Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Industrial Organization - alapvető modellek a) SCP modell (piaci szerkezet – magatartás-teljesítmény)- versenyszabályozás b) Versenyellenes stratégiák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Industrial Organization - alapvető modellek a) SCP modell (piaci szerkezet – magatartás-teljesítmény)- versenyszabályozás b) Versenyellenes stratégiák."— Előadás másolata:

1 Industrial Organization - alapvető modellek a) SCP modell (piaci szerkezet – magatartás-teljesítmény)- versenyszabályozás b) Versenyellenes stratégiák - egy példa: árrögzítés (kartell) „ Ugyanazon foglalkozású emberek még mulatság és szórakozás céljából is ritkán jönnek össze anélkül, hogy megbeszéléseik a közösség elleni összeesküvésben vagy az árak emlésére szolgáló megállapodásban ne végződjenek” (A. Smith)

2 IO - piacelmélet Nem tökéletesen versenyző piacok elmélete Tipikus kérdések, problémák:  Milyen tényezők alakítják ki a piacszerkezeteket?  Hogyan írhatók le és elemezhetők a különböző piaci szerkezetek?  Mi a kapcsolat a piaci szerkezet, vállalati magatartás és hatékonyság között? Piacelmélet alkalmazása  Vállalat: döntések (ár, termék, piacralépés, fejlesztés stb.) – piaci környezet szerepe, alkalmazkodás (stratégiai menedzsment)  Kormányzat: szükséges-e a piacok működésébe való beavatkozás – versenypolitika, versenyszabályozás elméleti alapja Módszertani eszközök:  Empirikus, statisztikai elemzés, esettanulmány (SCP modell)  Játékelmélet (stratégiai interakciók)

3 Struktúra-magatartás- teljesítmény modell (SCP)  A piaci szerkezet hatással van a vállalatok magatartására, amely meg- határozza az iparág hatékonyságát.  A piaci szerkezet a piac alapvető jellemzőitől függ  A vállalat magatartása: pl. a vállalat által alkalmazott árak-árképzés, innováció  Az iparág hatékonysága: allokációs és termelési hatékonyság

4 Az SCP modell alapfeltételek keresletkínálat árrugalmasság, helyettesítés nyersanyagok,technológia, vásárlási szokások, gazd.növ Piaci struktúra Vállalatok száma, mérete, termékek jellege-termék differenciáltság, belépési korlátok Piaci magatartás (viselkedés) Ár-árképzés, K+F, marketingtevékenység, beruházás Teljesítmény Hatékonyság (termelési és allokációs), jövedelmezőség, termékminőség, technikai fejlődés

5 Verseny szabályozás szerepe az SCP modellben Struktúra Magatartás Teljesítmény Verseny szabályozás Strukturális szabályozás Magatartás szabályozás cél (fúziókontroll) (Kartell, erőfölény) „ideális” állapot- verseny (TV)

6 VállalatokABCD 1206033,345 2201033,345 320533,31,25 42051,25 52051,25 65 75 85 9 101,25 Melyik iparág a legkoncentráltabb?

7 A piaci koncentráció és mérése A piaci struktúra megfigyelhető dimenziói:  a piacon lévő vállalatok száma (n)  egyenlőtlenség (a piaci részesedések különbözősége ) Mérőszámok:  m (m { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2084930/slides/slide_7.jpg", "name": "A piaci koncentráció és mérése A piaci struktúra megfigyelhető dimenziói:  a piacon lévő vállalatok száma (n)  egyenlőtlenség (a piaci részesedések különbözősége ) Mérőszámok:  m (m

8 A Herfindahl- Hirschmann index  számítása: H = ahol s i = vagy s i =  nagysága:0H  10000 (vagy1)  Függ: vállalatok száma egyenlőtlenség

9 A HHI felbontása, értelmezése  d i = s i -1/n (az iparági átlagos részaránytól való eltérés)  HHI= egyenlőtlenségvállalatok száma  HHI inverze (10000/HHI): ekvivalencia mutató - egyenlő részesedésű vállalatok száma

10 Koncentrációs görbe  grafikus ábrázolás 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 012345678 vállalatok száma piac részesedés %

11 Pl: mobilpiaci koncentráció és változása 2002 december 2007 december Pannon38,29%35,11% T-Mobile49,58%44,00% Vodafone12,13%20,89% HHI40713609

12 Vegyipari ágazatok koncentráltsága (forrás: GVH versenystatisztika 2006.)

13 Problémák a koncentráció mérésével – koncentráció és hatékonyság  A piac megfelelő definiálása szükséges: releváns (érintett) piac (hipotetikus monopolista teszt, kereszt-árrugalmasság)  Exogén-endogén tényezők: koncentráció (szerkezet)  jövedelmezőség (profitok) /SCP modell/  Statikus mutató (belépési lehetőségek szerepe)  Koncentráció és hatékonyság  nagyobb koncentráció  gazdasági erőfölény, ill. összejátszás valószínűsége nő: versenyt, allokációs hatékonyságot gátolja (harvardi iskola)  költségelőnyök miatt (alacsony hatékonyságú cégek kiszorulnak) koncentrálódik az iparág  termelési hatékonyság nagyobb (chicagoi iskola)

14 Piaci erő mérése –Lerner index  Piaci hatalom: a vállalat képessége arra, hogy a piaci árat a határköltség (versenyzői ár) fölé emelje  Mérése: Lerner index i-k vállalat: Iparág: M= Piaci kimenet eltérése az „ideális” (versenyzői) esettől – hatékonyság!

15 A piaci hatalom és a koncentráció kapcsolata pl. n szereplő (vállalat)– nem kooperatív (Cournot) oligopólium Iparági szinten a piaci hatalom (L): M= kompetitív piac=0< M <1= monopolista piac

16 Mitől függ a vállalat piaci hatalma?  A vállalat piaci részesedése (s i =q i /Q)  A piaci kereslet árrugalmassága ()  adott  (és p): kisebb c i  nagyobb s i : pozitív kapcsolat a hatékonyság (költségben mérve) és a piaci részesedés ill. piaci hatalom között  Vállalatok magatartása (kölcsönös függés):  Stratégiai interakció: nem kooperatív - kooperatív magatartás  Összejátszással monopolhelyzet

17 Összejátszás -kartell lényege  Vállalatok koordinálják tevékenységüket (verseny korlátozása)  együttes profitmaximalizálás monopolárak a piacon  Verseny: ha egy vállalat csökkenti outputját, az a többiek számára hasznos, de a költséget ő viseli  külső gazdasági hatás  Kartell: a külső gazdasági hatás internalizálása  az összes vállalat vissza- fogja termelését, így mindegyik részt vállal a költségekből, és részesül a haszonból

18 Összejátszás és formái  Közgazdasági tartalom: olyan piaci helyzet, ahol az ár a monopolár vagy ahhoz közeli (végeredmény!)  Hogyan jön létre ez az eredmény? vállalatok magatartása  Explicit: egyezség, megállapodás (szerződés, megbeszélés stb)  Hallgatólagos összejátszás: kooperatív magatartás megegyezés nélkül

19 Kartell-ügyek Magyarországon ÉvÜgyek száma VH beavat- kozás Bírság mFt 2000181196 20011010 20021810182,46 20032012638,5 200428128156,0 200525132855 200619138650 200715121069

20 Lesz-e összejátszás? S 2 S 1 p 1 =60p 2 = 50 p 1 =60800, 800 0, 1500 p 2 =501500, 0 750, 750 Piaci kereslet: p=100-Q Költség: MC=AC=20 Monopolista ár: p=60 Monopolista profit:1600 Ár a döntési változó (Bertrand duopólium): attól vesznek, aki olcsóbban ad (végső eredmény: P=MC)

21 Csalás a kartellben – egyidősza- kos fogolydilemma alapján S 2 S 1 p 1 =60p 2 = 50 p 1 =60800, 800 0, 1500 p 2 =501500, 0 750, 750 Piaci kereslet: p=100-Q Költség: MC=AC=20 Monopolista ár: p=60 Monopolista profit:1600 Nash egyensúly (NE): mindkét vállalat p=50 Nincs összejátszás!

22 Csalás megakadályozása  Kartell fenntartása -mi kell ahhoz, hogy ne „csaljanak”?  csalás hamar felismerhető  többiek reagálása: büntetés (hihető legyen!)  Akkor érdemes csalni, ha az ebből származó nyereség > büntetés miatt veszteség  Dinamikus megközelítés -ismételt játékok  A vállalat stratégiája az előző időszakban a többiek által alkalmazott stratégiáktól függ  Idő szerepe az ismételt játékokban:  Véges időszak ill. t előre ismert  Végtelen időszak ill. t előre nem ismert

23 Véges és ismert időtartamú játék Lehetséges stratégia: 1.lépés: együttműködés 2. lépés: Együttműködés, ha előző időszakban a másik fél kooperál Büntetés, ha a másik nem kooperált Hihető-e a fenyegetés? Selten tétel: ha egy egyedi NE-vel rendelkező játékot sok alkalommal játszanak le, akkor az ismételt játék egyensúlya: egyidőszakos egyensúly t-szer ismételve (a játék története nem játszik szerepet!)

24 Ismételt játék - végtelen időtartam (Bertrand modell alapján)  kiinduló ár: p M (összejátszás-monopolista ár), n=2  „trigger” stratégia 1. p 1 (t)=p M ha p 2 (t-1, t-2..)=p M a másik vállalat minden előző időszakban tartotta magát a monopolista árhoz - ekkor a profit=  M /2 2. p 1 (t)= p 1 (t+1)=….=c, ha p 2 (t-1)

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2084930/slides/slide_24.jpg", "name": "Ismételt játék - végtelen időtartam (Bertrand modell alapján)  kiinduló ár: p M (összejátszás-monopolista ár), n=2  „trigger stratégia 1.", "description": "p 1 (t)=p M ha p 2 (t-1, t-2..)=p M a másik vállalat minden előző időszakban tartotta magát a monopolista árhoz - ekkor a profit=  M /2 2. p 1 (t)= p 1 (t+1)=….=c, ha p 2 (t-1)


25 Összejátszás feltétele   t   M

26 Összejátszás feltétele (folyt.) - Bertrand  ha n=2    0,5 (r100%)  összejátszás  Több vállalatra (n)  profit összejátszás esetén: (egy időszakra)  Összejátszás feltétele:    (n-1)/n  r<1/(n-1)

27 Összejátszás feltétele végtelenszer ismételt játékban - általánosítás  Vállalatok száma: n, és t=  i-edik vállalat profitja: összejátszás esetén (minden időszakban):  i C (mindenki összejátszik ) csalás esetén:  i D (többiek összejátszanak) büntetés esetén:  i P  Profitok jelenértéke (trigger stratégia):  Összejátszás: (1/1- )  i C  Csalás:  i D + ( /1- )  i P egyszeri nyereség büntetési szakasz profitjának PV-je


Letölteni ppt "Industrial Organization - alapvető modellek a) SCP modell (piaci szerkezet – magatartás-teljesítmény)- versenyszabályozás b) Versenyellenes stratégiák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések