Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyatékosok helyzete Magyarországon A megoldás : INTEGRÁCIÓ Kisari Károly elnök Down Egyesület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyatékosok helyzete Magyarországon A megoldás : INTEGRÁCIÓ Kisari Károly elnök Down Egyesület."— Előadás másolata:

1 Fogyatékosok helyzete Magyarországon A megoldás : INTEGRÁCIÓ Kisari Károly elnök Down Egyesület

2 Mi a fogyatékosság? Fogyatékosság fogalom meghatározásában két megközelítés: • orvosi: (elterjedtebb az egyénből indul ki), valamely testi vagy mentális képesség károsodása, amellyel mások egy elfogadott norma szerinti mértékben rendelkeznek • szociális: társadalmi közösségből indul ki képesség károsodása önmagában nem számít károsodásnak, akkor válik azzá ha a társadalomban ez hátrányt jelent.

3 Fogyatékosok száma, megoszlása M agyarországon ÉvNépességFogyatékosokRészaránya % 199010 374 820368 2703,55 200110 198 315577 0065,66

4 A népesség fogyatékosság típusa és nemek szerint 2001-ben

5 A népesség fogyatékosság altípusai, nemek és 15-59 éves korcsoport szerint 2001-ben

6 Fogyatékosok iskolázottsága A 15 éves és idősebb fogyatékos személyek legmagasabb befejezett iskolai végzettsége

7 A népesség fogyatékosság és gazdasági aktivitás szerint, 1990, 2001

8 A fogyatékos személyek gazdasági aktivitása és a fogyatékosság összevont típusa szerint

9 A foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ág, foglalkozási főcsoport és fogyatékosság szerint

10 A foglalkoztatottak szokásos heti munkaideje fogyatékosság szerint

11 Fontosabb jogszabályok • Uniós jogszabályi környezet AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK IRÁNYELVE (2000/78/EK) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról. • 1949. évi XX. törvény. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA • Esélyegyenlőségi törvény (1998. évi XXVI. törvény) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról Esélyegyenlőségi törvény (1998. évi XXVI. törvény) • 10/2006. (II. 16.) Országgyűlés határozata az új Országos Fogyatékosügyi Programról 10/2006. (II. 16.) Országgyűlés határozata • ENSZ Egyezmény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól ENSZ Egyezmény

12 ENSZ egyezmény A jelen Egyezmény alapelvei a következők: • a) a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét; • b) a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség; • c) teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás; • d) a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként; • e) esélyegyenlőség; • f) hozzáférhetőség; • g) a nők és férfiak közötti egyenlőség; • h) a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.

13 Kik a fogyatékosok? • Gyerekek • Szülők • Házastársak • Testvérek • Munkatársak • Szomszédok • Iskolások

14 Gyerekek • Sokszor az orvosok felajánlják a szülőknek, adják intézetbe gyereküket. • A fogyatékos gyerekek szülei gyakran érzik magukat megbélyegezettnek • Nincs megfelelő bölcsődei ellátás • Nehéz óvodát találni • Speciális iskolák • Gyakran kollégiumi ellátás 6-7 éves kortól

15 Szülők • Alacsony iskolai végzettség • Függőség másoktól, mivel a környezet nem akadálymentes • Létbizonytalanság • Bezárkózottság

16 Testvérek • Az ép testvér félelmei • A szülők az ép testvérben bíznak, mint későbbi eltartó • Külön iskolába járnak • Nincsenek közös programok • Gátlásokat okozhat az ép testvérnek

17 Miért lehet ez a viselkedés? • Az ép és fogyatékos emberek nem ismerik egymást • Külön intézményrendszerben nőttek fel • A jelenlegi speciális oktatási rendszer 18 éves kor után akar integrálni • Az érzelmi intel l igencia hiánya a mai társadalomban

18 Integráció minden szinten, mint megoldás •I ntegrált bölcsőde • Integrált óvoda • Integrált iskola • Integrált munkahelyek

19 Az integráció akadályai az oktatásban • A mai tanárok nem szívesen foglalkoznak fogyatékos gyerekekkel • Magas osztálylétszámok • A gyógypedagógus szakma és intézményrendszer védi a saját pozícióját • A normál intézmények félnek a szülők reakciójától • Nem 100%-os az akadálymentesítés • A szülők féltik a fogyatékos gyereküket • Finanszírozás

20 Integráció akadálya a munkahelyeken • Kevés az akadálymentes vállalkozás • Alacsony iskolai végzettség • Diszkrimináció • Korlátozott önrendelkezés • Közlekedés • Félelem a fogyatékosoktól

21 Akadályok t í pusai Fizikai •Rámpa hiánya •Hangjelzés hiánya •Nem egyértelmű jelölések Mentális akadályok • Kommunikáció hiánya

22 Fizikai akadályok A 2004. évi adatszolgáltatások alapján a z önkormányzatok fenntartásában lévő középületek mintegy 13,3%-a volt akadálymentes. A minisztériumok fenntartásában lévő középületek tekintetében ez az arány igen eltérő annak függvényében, hogy az adott tárca fenntartásában hány középület van, átlagosan ez az arány 60-70%-os.

23 Mentális akadályok Főleg értelmi sérültek részére •Kommunikáció •Kiszámíthatatlan ügyintézés •Nehezen értelmezhető okiratok

24 Megoldás • Integráció • Civilek aktivitása • Oktatás átalakítása • Foglalkoztatás átalakítása • A kormány hatékony erőforrás elosztása a területen • A fogyatékosok jogainak az alkalmazása a döntésekben

25 Oktatási projekt

26 Kulturális programok

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Fogyatékosok helyzete Magyarországon A megoldás : INTEGRÁCIÓ Kisari Károly elnök Down Egyesület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések