokás érteni, amelyek meghatározó befolyással vannak a szervezetek struktúrájára, működésére, teljesítményére és fejlődésére

11 A szervezet környezete A működési környezet
A közvetlen, vagy működési környezet az a szféra, amelyen belül a szervezet más szervezetekkel versenyez. A működési környezet legfontosabb tényezői: a vásárlók, a szállítók, a versenytársak, az emberi erőforrások.

12

13 A belső adottságok A szervezet kialakítása során a következő belső adottságoknak van meghatározó szerepe: a szervezet mérete, a profil, a termékek jellemzői, a technológia, a szervezet múltja a telepítési helyzet a szervezeti kultúra.

14 A belső adottságok 1. - a méret/1
(nagyság) egyik fontos struktúra-befolyásoló tényező. a szervezet nagyságát elsősorban az alkalmazottak számával szokták jellemezni, de a méret összefügg a szervezeti egységek valamint a vezetési szintek számával és a vezetés hatókörével is.

15 A belső adott-ságok 1. a méret/2

16 A belső adottságok 1. - a méret/3
A szervezetek létszámának és a vezetők számának összefüggését vizsgáló empirikus kutatások igen szoros korrelációt találtak a két tényező között.

17 A belső adottságok 1. - a méret/4
Általában megállapítható, hogy a vezetőkhöz tartozó beosztottak száma és a vezetési szintek száma fordítottan arányos. Az egy-egy vezető által irányított beosztottak száma több tényezőtől függ: a termelési profil, a feladat térbeli kiterjedése, (telephelyek száma, munkahelyek távolsága) a feladat tartalma, bonyolultsága, egyidejűsége, pontossága, innováció igénye, a feladat szabályozottsága, technologizáltsága, a vezetés technikai feltételei, szervezettsége, programozhatósága, a beosztottak önállósága, képzettsége, a vezető adottságai, képességei, stb.

18 A belső adottságok 2. - a profil, diverzifikáció
Profil = a szervezet által végzett szolgáltatások, előállított termékek körét, továbbá a végzett feladatok belső struktúrája (kiterjedtsége, egymásra épülése stb.) Diverzifikáltság, =a szervet tevékenységi körének a termelési/szolgáltatási ágak és piacok szerinti kiterjedtségét jelenti. Az alacsony fokú diverzifikáltság (szűk termék/szolgáltatási skála, kevés számú piac) egyszerűbb szervezetet igényel, míg az erős diverzifikáltság szervezeti típus váltást tesz szükségessé (divizionális szervezet kialakítását)

19 A belső adottságok 3. - a technológia
Technológia: a feladatok megoldása során alkalmazott eszközök, eljárások és ismeretek összességét jelenti.

20 A belső adottságok 3. - a technológia

21 A belső adottságok 4-5 múlt és telepítési helyzet
A szervezet múltja - gyakran alapvetően meghatározza a szervezet struktúráját , - (a szervezet létrejöttének körülményei, a szervezet keletkezésének személyhez kötöttsége, a történelmi változások, stb.) A telepítési helyzet - szintén jelentős szervezeti struktúraformáló tényező (telephelyek száma, telephelyek földrajzi elhelyezkedése, távolsága, régiói, a szállítási és egyéb infrastrukturális ellátottság)

22 A belső adottságok 6 szervezeti kultúra/1
A szervezeti kultúra összetevői a társadalmi-gazdasági és kulturális környezeti feltételek, a szervezet története, A szervezet hatalmi és strukturális rendszere, valamint tagjainak személyiségi jellemzői. A szervezeti kultúra kialakulása fejlődési folyamat eredménye. A szervezeti kultúrának fontos összetevője a vezetők szerepfelfogása és a követett menedzsment-filozófiák is.

23 A belső adottságok 6 szervezeti kultúra/2

24 A belső adottságok 6 szervezeti kultúra/3
A szervezeti kultúrát sok tényező befolyásolja: a szervezet múltja és tulajdonformája, a szervezet mérete, az alkalmazott technológiák, a szervezet céljai, a (gazdasági, piaci, földrajzi) környezet, az emberek, a nemzeti kultúra

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalati folyamatok, alrendszerek, tömegszerűség, külső környezet, belső adottságok, hierarchia, kultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések