Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Gyermekjóléti alapellátások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Gyermekjóléti alapellátások."— Előadás másolata:

1 Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Gyermekjóléti alapellátások

2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  98. § (1) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén bármely fenntartó biztosíthat, ha a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet nyújtó, általa fenntartott szolgáltató, intézmény, hálózat (székhely, telephely) jogerősen be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. Egyes gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek nyújtását jogszabály kizárólagosan állami szerv hatáskörébe utalhatja.

3 A A feladat ellátási kötelezettséget a Gyvt a lakosságszám figyelembevételével határozza meg az alábbiak szerint: 1, Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység Valamennyi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni !(Gyvt.94.§(2.a) bekezdés) 2, Gyermekek napközbeni ellátása ( Gyvt-ben nevesített formái: bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátások ) Köteles bölcsődét működtetni az a települési önkormányzat, ahol 10 ezernél több állandó lakos él (Gyvt. 94.§(3) bek. a)pontja.) 3, Gyermekek átmeneti gondozása ( formái : helyettes szülő, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, gyermekek átmeneti házi gondozása) Köteles gyermekek átmeneti otthonát az a települési önkormányzat, ahol 20 ezernél több állandó lakos él (Gyvt. 94.§(3) bek. b)pontja.) családok átmeneti otthonát az a települési önkormányzat, ahol 30 ezernél több állandó lakos él (Gyvt. 94.§(3) bek. c)pontja.) családok átmeneti otthonát az a települési önkormányzat, ahol 30 ezernél több állandó lakos él (Gyvt. 94.§(3) bek. c)pontja.) 40 ezer főnél magasabb állandó lakosságszám esetén a fenti ellátások mellett Gyermekjóléti központot kell működtetni (Gyvt. 94.§(3) bek. d)pontja.) Megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni ( Gyvt. 94.§(4) bek.)

4 Települési önkormányzat (fővárosban fővárosi kerületi önkormányzat )  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban:Gyvt.) 94.§(1) bekezdése alapján a gyermekek védelme helyi rendszerének kiépítése, működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése a települési önkormányzat a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata Feladatkörében:  Biztosítja a Gyvt. 94.§. (2.a), (3) és (4) bekezdéseinek figyelembevételével a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat ; a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását  Szervezi és közvetíti a hozzájutást a máshol igénybevehető ellátásokhoz

5 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások Nógrád megyében 2014. március 25-én A Gyvt.-ben meghatározott kötelezően biztosítandó gyermekjóléti alapellátások közül  Gyermekjóléti szolgáltatás Nógrád megye valamennyi – 131 – településén biztosított.  Bölcsőde ( Összes férőhely : 148 fő) Balassagyarmat város 56 férőhely ( lakosságszám: 16.000 fő fölötti ellátás biztosítására köteles ) Balassagyarmat város 56 férőhely ( lakosságszám: 16.000 fő fölötti ellátás biztosítására köteles ) Bátonyterenye város 52 férőhely ( lakosságszám: 12.000 fő fölötti ellátás biztosítására köteles ) Bátonyterenye város 52 férőhely ( lakosságszám: 12.000 fő fölötti ellátás biztosítására köteles ) Szécsény város 26 férőhely Szécsény város 26 férőhely Szente község 14 férőhely Szente község 14 férőhely  Gyermekek Átmeneti Otthona ( Összes férőhely:12 fő ) Zabar község 12 férőhely Fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Ellátási terület : Salgótarjáni kistérség Zabar község 12 férőhely Fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Ellátási terület : Salgótarjáni kistérség  Családok Átmeneti Otthona (Összes férőhely: 76 fő) Etes község 16 férőhely Fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Ellátási terület : Salgótarjáni kistérség Etes község 16 férőhely Fenntartója Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása. Ellátási terület : Salgótarjáni kistérség Pásztó város 20 férőhely Fenntartója Pásztó Városi Önkormányzat. Ellátási terület : Nógrád megye Pásztó város 20 férőhely Fenntartója Pásztó Városi Önkormányzat. Ellátási terület : Nógrád megye Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti 40 férőhely Fenntartója Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete. Ellátási terület : Magyarország Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti 40 férőhely Fenntartója Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete. Ellátási terület : Magyarország Salgótarján Megyei Jogú Város a Gyermekjóléti központot, Gyermekek Átmeneti Otthonát (Zabar) Családok Átmeneti Otthonát (Etes ) társulás keretében működteti. Salgótarján Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását jelenleg 42 férőhelyen, hat Családi Napköziben biztosítja. (4 Családi Napközit az önkormányzat tart fenn,, két családi napközivel ellátási szerződést kötöttek). Bölcsőde alapkőletétel Salgótarján Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását jelenleg 42 férőhelyen, hat Családi Napköziben biztosítja. (4 Családi Napközit az önkormányzat tart fenn,, két családi napközivel ellátási szerződést kötöttek). Bölcsőde alapkőletétel

6 A feladat ellátásának a módja Gyvt. 96.§, 97.§ A települési önkormányzat a Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat biztosíthatja  Önállóan; intézmény, szolgáltató fenntartásával, szolgáltatás biztosításával  Társulásban  Más szervvel, személlyel kötött ellátási szerződés útján

7 A gyermekjóléti szolgáltatótevékenység biztosításának formája 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 27.§  Önálló gyermekjóléti szolgálat, vagy központ működtetésével,  Közös igazgatású, többcélú intézményben önálló szakmai egységként működtetett gyermekjóléti szolgálat, vagy központ működtetésével,  Önálló családgondozó alkalmazásával Ezen szolgáltatási formák mindegyike társulás keretében is megszervezhető

8 A gyermekjóléti szolgáltatótevékenység biztosításának formája Nógrád megyében 2014. március 25.-én Nógrád megyében 19 gyermekjóléti szolgáltatótevékenységet végző intézmény, szolgáltató működik, melyből  Önkormányzati társulás által fenntartott 9  Települési önkormányzat által fenntartott 10 A szolgáltatás biztosításának formája:  Gyermekjóléti központ: 1  Gyermekjóléti szolgálat: 18 A gyermekjóléti szolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, adatmódosítása folyamatos.

9 Egyéb kötelezettségek  Önkormányzati beszámoló (Gyvt. 96.§ (6 ) bek.) A települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban ( 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. sz melléklete) meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, melyet a képviselő –testület általi megtárgyalást követően megkell küldeni a Szociális és Gyámhivatalnak  Rendelet alkotási kötelezettség ( Gyvt. 29.§ ) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. Társulás esetén a rendeletet a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban foglaltak szerint alkotja meg.  Tájékoztatási kötelezettség ( 15/1998.(IV.30.)NM. rendelet 31.§ (1) bekezdés ) Ha a települési önkormányzat társulás keretében, vagy ellátási szerződés kötése útján gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról, a települési önkorm ányzat a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet nyújtó szakembernek az elérhetőségéről a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról.


Letölteni ppt "Személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Gyermekjóléti alapellátások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések