Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

WJLF pedagógia alapszak Grád Károly 2012. április 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "WJLF pedagógia alapszak Grád Károly 2012. április 13."— Előadás másolata:

1 WJLF pedagógia alapszak Grád Károly 2012. április 13.

2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény Gyermekjóléti alapellátás • Pénzbeli és természetbeni ellátások (Pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, étkezési és tankönyvtámogatás, otthonteremtési támogatás) • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások A gyermekek családban történő nevelkedését segíti elő, továbbá megelőzi, illetve megszünteti a kialakult veszélyeztetettséget, a családban keletkezett problémákat.

3 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény Gyermekvédelmi szakellátás A valamilyen okból családban nem nevelhető gyermekek számára nyújt családpótló ellátást nevelőszülőnél, illetve gyermekotthonban. Hatósági intézkedések (Pl. védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel)

4 Gyermekjóléti alapellátás Pénzbeli és természetbeni ellátások Hatáskör: települési önkormányzat Formái:  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  Óvodáztatási támogatás  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  Gyermektartásdíj megelőlegezése  Otthonteremtési támogatás

5 Gyermekjóléti alapellátás Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat (különböző intézményi keretek között).  Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás.  Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona.

6 Gyermekjóléti szolgálat  Fenntartás: a helyi önkormányzat feladata.  Előzmény: családsegítő szolgálat (1993 - szociális törvény)  Különböző szervezeti formákban működik. Például:  Nyékládháza Város Gyermekjóléti Szolgálata  Kőbányai Gyermekjóléti Központ  Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

7 Gyermekjóléti szolgálat  a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás  a szociális munka módszereit és eszközeit használja  szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez  szakemberei: családgondozó, fejlesztő pedagógiai tanácsadó, pszichológiai tanácsadó, jogász, családgondozó asszisztens, módszertani szaktanácsadó

8 Gyermekjóléti szolgálat Feladatai:  a gyermek testi és lelki egészségének elősegítése  családban történő nevelkedésének elősegítése  a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése  a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése  a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése

9 Gyermekjóléti szolgálat  folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét  meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést  elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet  szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat

10 Gyermekjóléti szolgálat  segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását  felkérésre környezettanulmányt készít  kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését  biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket  részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában  nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről

11 Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ az az önálló intézmény, amely az általános gyermekjóléti szolgáltatásokon túl speciális feladatokat is ellát:  utcai és lakótelepi szociális munka  kapcsolattartási ügyelet  kórházi szociális munka  készenléti szolgálat

12 Gyermekek napközbeni ellátása Formái :  bölcsőde, hetes bölcsőde (0-3 éves korig)  családi napközi (20 hetestől 14 éves korig, max. 5 gyerek)  családi gyermekfelügyelet (2-4 éves korig, max. 3 gyerek)  házi gyermekfelügyelet  alternatív napközbeni ellátás (pl. játszóház, klub)

13 Gyermekek átmeneti gondozása Okai lehetnek:  szülő egészségügyi körülménye  életvezetési problémája  indokolt távolléte  egyéb akadályoztatása  csellengés (ideiglenes gondozás) Az elhelyezés a szülő kérelmére történik. Nem szakellátás! A gyermekjóléti szolgálat gondozási tervet készít. Legfeljebb 12 hónapig tarthat.

14 Gyermekek átmeneti gondozása Szervezési formái:  helyettes szülő  gyermekek átmeneti otthona  családok átmeneti otthona  átmeneti házi gondozás

15 Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők Feltételek: 24. betöltött életév, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi, pszichés alkalmasság, megfelelő tárgyi feltételek, tanfolyam elvégzése Legfeljebb 4 gyereket nevelhetnek a sajátokkal együtt. Nevelési díjat és ellátmányt kapnak.

16 Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek átmeneti otthona Férőhely: 12-40 fő A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve segítséget nyújt a családba való visszatéréshez. Működtethet:  Átmeneti lakásotthont (1-12 fő)  Helyettes szülői hálózatot

17 Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona Célja: az otthontalanná vált szülőket ne kelljen elválasztani a gyermekeiktől. A szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget is nyújt. Férőhely: 12-40 fő Működtethet krízisközpontot is hozzátartozója által bántalmazott szülő és gyermeke számára.


Letölteni ppt "WJLF pedagógia alapszak Grád Károly 2012. április 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések