Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek. I. I. A gyermekvédelem alapfogalmai II. II. A pedagógusok szerepe és felelőssége az iskola gyermekvédelmi munkájában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek. I. I. A gyermekvédelem alapfogalmai II. II. A pedagógusok szerepe és felelőssége az iskola gyermekvédelmi munkájában."— Előadás másolata:

1 Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek

2 I. I. A gyermekvédelem alapfogalmai II. II. A pedagógusok szerepe és felelőssége az iskola gyermekvédelmi munkájában III. III. Gyermekek ellen elkövetett erőszak családban, közoktatási intézményben

3 Paradigmaváltás a gyermekvédelemben Teljes korosztály Teljes korosztály A gyermek inkább alanya, mint tárgya a gyermekvédelemnek A gyermek inkább alanya, mint tárgya a gyermekvédelemnek Korlátozni kell az állam és képviselőinek beavatkozását a család életébe Korlátozni kell az állam és képviselőinek beavatkozását a család életébe Jogállamiság Jogállamiság Az állam mellett megjelennek az önkormányzatok, egyházak, karitatív, civil, nonprofit szervezetek is Az állam mellett megjelennek az önkormányzatok, egyházak, karitatív, civil, nonprofit szervezetek is Új szakemberek, új segítő szakmák Új szakemberek, új segítő szakmák Új szakkifejezések megjelenése Új szakkifejezések megjelenése

4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása 1952. évi IV. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról 1952. évi IV. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1993. évi LXXIX. törvény - közoktatási törvény és módosításai 1993. évi LXXIX. törvény - közoktatási törvény és módosításai 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A mindenkori költségvetési törvény A mindenkori költségvetési törvény

5 Alapfogalmak Gyermek- és ifjúságvédelem SPECIÁLIS ÁLTALÁNOS HÁTRÁNYOSVESZÉLYEZTETETTMINDENKI

6 Általános gyermekvédelem A gyermek születését megelőző gyermekvédelem A gyermek születését megelőző gyermekvédelem A gyermekek lelki gondozásának ellátása A gyermekek lelki gondozásának ellátása A gyermeknevelés, az iskoláztatás és az otthonteremtés kedvező anyagi feltételeinek biztosítása A gyermeknevelés, az iskoláztatás és az otthonteremtés kedvező anyagi feltételeinek biztosítása A gyermeki jogok biztosítása A gyermeki jogok biztosítása

7 Gyermeki jogok Minden emberre érvényes jogok Minden emberre érvényes jogok Speciális szabályozást adó jogok Speciális szabályozást adó jogok Kizárólag vagy főleg gyerekekre vonatkozó jogok Kizárólag vagy főleg gyerekekre vonatkozó jogok Politikai jogok Politikai jogok Gazdasági jogok Gazdasági jogok Kulturális jogok Kulturális jogok Szociális jogok Szociális jogok

8 Kik ők? Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek – DE KIK ŐK? Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek – DE KIK ŐK? Ktv. 121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Ktv. 121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. HHH – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek HHH – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

9 Hátrányos helyzet Rosszabb életkörülmények Rosszabb életkörülmények Művelődési hátrányok Művelődési hátrányok Szülők alacsonyabb iskolázottsága Szülők alacsonyabb iskolázottsága Egészségügyi okok Egészségügyi okok Család szerkezete, működése Család szerkezete, működése Az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, de megfelelően működő prevenció esetén a családjukban hosszú távon megtarthatók.

10 A veszélyeztetett gyermek (Gáti Ferenc: Gyermekvédelem az iskolában) személyiségfejlődését nagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás: az énfejlődésben, az énfejlődésben, a szocializációban, a szocializációban, a magatartásban, a magatartásban, az értékorientációkban, az értékorientációkban, az igényszintben, az igényszintben, az aktivitás vonatkozásában. az aktivitás vonatkozásában.

11 Veszélyeztetett helyzet   alacsony fokú veszélyeztető magatartás   mérsékelten súlyos veszélyeztető magatartás  nagyon súlyos veszélyeztető magatartás   életveszélyes veszélyeztetettség

12 A veszélyeztetettség okairól /Makai Éva/ A veszélyeztetettség okairól /Makai Éva/ Környezeti ok Környezeti ok Család – Családszerkezet Család – Családszerkezet Nevelési hiányosság Nevelési hiányosság Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet Lakásviszonyok Lakásviszonyok Családon kívüli negatív hatás Családon kívüli negatív hatás A gyermek személyiségében mutatkozó ok A gyermek személyiségében mutatkozó ok Anyagi ok Anyagi ok Egészségügyi ok Egészségügyi ok Egyéb ok Egyéb ok

13 A problémás család ismérvei (Rutter, 1975.) Érzelmi kötelékek hiánya. Érzelmi kötelékek hiánya. Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében. Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében. Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása. Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása. Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai. Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai. A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása. A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása. Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül. Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül. Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása. Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása.

14 Hogyan segíthet a rendszer?

15 A gyermekvédelmi rendszer Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátások Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések Pénzbeli ellátások Természet- beni ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Területi gyermek- védelmi szak- szolgáltatás Otthont nyújtó ellátások Védelembe vétel, Családba fogadás Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti és tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet Utógondozás, Utógondozói ellátás, örökbefogadás

16 1.1.Pénzbeli és természetbeni ellátások A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások: A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyéb, a települési önkormányzat rendeletében biztosított ellátás egyéb, a települési önkormányzat rendeletében biztosított ellátás A városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó ellátások: Gyermektartásdíj megelőlegezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Otthonteremtési támogatás

17 Természetbeni ellátások A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is adható ebben a formában A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is adható ebben a formában Tankönyvtámogatás Tankönyvtámogatás Tandíj, eü. szolgáltatás, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása stb. Tandíj, eü. szolgáltatás, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása stb.

18 1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 1.2.1Gyermekjóléti alapellátások 1.2.1Gyermekjóléti alapellátások Önkéntes, kivéve hatósági elrendelés Önkéntes, kivéve hatósági elrendelés Szülői felügyeleti jog fennmarad Szülői felügyeleti jog fennmarad Típusai: Típusai: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása gyermekek napközbeni ellátása gyermekek átmeneti gondozása gyermekek átmeneti gondozása

19 1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások-folytatás 1.2.2. Gyermekvédelmi szakellátások Nem önkéntes!!! Nem önkéntes!!! A szülő felügyeleti joga szünetel vagy megszűnik A szülő felügyeleti joga szünetel vagy megszűnik Típusai: Típusai: otthont nyújtó ellátás, otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (TEGYESZ). területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (TEGYESZ).

20 Gyermekvédelmi szakellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Hivatásos nevelőszülő Speciális hivatásos nevelőszülő Gyermekotthon Speciális gyermekotthon Különleges gyermekotthon Lakásotthon Utógondozó otthon

21 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás A gyermek személyiségvizsgálata, szakvélemény és elhelyezési javaslat készítése. A gyermek személyiségvizsgálata, szakvélemény és elhelyezési javaslat készítése. A gyermek egyéni elhelyezési tervének készítése. A gyermek egyéni elhelyezési tervének készítése. A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése. A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése. A gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése. A gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése. Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámja (hivatásos gyámja), gondozója. Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámja (hivatásos gyámja), gondozója. Családgondozás, utógondozás. Családgondozás, utógondozás. Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti

22 2.Gyermekvédelmi gondoskodás ( hatósági intézkedések ) Védelembe vétel Védelembe vétel Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés Családba fogadás Családba fogadás Átmeneti nevelésbe vétel Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Utógondozás Utógondozás Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás

23 Hatóságok Önkormányzat képviselő testülete Jegyző Városi, megyei gyámhivatal Hatósági intézkedések

24 A gyermekvédelem rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat egészségügyi szolgáltatást nyújtók egészségügyi szolgáltatást nyújtók személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók közoktatási intézmények, nevelési tanácsadó közoktatási intézmények, nevelési tanácsadó rendőrség, ügyészség, bíróság rendőrség, ügyészség, bíróság menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok gyermekjogi képviselő gyermekjogi képviselő 2006. január 1-jétől: Pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítő szolgálat, javítóintézet 2006. január 1-jétől: Pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítő szolgálat, javítóintézet

25 Egészségügyi szolgáltatók Védőnő Védőnő Háziorvos, gyermekorvos Háziorvos, gyermekorvos Közoktatási intézmény orvosa Közoktatási intézmény orvosa

26 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/központ 1. 1. Gyermek nevelésének elősegítése: 1. 1. Támogatásokról való tájékoztatás 2. 2. Tanácsadás, információadás 3. 3. Várandós anya segítése 4. 4. Szabadidős program 5. 5. Hivatalos ügyek intézése 2. 2. Veszélyeztetettség megelőzése: 1. 1. Jelzőrendszer működtetése, együttműködés 2. 2. Tájékoztatás 3. 3. Okok feltárása, megoldási javaslatok

27 3. Veszélyeztetettség megszüntetése: 1. Családgondozás 2. Konfliktusmegoldásban segítésg 3. Hatósági beavatkozás kezdeményezése 4. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre 4. Visszahelyezés elősegítése - utógondozás

28 Ú j feladatai utcai és lakótelepi szociális munka, utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat. készenléti szolgálat.

29 Rendőrség, bíróság, ügyészség A gyermek mint áldozat A gyermek mint áldozat A gyermek mint elkövető A gyermek mint elkövető Prevenciós munka – a bűnmeg-előzési feladat- rendszer Prevenciós munka – a bűnmeg-előzési feladat- rendszer

30 Közoktatási intézmények - Nevelési tanácsadó nevelési, pszichológiai tanácsadás viselkedészavarokkal, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása http://www.2kerpszsz.hu/ 1022 Marcibányi tér 1

31 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segít; tájékoztat; családlátogatás; felzárkóztatás biztosítása; segít azoknak a családoknak, ahol anyagi okok vagy veszekedések miatt diszharmonikussá vált életvitelük; rendszeres óralátogatások; gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén az intézmény vezetője értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot;

32 A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken; a gyermekvédelmi támogatások szükségességét jelzi; jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetőségét; egészségnevelési, drog- és bűnmegelőzési program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az osztályfőnökök közreműködésével; Gyakran ő a drogkoordinátor.

33 Gyermekvédelem a közoktatási intézményekben A pedagógiai program része A pedagógiai program része Félállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása??? Félállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása??? A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrája A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrája Dilemmák: Dilemmák: Felvállaljam? Felvállaljam? Kihez forduljak? Kihez forduljak? Mi történik, ha nem tudom megoldani a problémát? Mi történik, ha nem tudom megoldani a problémát?

34

35 Titoktartási kötelezettség? „A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, az iskola, kollégium igazgatója (vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.” (Közoktatási törvény, 2. számú melléklet)

36 Adatvédelem személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

37 Lehetőségek Kooperáció a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, civil szervezetekkel stb. Kooperáció a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, civil szervezetekkel stb. Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása: ki miért felelős, rögzíteni pontosan a feladatokat és felelősöket. Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása: ki miért felelős, rögzíteni pontosan a feladatokat és felelősöket. Esetmegbeszélések: kivel, hogyan, miért, mikor? Esetmegbeszélések: kivel, hogyan, miért, mikor?

38 Gyermekjogi képviselő segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását; segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását; segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban. segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban.

39 Pártfogói Hivatal Környezettanulmány Környezettanulmány Pártfogó felügyelői vélemény Pártfogó felügyelői vélemény Pártfogó felügyelet Pártfogó felügyelet Utógondozás Utógondozás

40 Családsegítő Szolgálat 1022 Budapest, Fillér u. 50/B 1022 Budapest, Fillér u. 50/B tel./fax: 225-7956, 225-7957 tel./fax: 225-7956, 225-7957 E-mail: bp02css@freemail.hu E-mail: bp02css@freemail.hubp02css@freemail.hu Ügyelet: hétfőtől csütörtökig: 14.00-18.00, Ügyelet: hétfőtől csütörtökig: 14.00-18.00, pénteken: 10.00-14.00 pénteken: 10.00-14.00 Pesthidegkúti ügyelet: minden pénteken 10.00-13.00 (Mária remetei út 37. Okmányiroda) Pesthidegkúti ügyelet: minden pénteken 10.00-13.00 (Mária remetei út 37. Okmányiroda) A családsegítő szolgáltatás célja az önkormányzat területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítő szolgáltatás célja az önkormányzat területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

41 A Családsegítő Szolgálat tevékenységei A Családsegítő Szolgálat tevékenységei Adósságkezelési tanácsadás Adósságkezelési tanácsadás időpont: előzetes bejelentkezés alapján időpont: előzetes bejelentkezés alapján Családi kapcsolati konzultáció Családi kapcsolati konzultáció Családon belüli erőszak áldozatainak védelme Családon belüli erőszak áldozatainak védelme Elhelyezkedési esély javítás Elhelyezkedési esély javítás Tanácsadás: előzetes bejelentkezés alapján minden Tanácsadás: előzetes bejelentkezés alapján minden szerdán 10 -18-ig szerdán 10 -18-ig Teaház: kedden:10.00- 13.00-ig Teaház: kedden:10.00- 13.00-ig Fogyatékkal élők életét segítő információk Fogyatékkal élők életét segítő információk Idősek, tartós vagy időleges betegségből adódó anyagi, családi és mentális problémákban segítségnyújtás. Idősek, tartós vagy időleges betegségből adódó anyagi, családi és mentális problémákban segítségnyújtás. Jogi tanácsadás Jogi tanácsadás – időpont: előzetes bejelentkezés alapján – időpont: előzetes bejelentkezés alapján Önkéntesek szervezése, foglalkoztatása Önkéntesek szervezése, foglalkoztatása Pszichológiai tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Veszteséggel élők, gyászolók támogatása Veszteséggel élők, gyászolók támogatása Klubfoglalkozások: Klubfoglalkozások: 1.Angol, orosz nyelvi klub – Fillér u. 50/B, minden hétfőn heti váltásban passzív nyelvtudás felelevenítésére 1.Angol, orosz nyelvi klub – Fillér u. 50/B, minden hétfőn heti váltásban passzív nyelvtudás felelevenítésére „Internet kortalanul” – „Internet kortalanul” – Hidegkúti Közösségi Ház Hidegkúti Közösségi Ház (Mária remetei út 37. ) Minden kedden 10-12-ig (Mária remetei út 37. ) Minden kedden 10-12-ig

42 Gyermekjóléti Központ 1027 Budapest, Szász Károly u. 2. (bejárat: Erőd u. 11.) 1027 Budapest, Szász Károly u. 2. (bejárat: Erőd u. 11.) tel.: 225-3864, 225-3865, tel.: 225-3864, 225-3865, fax: 225-8156 fax: 225-8156 E-mail: csgysz2@t-online.hu E-mail: csgysz2@t-online.hu Ügyelet: Hétfő, Csütörtök: 14.00-18.00, Ügyelet: Hétfő, Csütörtök: 14.00-18.00, Kedd, Szerda: 10.00-18.00, Péntek: 10.00-14.00 Kedd, Szerda: 10.00-18.00, Péntek: 10.00-14.00 Gyermekjóléti Központ figyelemmel kíséri a kerületben élő gyermekek szociális helyzetét és segítő szolgáltatásokkal támogatja a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét. Gyermekjóléti Központ figyelemmel kíséri a kerületben élő gyermekek szociális helyzetét és segítő szolgáltatásokkal támogatja a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét. A kerületi gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti a gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, családgondozás keretében rendezi a veszélyeztetett gyermekek helyzetét A kerületi gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti a gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, családgondozás keretében rendezi a veszélyeztetett gyermekek helyzetét

43 Gyermekjóléti Központ tevékenységei Gyermekjóléti Központ tevékenységei Gyermeki jogok érvényesítésének elősegítése Gyermeki jogok érvényesítésének elősegítése Gyermek panaszának meghallgatása és érdekeinek védelme Gyermek panaszának meghallgatása és érdekeinek védelme Gyermekek esélyegyenlőségét támogató szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés elősegítése Gyermekek esélyegyenlőségét támogató szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés elősegítése Segítő kapcsolat kialakítása a gyermekkel és szülőjével a gyermek családi, kapcsolati, iskolai Segítő kapcsolat kialakítása a gyermekkel és szülőjével a gyermek családi, kapcsolati, iskolai beilleszkedési, tanulási problémáinak rendezése beilleszkedési, tanulási problémáinak rendezése érdekében érdekében Családi konfliktusok rendezésének támogatása, Családi konfliktusok rendezésének támogatása, Családon belüli erőszak áldozatainak védelme Családon belüli erőszak áldozatainak védelme Pszichológiai tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Jogi tanácsadás

44 Telefonos-készenléti szolgálat Telefonos-készenléti szolgálat Gyermekjóléti Központ a nyitva tartáson túli időben telefonos ügyeleti szolgálatot működtet. Gyermekjóléti Központ a nyitva tartáson túli időben telefonos ügyeleti szolgálatot működtet. Ügyeleti idő: Ügyeleti idő: H-P: este 20 – reggel 8 óra, Szo - V: 0-24 óra között H-P: este 20 – reggel 8 óra, Szo - V: 0-24 óra között Telefonszám: 06-70- 455- 17- 76 Telefonszám: 06-70- 455- 17- 76 A készenléti telefonon a segítséget kérő gyermek, szülő kapcsolatba léphet a gyermekjóléti szolgálat ügyeletet tartó munkatársával és támogatást, tanácsot kap aktuális problémái - krízishelyzet esetén azonnali - rendezéséhez. A készenléti telefonon a segítséget kérő gyermek, szülő kapcsolatba léphet a gyermekjóléti szolgálat ügyeletet tartó munkatársával és támogatást, tanácsot kap aktuális problémái - krízishelyzet esetén azonnali - rendezéséhez.

45 Kapcsolattartási Ügyelet Kapcsolattartási Ügyelet minden pénteken 14-18 óra között minden pénteken 14-18 óra között Gyermekjóléti Központ székhelyén helyben igénybe vehető speciális szolgáltatás Gyermekjóléti Központ székhelyén helyben igénybe vehető speciális szolgáltatás Kinek? Kinek? - elvált, külön élő szülők és gyermekeik - elvált, külön élő szülők és gyermekeik - nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szüleik részére, - nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szüleik részére, Miért? Miért? a külön élő szülővel illetve a vérszerinti szülővel, egyéb családtagjaikkal való kapcsolattartás a külön élő szülővel illetve a vérszerinti szülővel, egyéb családtagjaikkal való kapcsolattartás - rendszeres megvalósulásának támogatása - rendszeres megvalósulásának támogatása -a kapcsolattartás során előforduló szülői konfliktusok a gyermek érdekében történő rendezése -a kapcsolattartás során előforduló szülői konfliktusok a gyermek érdekében történő rendezése Hogyan? Hogyan? - a gyermek semleges helyen történő átadása, átvétele - a gyermek semleges helyen történő átadása, átvétele - a gyermek és a külön élő szülő, vérszerinti szülő kapcsolati problémái rendezése - a gyermek és a külön élő szülő, vérszerinti szülő kapcsolati problémái rendezése - a gyermek érdekeinek megfelelő szülői együttműködések kialakításának segítése - a gyermek érdekeinek megfelelő szülői együttműködések kialakításának segítése


Letölteni ppt "Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek. I. I. A gyermekvédelem alapfogalmai II. II. A pedagógusok szerepe és felelőssége az iskola gyermekvédelmi munkájában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések