Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek Tanári kézikönyv – diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Szerző:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek Tanári kézikönyv – diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Szerző:"— Előadás másolata:

1 Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek Tanári kézikönyv – diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Szerző: Kovács Ibolya

2 A gyermekvédelem célja A gyermekvédelem alapvető célja, a gyermek családban történő nevelkedésének segítése. A gyermekvédelem magába foglalja a gyámügyi igazgatás feladatainak jelentős részét. A gyámhatósági tevékenység azon részét tárgyaljuk, amely a gyermekjóléti ellátások és a gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezésével foglalkozik. Az ágazat által védett társadalmi érték a gyermek.

3 A gyámhatóság szervezete, feladatai A gyámhatóság elnevezés egy összefoglaló fogalom, amely tartalmazza a gyámügyi igazgatás intézményrendszerének különböző szintjeit: • központi szint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) • területi szint a kormányhivatalok szakigazgatási szervei, a fővárosi, megyei szociális és gyámhivatal, • helyi (járási, települési) szint a fővárosi, megyei szociális és gyámhivatal és a jegyzői gyámhatóság

4 Gyermekvédelmi szolgáltatások rendszere Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: -a gyermekjóléti alapellátás (gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, családi felügyelet, házi gyermekfelügyelet, átmeneti gondozás) -a gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó ellátás, nevelőszülő, gyermekotthon, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás) keretében működési engedéllyel végzett tevékenység. Célja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása.

5 Működési engedélyezés Semmilyen gyermekvédelmi szolgáltatás sem működhet jogerős működési engedély nélkül, elsődlegesen a gyermekek jogbiztonsága és a gyermeki jogok védelme érdekében. Gyermekvédelmi szolgáltatásokat bármely állami, egyházi és nem állami fenntartó biztosíthat, ha az általa fenntartott szolgáltatás, intézmény megfelel a gyermekvédelmi törvényben, és a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és jogerős működési engedéllyel rendelkezik. A szociális és gyámhivatal adja ki a működési engedélyt, módosítja, vagy visszavonja.

6 A kormányablak hatáskörét érintő ügytípusok Kérelmet, nyilatkozatot az átvételévelt követően továbbítja az illetékes szociális és gyámhivatal részére, mert a jogszabályok alapján a hivatal hozza meg a döntést a működési engedély kiadásáról, szüneteltetéséről, vagy visszavonásáról: - a gyermekjóléti alapszolgáltatások -a gyermekvédelmi szakellátás körében megjelenő engedélyezési kérelmek -engedély nélkül működő szolgáltatás bejelentésének továbbítása

7 Élethelyzetek Gyermekeit egyedül nevelő édesanya, aki egy hátrányos helyzetű kistelepülésen él, és nem sok esélye van visszakerülni a munkaerőpiacra, abban kér tanácsot, hogyan fogadhatna be saját családi házába még gyermekeket felügyeletre. Az ügyintéző tanácsolhatja: -milyen jogszabályokat nézzen át -hová fordulhat szakszerű segítségért (szociális és gyámhivatal) -hol tekintheti meg (www.szocialisportal.hu) hasonló intézményeketwww.szocialisportal.hu -a működési engedélyhez választania kell valamilyen fenntartói (szervezeti) formát 3 lehetőség: - családi napközi, - családi gyermekfelügyelet, - házi gyermekfelügyelet működtetése

8 Összegzés • A gyermekvédelem alapvető célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítása. • A gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok egymással szoros összefüggésben állnak. • A gyermekjóléti alapellátás biztosítása a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben történhet. • A gyermekvédelmi szakellátás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek, otthont nyújtó ellátása, a fiatal felnőtt utógondozói ellátása, teljes körű ellátása. • Valamennyi gyermekvédelmi szolgáltatás és intézmény csak működési engedély birtokában működhet, az engedély kiadásához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó kérelmeket a kormányablakok továbbítják a szociális és gyámhivatal felé.


Letölteni ppt "Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek Tanári kézikönyv – diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Szerző:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések