Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC Tóth András: Versenyjog – médiaszabályozás - NAMS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC Tóth András: Versenyjog – médiaszabályozás - NAMS."— Előadás másolata:

1 NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC Tóth András: Versenyjog – médiaszabályozás - NAMS

2 Mi a versenyjogi szabályozás tartalma?

3 A versenyjogi szabályozás tartalma Utólagos magatartás kontroll a versenykorlátozó megállapodások és piaci hatalom esetleges kihasználása terénUtólagos magatartás kontroll a versenykorlátozó megállapodások és piaci hatalom esetleges kihasználása terén Előzetes struktúra kontroll az összefonódások engedélyezés keretébenElőzetes struktúra kontroll az összefonódások engedélyezés keretében

4 Mi esik a versenyjog hatókörén kívül?

5 Versenyjog hatókörén kívül esik: A strukturális piaci kudarcokra visszavezethető magatartások utólagos kontrolljaA strukturális piaci kudarcokra visszavezethető magatartások utólagos kontrollja

6 Melyek ezek?

7 Strukturális piaci kudarcok: piacralépési korlátok (pl. magas elsüllyedt költségek, jogi korlátok), externáliák (pl. hálózati hatás) ezek miatt kialakuló méretgazdaságosság és természetes monopólium ezek miatt kialakuló méretgazdaságosság és természetes monopólium

8 Miért?

9 Mert: a strukturális piaci kudarcoktól terhes piacokon intenzív utólagos magatartás kontrollt kellene ahhoz gyakorolni, hogy a piaci hatalom kihasználása ne legyen jóléti veszteségek forrása ez az elvárás fogalmazódik meg az Ajánlás 3. kritériumában is ez az elvárás fogalmazódik meg az Ajánlás 3. kritériumában is

10 Ugyanakkor… a versenyjog: - bizonyítás és így időigényes; - nem feltétlenül rendelkezik a szükséges eszközökkel

11 Ezért: A strukturális piaci kudarcoktól terhes piacok esetében a versenyjog nem képes kifejteni a normakövetésére ösztönző hatását;

12 Mi következik mindebből?

13 Az, hogy… a nagy valószínűséggel bekövetkező szankció ellenére a káros hatás (a versenytárs kiszorulása) kívánatosabb, és a strukturális piaci kudarcoktól terhes piacok versenyjogot meghaladó ágazati szabályozást igényelnek, a fogyasztói jólét biztosítása érdekében a strukturális piaci kudarcoktól terhes piacok versenyjogot meghaladó ágazati szabályozást igényelnek, a fogyasztói jólét biztosítása érdekében

14 Kihívások Mi legyen az ágazati szabályozás tartalma?

15 Kihívások Erőfölénnyel visszaélés ex- ante tilalma Az ágazati szabályozás tartalma Strukturális eredetű piaci hatalom ex- ante tilalmazása Strukturális eredetű piaci hatalom ex- ante tilalmazása - pl. műsorterjesztés szintjén, JPE alapon (18-as piac éppen most kerül ki) (must- carry által le nem fedett tartalomra)

16 Kihívások Erőfölénytől függetlenül Az ágazati szabályozás tartalma Erőfölénytől függetlenül, közérdek érdekében, arányosan:Erőfölénytől függetlenül, közérdek érdekében, arányosan: - digitális televíziózás: JPE függetlenül az elektronikus hírközlés-szabályozásban - must-carry: JPE függetlenül de felhasználók jelentős száma által által használt hálózathoz kapcsolódóan, világos közérdekből, rendszeres felülvizsgálattal; - must-offer: nams JVK alapon

17 Kihívások Mit nem kell az ágazati szabályozásnak tartalmaznia?

18 Kihívások Ágazati megállapodás -kontroll Nem kell: Megállapodás-tilalom: ha strukturális piaci kudarcok vannak, akkor a kollektív viszonyok fogalmilag nem szorulnak ex- ante szabályozásra, ehhez képest: Megállapodás-tilalom: ha strukturális piaci kudarcok vannak, akkor a kollektív viszonyok fogalmilag nem szorulnak ex- ante szabályozásra, ehhez képest: - a Dtv. műsorterjesztők és műsorszolgáltatók közti megállapodásokat tilalmazza azok esetleges hatékonysági előnyére tekintet nélkül; - Nams: sales house megállapodás tilalom

19 Kihívások Ágazati koncentráció kontroll Nem kell: fúziókontroll éppen a versenyre káros struktúra kialakulásának megelőzését szolgálja valamennyi iparágra egységesen kidolgozott szempontok szerint, ehhez képest fúziókontroll éppen a versenyre káros struktúra kialakulásának megelőzését szolgálja valamennyi iparágra egységesen kidolgozott szempontok szerint, ehhez képest - ágazati koncentráció-szabályozás (Nams: JVK alapon)

20 Kihívások Következtetések

21 Következtetések a belső pluralizmus szabályrendszere közvetlenül nem vet fel versenyjogi kérdéseket; - a belső pluralizmus szabályrendszere közvetlenül nem vet fel versenyjogi kérdéseket; -az ágazati megállapodás kontrollnak nincsen indokoltsága; -az ágazati koncentráció kontroll indokoltságáról csak az AB mondhat biztosat;

22 KihívásokKövetkeztetések -1/2007ABhat.: a külső pluralizmus megvalósult, a belső pluralizmust biztosító szabályrendszerre szükség van; - ugyanakkor az AB a külső pluralizmusról a fennálló szabályrendszerre tekintettel nyilatkozott (greenfield approach), így nem világos le lehet-e bontani;

23 KihívásokKövetkeztetések a belső pluralizmust biztosító szabályok alkotmányos szempontból durvább beavatkozást biztosítanak, mint a külső pluralizmusé; - ráadásul a belső pluralizmust biztosító szabályok alkotmányos szempontból durvább beavatkozást biztosítanak, mint a külső pluralizmusé; -az Alkotmány alapján nem egyértelmű, hogy a tájékoztatási monopóliumok ellen kötelező-e külön jogszabályt alkotni;

24 KihívásokKövetkeztetések nem világos, hogy a tájékoztatási monopóliumhoz alkotmányos szempontból mindkét pluralizmust biztosító szabályrendszerre szükség van-e, - nem világos, hogy a tájékoztatási monopóliumhoz alkotmányos szempontból mindkét pluralizmust biztosító szabályrendszerre szükség van-e, - nem világos, hogy alkotmányos lenne-e külső pluralizmus biztosítására a versenyjogi fúziókontroll, (organikus fejlődés, küszöb alatti összefonódások, multichannel paradoxon, viszont EKSz 151. cikkely)

25 KihívásokKövetkeztetések közszolgálat kitüntetett szerepe mellett a belső pluralizmus szabályrendszere a kereskedelmi média esetében nem világos, hogy alkotmányosan indokolt-e - közszolgálat kitüntetett szerepe mellett a belső pluralizmus szabályrendszere a kereskedelmi média esetében nem világos, hogy alkotmányosan indokolt-e - absztrakt alkotmányértelmezést kellene kérni az AB-től fenti kérdéseket illetően, - ilyen bizonytalan körülmények között született a nams JVK modellje

26 KihívásokKövetkeztetések Feltételezve, hogy Feltételezve, hogy - a két pluralizmus egymást kiegészítő viszonyban van, szabályozni is kell, - versenyjog és közszolgálat nem elegendő, - a tényleges véleménybefolyásoló képesség szabályozása is elegendő (1/2007) (előfordulhat, hogy a több sem alkotmányellenes)


Letölteni ppt "NAMS szakértői kerekasztal 2007. november 28. IJC Tóth András: Versenyjog – médiaszabályozás - NAMS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések