Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Powerpoint Templates. Page 2  Tehetetlenek  Sajnálatra méltóak  Nem tudnak önmagukról gondoskodni  Nem képesek tanulni  Nem tudnak dolgozni  Az.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Powerpoint Templates. Page 2  Tehetetlenek  Sajnálatra méltóak  Nem tudnak önmagukról gondoskodni  Nem képesek tanulni  Nem tudnak dolgozni  Az."— Előadás másolata:

1 Powerpoint Templates

2 Page 2  Tehetetlenek  Sajnálatra méltóak  Nem tudnak önmagukról gondoskodni  Nem képesek tanulni  Nem tudnak dolgozni  Az értelmi fogyatékossággal élők naivak, nem tudnak önállóan döntéseket hozni

3 Powerpoint Templates Page 3  A cselekvőképességre vonatkozó szabályok az elmúlt húsz évben jelentősen átalakultak a világ több országában  Cselekvőképesség=társadalmi részvétel biztosítása  Magánjogi megközelítés > alapjogi megközelítés  Cselekvőképtelenség – korlátozott cselekvőképesség – cselekvőképesség (támogatott döntéshozatal)

4 Powerpoint Templates Page 4 A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményben a paradigmaváltás egyetemes igénnyel jelenik meg:  A fogyatékosság az emberi sokszínűség része  A fogyatékossággal élő emberek ugyanúgy jogok birtokosai, mint bárki más  A fogyatékosság nem az egyénben rejlő probléma, hanem a környezettel való kölcsönhatásban meglévő akadályok (fizikai, információs, attitűdbeli) eredménye – fogyatékosság társadalmi modellje

5 Powerpoint Templates Page 5 1. A részes államok újólag megerősítik, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként ismerjék el őket. 2. A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, illetőleg cselekvőképesség. 3. A részes államok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének gyakorlásához esetlegesen szükséges segítség hozzáférhetővé váljon.

6 Powerpoint Templates Page 6  4. A részes államok biztosítják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal összhangban, megfelelő és hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelőzésére. Az ilyen biztosítékok garantálják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, akaratát és választásait, összeférhetetlenségtől és indokolatlan befolyástól mentesek, arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehető legrövidebb időre vonatkoznak, továbbá hogy a hatáskörrel rendelkező,független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja azokat. A biztosítékok azzal arányosak, amilyen mértékben az adott intézkedések érintik a személy jogait és érdekeit.  5. E cikk rendelkezéseire figyelemmel a részes államok minden megfelelő és hatékony intézkedést megtesznek a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogának biztosítására a tulajdonhoz való joghoz és az örökléshez való joghoz, saját pénzügyeik ellenőrzéséhez, továbbá bankkölcsönhöz, jelzáloghoz és más pénzügyi hitelhez való egyenlő hozzáféréshez, illetve biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeket önkényesen ne foszthassák meg vagyonuktól.

7 Powerpoint Templates Page 7  A fogyatékossággal élő személyek, nem fogyatékos társaikkal egyenlően cselekvőképesek  A Konvenció biztosítja a cselekvőképesség gyakorlásához szükséges segítséget, elismeri hogy cselekvőképes az is, aki segítséggel tesz jognyilatkozatot  Garanciák biztosítása a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések során

8 Powerpoint Templates Page 8  Szűkebb értelemben: jognyilatkozatot eredményező döntések  Tágabb értelemben: viszonyrendszer, működésmód a fogyatékossággal élő emberek lehető legteljesebb autonómiájának, önrendelkezésének biztosítása érdekében

9 Powerpoint Templates Page 9  A döntéshozatal egyetlen esetben sem egy elszigetelt folyamat – érvényesül a társadalmi környezet hatása  A (bonyolultabb) döntéseinkhez általában segítséget veszünk igénybe  Döntéseinknek minden esetben érzelmi motívuma is van

10 Powerpoint Templates Page 10  Valamennyi döntéshozatalában akadályozott személynek segítséget tud nyújtani a támogatott döntéshozatal Az értelmi fogyatékossággal élő személyek:  Évtizedek óta fennálló jogfosztott helyzet  Társadalomban létező akadályok, sztereotípiák  A döntési tapasztalat hiánya

11 Powerpoint Templates Page 11  Átfogó jogszabályi reform - Gondnoksági szabályok felülvizsgálata - Garanciák a támogatással való visszaélés ellen (súlyos fogyatékossággal élő személyek) - A kommunikáció sajátos módjainak elismerése  Intézményrendszer biztosítása  Önérvényesítők, szülők, szakemberek képzése

12 Powerpoint Templates Page 12 dr. Danó Réka Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. Tel.: 1/411-1356 E-mail: dano.reka@efoesz.hu


Letölteni ppt "Powerpoint Templates. Page 2  Tehetetlenek  Sajnálatra méltóak  Nem tudnak önmagukról gondoskodni  Nem képesek tanulni  Nem tudnak dolgozni  Az."

Hasonló előadás


Google Hirdetések