Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állam a nemzetközi jog alanyaként Állam = szervezett politikai közösségnek alávetett terület és népesség Állam: a nemzetközi jog (NJ) egyetlen alanya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állam a nemzetközi jog alanyaként Állam = szervezett politikai közösségnek alávetett terület és népesség Állam: a nemzetközi jog (NJ) egyetlen alanya."— Előadás másolata:

1 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Állam = szervezett politikai közösségnek alávetett terület és népesség Állam: a nemzetközi jog (NJ) egyetlen alanya szuverenitással + függetlenséggel Az állam szuverenitása: nem alávetett a nemzetközi jogközösség egyetlen más tagjának sem

2 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Az államiság alkotóelemei: - Lakosság - Terület - Kormányzat

3 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Lakosság: - Nincs számszerű követelmény - Állampolgárok összessége - Állandóan letelepedett - Személyi alávetettség az állam főhatalmának

4 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Terület: - Nincs minimális méret - Területi integritás = területváltozás csak békés eszközökkel - Összetevői: szárazföld, vízfolyamok, parti tenger+beltenger, légtér - Elhatárolása: az állami hatalom földrajzi határa

5 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Kormányzat: - az állam, mint szervezett politikai közösség akaratának megjelenítése + kifejezése - Nincs NJ előírás annak természetére - Összes közhatalmi szerv = politikai, közigazgatási + igazságszolgáltatási - Állami funkciók tényleges gyakorlása = szükséges kellékek+képességek valós megléte

6 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Állami szuverenitás: - Az államiság ismérve + követelménye - Az állam függetlenségének kifejezője - Korlátai: a nemzetközi jogrend alanyai együttélésének szükségletei - A nemzetközi jogból eredő + igénybe vehető jogok forrása - Nemzetközi kötelezettség vállalások nem csorbítják

7 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Szuverén állam: - Közvetlenül + eleve alávetve a nemzetközi jognak - Nemzetközi kötelezettségvállalás képessége: állami szuverenitás tartozéka - Nincs alárendelve semmilyen nemzetközi hatóságnak vagy más államnak

8 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Államok szuverén egyenlősége: - ENSZ Alapokmány 2 (1). Cikk = „A Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségén alapul.” - Minden állam = ugyanazon jogokkal + kötelezettségekkel rendelkezik - Az államok közötti különbségek nem érintik egyenlő jogi státuszukat - Jogok+előnyök kölcsönössége

9 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Szuverenitás következményei: - Az állam alkotmányos autonómiája = NJ közömbös, nincs előírása - Politikai, gazdasági, társadalmi rendszer szabad megválasztása = önrendelkezési jog gyakorlása - Nemzetközi kapcsolatok formáinak + mértékének szabad meghatározása - Szuverén akciószabadság korlátai = NJ elvek (államok jogai+kötelezettségei)

10 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Az államok alapvető jogai+kötelességei (ENSZ Közgyűlési hat. 375(V), 1949) Államok alapvető jogai: - függetlenség, saját kormányzati rendszer megválasztásának lehetősége - a saját területén joghatóság a lakosság + az ott lévő dolgok felett - egyenrangú és egyenjogú a többi állammal

11 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Alapvető jogok (folyt.): - Jog a kollektív vagy egyéni önvédelemhez fegyveres támadás esetén Államok : Államok alapvető kötelességei: - Más állam belügyeibe be nem avatkozás - Más állam területén tartózkodnia kell a polgárháború szításától, ill. saját területén sem támogathat erre irányuló tevékenységet

12 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Államok Államok alapvető kötelességei (folyt.) - Joghatósága alá tartozó személyek alapvető emberi jogainak tiszteletben tartása - Államközi viták békés rendezése - Fegyveres erő nemzeti politika eszközeként történő alkalmazásának elkerülése (fenyegetés vagy tényleges bevetése)

13 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Államok alapvető kötelességei (folyt.) - Az államterület békét vagy biztonságot veszélyeztető célra történő felhasználásának megakadályozása - Tartózkodnia kell fegyveres erőszakot jogellenesen alkalmazó állam támogatásától - Nem ismerhet el jogellenes területszerzést

14 Az állam a nemzetközi jog alanyaként Államok alapvető kötelességei (folyt.) - Jogkövető magatartás nemzetközi kapcsolatokban = a nemzetközi jog elsőbbsége az állami szuverenitással szemben - Nemzetközi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése


Letölteni ppt "Az állam a nemzetközi jog alanyaként Állam = szervezett politikai közösségnek alávetett terület és népesség Állam: a nemzetközi jog (NJ) egyetlen alanya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések