Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kitekintés a közösségi ellátás fejlődésére Bódy Éva SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kitekintés a közösségi ellátás fejlődésére Bódy Éva SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya."— Előadás másolata:

1 Kitekintés a közösségi ellátás fejlődésére Bódy Éva SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya

2 ALAPELVEK  HATÉKONYSÁG  SZAKMAI AJÁNLÁSOK  SZÜKSÉGLET ALAPÚ TERVEZÉS  RACIONÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉS  SZERVEZETI ÁTALAKULÁS A SZÜKSÉGLETEK ALAPJÁN, RUGALMAS SZERVEZET  SZAKMAI ALAPOKON ALAPULÓ KIMENETEK FIGYELEMBE VÉTELE

3 ALAPELVEK  Ellátási formák egymásra épülése érdekében, a szolgáltatások tartalmán túl a jogosultság meghatározása szükséges  Mit jelent a jogosultság? Vannak e erre vonatkozó szakmai ajánlásaink?

4 Finanszírozási szabályok 191/2008. Korm. rendelet Új célok: területi kiegyenlítés, integrált szolgáltatások, feladat teljesítésének elismerése, magasabb szakmai színvonal, követelmények – ellenőrzés. Alapvető eltérések a normatív támogatástól:  pályázattal befogadás: előny integráció és teljesítmény szerinti vállalás (nincs normatíva!)  szektor semleges finanszírozás (minden fenntartónál)  finanszírozási szerződés 3 évre, polgári jogi szerződés: alaptámogatás, vállalt feladatmutatótól függő teljesítménytámogatás  alacsonyküszöbű ellátás- ellátási körzetek alapján

5 Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetében  Szenvedélybeteg ( diagnózis igazolás nélkül, bizonyos BNO 10 kódok szerinti besorolás, ko- dependencia elismerése ),  Pszichiátriai betegek ( diagnózis igazolás bizonyos BNO 10 kódokról) Közösségi alapellátásában a finanszírozás áll: 1. Alapfinanszírozásból (év/Ft) és 2. Teljesítmény finanszírozásból (ellátott/év/Ft).

6 Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetében Teljesítményfinanszírozás: Ellátottakhoz kötődő, évre meghatározott összeg, melyhez hatékonyság mutató kötődik. Vállalható több ellátotti létszám is a kötelező 40 főnél. Így a több ellátottal rendelkező szolgáltató több finanszírozást kap. A jogosultság és a teljesítmény ad e új szakmai kihívásokat?

7 Finanszírozási rendszer közösségi alapellátások esetében Hatékonyságmutatók (vállalt):  az ellátás időtartama alatt munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítők száma,  álláskeresőként nyilvántartásba vett ellátottak száma,  az otthonában történő ellátását segítő más szociális, egészségügyi, illetve foglalkoztatási szolgáltatásban, illetve képzésben való részvételt az intézményi jogviszony ideje alatt megkezdő ellátottak száma,  azon ellátottak száma, akiknek önellátási képessége, kapcsolatrendszere javul.

8 Finanszírozási rendszer alacsonyküszöbű szolgáltatás Alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében a finanszírozás ellátási területhez kötött:  legalább egy fővárosi kerület, vagy  legalább egy olyan település/ellátási terület, amely állandó lakosainak száma a 30 000 főt meghaladja. s egyösszegű éves, szolgálatalapú finanszírozás.

9 Finanszírozási rendszer alacsonyküszöbű szolgáltatás A finanszírozás hatékonyságmutatóhoz kötött:  a szolgáltatással elért személyek száma.  a vállalt hatékonyság mutató részteljesítése visszafizetéssel jár, ill. az FSZH szerződést bonthat.

10 A hatékonyság mutatók  Tudunk e más hatékonyság mutatókkal dolgozni?  A vállalt hatékonyság mutatók mellett szükséges e kötelező mutatókat feltüntetni?  A hatékonyságmutatók milyen szerepet kell, hogy adjanak a közösségi ellátások területén?

11 2009. I. negyedévi feladatmutatóval növelt adatok  Közösségi ellátások száma 2009. év:  Pszichiátriai betegek célcsoportja:82 szolgálat/4327 fő/év  Szenvedélybetegek célcsoportja:70 szolgálat/4319 fő/év  Alacsonyküszöbű ellátás:48 szolgálat

12 Köszönöm a figyelmüket! body.eva@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Kitekintés a közösségi ellátás fejlődésére Bódy Éva SZMM, Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések