Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkasné Farkas Gyöngyi főosztályvezető helyettes FSZH Szociális Főosztály A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások tevékenységével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkasné Farkas Gyöngyi főosztályvezető helyettes FSZH Szociális Főosztály A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások tevékenységével."— Előadás másolata:

1 Farkasné Farkas Gyöngyi főosztályvezető helyettes FSZH Szociális Főosztály A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások tevékenységével kapcsolatos elszámolás Szakmai nap Völgy Alapítvány 2010. december 01.

2 2010. évről szóló elszámolás

3

4 Tájékoztató az éves elszámoláshoz a honlapon található Tájékoztatót aktualizáljuk Minta a 2009. évben közzétett tájékoztató megjelentetésérő l

5 Általános információk az éves elszámolásról •Fenntartó nyújtja be a MÁK folyósító igazgatósághoz •2010. december 31. zárással •2011. február 28-ig •Elkészítése: az FSZH elektronikus pályázatkezelő rendszerén keresztül •Nyomtatás, hitelesítés, postázás •Hiánypótlás teljesítése •Lezárás (elfogadás/részben elfogadás) ↔ elfogadás elutasítása

6 A Tájékoztató tartalma •Jogszabályi háttér az elszámolás benyújtásáról –Elszámolás és ellenőrzés –A szociális foglalkoztatás támogatás visszafizetése •Elszámolás folyamatábrája •FSZH elektronikus pályázatkezelő felületének használata – kiemelten az éves támogatás űrlapjának elérésére, megjelenítésére (képernyő ábrákkal) •Az elszámolás sajátosságai: az űrlap pontjainak kitöltéséhez részletes útmutató –Azonosító adatok –Feladatmutató meghatározása –Foglalkoztatási támogatás összegének kimutatása –Szakmai beszámoló •Információk az elszámolás megküldéséhez kapcsolódó feladatokról (MÁK címjegyzékkel) •Pénzügyi elszámolás szabályai (pl. bizonylat típusok, iratok megőrzése, záradékolás, záradékolási szabályok stb.)

7 Az elszámolás folyamatábrája

8

9 https://finanszirozas.afsz.hu https://finanszirozas.afsz.hu 1. fázis: Belépés Regiszteres felhasználóné v és jelszó

10 2. fázis: Elszámolások benyújtása Elszámolások létrehozása

11 A szerződésszám beírása után az ellenőrzés gombra kattintva automatikusan beemelésre kerülnek a fenntartó és szolgáltató adatai. Minden adat módosíthat ó

12 •Finanszírozási szerződésszám pontos rögzítése (alszám figyelmen kívül hagyható, pl. TSZ-001/0-2008) •Ellenőrzés feliratra kattintás → adatbeemelés (fenntartó és szolgáltató) ↔ módosítható •Mentés (hosszú ideig inaktivitás) ↔ véglegesítés •Elektronikus alapú = papír alapú elszámolás (word → letölhető honlapról) •Minden szerződésre külön-külön elkészítés •Elszámolási időszak (szerződéshez igazodó) •TÁJÉKOZTATÓ (aktualizálás!) → csak kiegészítő információk Elszámolás általános tartalmi része

13 Azonosító adatok

14 Feladatmutató rögzítése - negyedéves gondozási és eseménynapló alapján -

15 Adatlap B.) pontjának I. része A finanszírozási szerződéstől +/- irányban eltérhet. Ha nincs 40 fő → az alaptámogatás és teljesítménytámogatás arányos része egyaránt visszafizetendő. Ha nincs meg a vállalt feladatmutató → akkor teljesítménytámogatás arányos része visszafizetendő. Kamat = folyósítás időpontjától (kivétel: ha eléri a vállalt 90%-át & kötelező feladatmutatót.

16 A tényleges feladatmutatóra járó támogatás kiszámítása során az egy feladategységre jutó támogatás összege: 150.000 Ft. 2. oszlop: az utolsó szerződésmódosításnak megfelelő összegekkel. Kiegészítő ≠ fejlesztési támogatással, nem került kifizetésre. 3. oszlop: ténylegesen átutalásra került pénzösszeget kell beírni. Eltérés →köztartozás miatti felfüggesztés 4. oszlop: (lenti példa) mivel a tényleges feladatmutató (41,47 fő) alapján járó támogatás magasabb, mint a szerződés szerinti (40 fő), ezért az összes támogatás = szerződés szerinti támogatás összegével → különbözet (0). Ha (–) a különbözet = nem teljesítette a szerződés szerinti feladatmutatót, visszafizetési kötelezettség keletkezett.

17 Adatlap C.) pont 1. rész szakmai jellemzők A szolgáltatás szakmai jellemzőjét a felsorolt diagnóziskódba tartozó összes ellátottra vonatkozóan ki kell tölteni, akkor is, ha nem a finanszírozási szerződésben szereplő ellátási területről fogadták az ellátottat. A táblázat „Összes ellátott (fő)” sorát az elektronikus rendszer automatikusan összesíti. Emiatt az összesített adatokban nem éves átlagszám jelenik meg. Várólistáról ellátottak száma tárgyévben: egész évet figyelembe kell venni.

18 Adatlap C.) pont 2. rész személyi feltételek 2010. december 31. állapot szerinti létszámadatok megadása (évközi változások → ellenőrzés feladata) ≠ nincs különbség a létszám minimumban, DE a vállalt feladatmutató többletterhéhez igazodó létszám megléte pluszként kell, hogy jelentkezzen a különbözetben (lsd. lent 80 fő esetén) Példák a számításra: 1. számú példa: Van 2 fő 8 órás közösségi gondozó és 1 fő 4 órás közösségi gondozó, akkor (2 x8 )+(1x4)=20 óra / 8óra= 2, 5 fő a tényleges létszám. 2. számú példa: van 1 fő 6 órás közösségi gondozó és 1 fő 7 órás (de nem megváltozott munkaképességű) közösségi gondozó, akkor (1x6) + (1x7)= 13 óra/8 óra= 1,625 fő a tényleges létszám. Ahol óraszám szerepel az előírásban, ott óraszám formájában kell az adatot kitölteni.

19

20 Véglegesítés, nyomtatás, hitelesítés

21 Hiánypótlás – MÁK felszólítást követően Külön menüpon t

22 Újdonság ! FELHALMOZÁS

23 2010. évi MÁK ellenőrzés utáni elszámolás elfogadása

24 2009. évi elszámolás lezárás statisztikája – MÁK helyszíni ellenőrzést követően - 2009. évben 84 db finanszírozási szerződés (ebből 1 db évközbeni megszűnéssel, 1 db év végi megszűnéssel) Lezárt elszámolások száma: 42 db Beérkezett elszámolások száma ( lezárása folyamatban) : 5db Beérkezésre váró elszámolások száma: 37 Visszafizetés nélkül: 33 db Visszafizetési kötelezettséggel : 8 db Visszafizetés nélkül: 1 db Visszafizetési kötelezettség gel: 4 db Jellemzők: - Visszafizetés oka: általában a vállalt feladatmutató nem teljesült - 5 db esetén kamatszámításra is sor került (nem érte el a vállalt feladatmutató 90%-át és/vagy a kötelezően teljesítendő feladatmutatót)

25 4. pont: Feladatmutató elszámolás Nem teljesült a Tkr. szerinti kötelező feladatmutató

26 4. pont: Feladatmutató elszámolás - részletezés az elszámolásnál elfogadható feladatmutatóról -

27 4. pont: Feladatmutató elszámolás - a papír alapú elszámolásnál keletkezett visszafizetés részletezése -

28 5. pont: Működési támogatás elszámolása - finanszírozási szerződés → FSZH elszámolás →MÁK helyszíni ellenőrzés → FSZH végleges -

29 5. pont: Működési támogatás elszámolása - teljesítés alapján járó működési támogatás kiszámítása -

30 5. pont: Működési támogatás elszámolása - kamatszámítás -

31 Fizetési felszólítás

32 2011. évi igénylések

33 2011. évi feladatmutató igénylés Szerző- dések száma 2010. évi feladat- mutató 2010. évi működési támogatás 2011. évre igényelt feladat- mutató 2011. évre igényelt működési támogatás Támogató szolgáltatás 3431.802.1764.207.405.2002.125.9214.439.252.200 Pszichiátriai betegek – közösségi alapellátás 824.655858.884.7874.853891.950.000 Szenvedély- betegek – közösségi alapellátás 724.507814.258.2154.799863.850.000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* 19224.279922.785.53324.379954.765.000 Szociális foglalkoztatás 2077.437.1314.717.681.30811.338.3937.200.000.000 * A még megkötésre váró szerződéseket is tartalmazza.

34 2011. évi feladatmutató igényléshez kapcsolódó feladat összegzése •Ellátási típusonként az igénylés táblázatainak összeállítása (igénylés, 2009. évi elszámolás, visszafizetés teljesítése, 2010. évi feladatmutató, III. né. regiszteres adatok, FSZH ellenőrzés minősítése, bírság) •Költségvetési törvény alapján keretszámok meghatározása •Bizottsági ülések •Főigazgatói felterjesztések előkészítése •Döntés megjelentetése a honlapokon •Értesítések (egyeztetések biztosítása) •Adatok rögzítése (szerződéskötéshez, folyósításhoz) •Szerződések módosítása 2010. dec.31-ig (képviselő mód.) •Folyósítás (MÁK-on keresztül, 2011. január 25-ig)

35 2011. évi igénylések


Letölteni ppt "Farkasné Farkas Gyöngyi főosztályvezető helyettes FSZH Szociális Főosztály A pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátások tevékenységével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések