Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek"— Előadás másolata:

1 Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek
A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP számú kiemelt projekt Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek Tanári kézikönyv – diasor A gyermekek védelme mindannyiunk alapvető kötelessége. A gyermekvédelem és a gyámügyi szakigazgatás a szociális ágazat szerves részeként működik. A gyámhatóságok tevékenységében elsődleges a gyermekek hatósági védelme (veszélyeztetettségének csökkentése, a szülői gondoskodás pótlása pl. gyermekotthonban történő elhelyezéssel). Ehhez szükségesek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, amelyeket a gyermekvédelmi gondoskodás rendszereként is jellemeznek. Így a gyermekvédelem és a gyámügy egymással összefüggő fogalmak, mert a gyámügyi igazgatás szoros kapcsolatban áll a gyermekjóléti alapellátással és a gyermekvédelmi szakellátással. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások segítik. Szerző: Kovács Ibolya

2 A gyermekvédelem célja
A gyermekvédelem alapvető célja, a gyermek családban történő nevelkedésének segítése. A gyermekvédelem magába foglalja a gyámügyi igazgatás feladatainak jelentős részét. A gyámhatósági tevékenység azon részét tárgyaljuk, amely a gyermekjóléti ellátások és a gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezésével foglalkozik. Az ágazat által védett társadalmi érték a gyermek. A gyermekvédelem alapvető célja, a gyermek családban történő nevelkedésének segítése. Az állam alapvető feladata és kötelessége, hogy segítséget nyújtson - a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, - a szülői kötelességek teljesítéséhez, - gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, - a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, - a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A gyermekvédelmi gondoskodás nem más, mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint elrendelt, hatósági intézkedésen alapuló ellátás és védelem. Így a gyermekvédelmi gondoskodáshoz tartozó ügytípusban - az ügy jellege a gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekvédelmi intézmények működési engedélyezése, jogszabályban előírt szakszerű fenntartásuk ellenőrzése, - az ügy tárgya pedig a szolgáltatások biztosítása érdekében történő ügyintézés

3 A gyámhatóság szervezete, feladatai
A gyámhatóság elnevezés egy összefoglaló fogalom, amely tartalmazza a gyámügyi igazgatás intézményrendszerének különböző szintjeit: központi szint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) területi szint a kormányhivatalok szakigazgatási szervei, a fővárosi, megyei szociális és gyámhivatal, helyi (járási, települési) szint a fővárosi, megyei szociális és gyámhivatal és a jegyzői gyámhatóság A gyermekvédelmi szakigazgatási szervezetrendszer felső szintű szakmai irányítását az emberi erőforrások minisztere gyakorolja. A központi államigazgatási szinten a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), amely ellátja: - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények esetén a működés engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működéséhez az iratminták elektronikus kiadását, az első fokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a gyermekvédelmi szolgáltatások, intézményi férőhelyek befogadásának megállapításához. Területi szinten a szociális és gyámhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei, első, illetve másodfokú hatósági jogkört gyakorolnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyekben. Első fokon dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató működési engedélyezéséről és ellenőrzi működésüket, szükség esetén gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki. A járási gyámhivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szervei, általános elsőfokú gyámhatóságként járnak el .

4 Gyermekvédelmi szolgáltatások rendszere
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység:  a gyermekjóléti alapellátás (gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, családi felügyelet, házi gyermekfelügyelet, átmeneti gondozás) a gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó ellátás, nevelőszülő, gyermekotthon, utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás) keretében működési engedéllyel végzett tevékenység. Célja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. A gyermekvédelmi szolgáltatások rendszere két nagyobb csoportba osztható, attól függően, hogy azok a gyermek saját környezetében, vagy onnan kiemelve nyújtanak segítséget. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását.

5 Működési engedélyezés
Semmilyen gyermekvédelmi szolgáltatás sem működhet jogerős működési engedély nélkül, elsődlegesen a gyermekek jogbiztonsága és a gyermeki jogok védelme érdekében. Gyermekvédelmi szolgáltatásokat bármely állami, egyházi és nem állami fenntartó biztosíthat, ha az általa fenntartott szolgáltatás, intézmény megfelel a gyermekvédelmi törvényben, és a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és jogerős működési engedéllyel rendelkezik. A szociális és gyámhivatal adja ki a működési engedélyt, módosítja, vagy visszavonja. A működési engedélyezéssel és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyekben első fokon általában a szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely engedélyezése esetén a telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (működést engedélyező szerv). Kivétel az illetékességet érintően: - a helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a működtető székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal, - az egyházi, nem állami fenntartású, egy megyére vagy a fővárosra megkötött ellátási szerződés alapján működtetett nevelőszülői hálózat, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén az ellátási szerződéssel érintett megye szerint illetékes szociális és gyámhivatal, illetve a fővárosra megkötött ellátási szerződés esetén a Fővárosi Szociális és Gyámhivatal, - Pest megyei fenntartó nevelőszülői hálózata, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátása, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatása és a fővárosban vagy Pest megyében található gyermekotthona, utógondozó otthona (telephelye) esetén a Pest Megyei Szociális és Gyámhivatal jár el.

6 A kormányablak hatáskörét érintő ügytípusok
Kérelmet, nyilatkozatot az átvételévelt követően továbbítja az illetékes szociális és gyámhivatal részére, mert a jogszabályok alapján a hivatal hozza meg a döntést a működési engedély kiadásáról, szüneteltetéséről, vagy visszavonásáról: - a gyermekjóléti alapszolgáltatások a gyermekvédelmi szakellátás körében megjelenő engedélyezési kérelmek engedély nélkül működő szolgáltatás bejelentésének továbbítása A gyermekjóléti alapszolgáltatások körében megjelenő engedélyezési kérelmek: gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett - bölcsőde, hetes bölcsőde - önálló családi napközi és a hálózatban működtetett családi napközi - családi gyermekfelügyelet - házi gyermekfelügyelet - alternatív napközbeni ellátás részére gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett - önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői hálózat - gyermekek átmeneti otthon - családok átmeneti otthona részére. A gyermekvédelmi szakellátás körében megjelenő engedélyezési kérelmek: az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett - nevelőszülői hálózat - gyermekotthon - speciális gyermekotthon - különleges gyermekotthon - lakásotthon részére az utógondozói ellátás keretében működtetett - utógondozó otthon részére a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részére

7 Élethelyzetek Gyermekeit egyedül nevelő édesanya, aki egy hátrányos helyzetű kistelepülésen él, és nem sok esélye van visszakerülni a munkaerőpiacra, abban kér tanácsot, hogyan fogadhatna be saját családi házába még gyermekeket felügyeletre. Az ügyintéző tanácsolhatja: milyen jogszabályokat nézzen át hová fordulhat szakszerű segítségért (szociális és gyámhivatal) hol tekintheti meg ( hasonló intézményeket a működési engedélyhez választania kell valamilyen fenntartói (szervezeti) formát 3 lehetőség: - családi napközi, - családi gyermekfelügyelet, - házi gyermekfelügyelet működtetése A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését vállalhatja megszervezni - a családi napközi működhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben, ahol húszhetestől tizennégy éves korig gondozható gyermek, a saját gyermeket is beszámítva legfeljebb öt gyermek gondozható. családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját otthonában, két évestől négy éves korig gondozható gyermek és a saját gyermeket is beszámítva, legfeljebb három gyermek gondozható. házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában egy gondozó biztosíthatja, ha a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. Gyermekvédelmi szolgáltatás fenntartására működési engedélyt a fenntartó kérhet. Ehhez először azt a fenntartási formát kell létrehozni (alapítvány, vállalkozás, stb.), amelynek tevékenységi körébe fel kell vennie az engedélyezni kívánt szolgáltatást is.

8 Összegzés A gyermekvédelem alapvető célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítása. A gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok egymással szoros összefüggésben állnak. A gyermekjóléti alapellátás biztosítása a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben történhet. A gyermekvédelmi szakellátás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek, otthont nyújtó ellátása, a fiatal felnőtt utógondozói ellátása, teljes körű ellátása. Valamennyi gyermekvédelmi szolgáltatás és intézmény csak működési engedély birtokában működhet, az engedély kiadásához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó kérelmeket a kormányablakok továbbítják a szociális és gyámhivatal felé. Az Összegzésben fontos elmondani a témakör főbb jellemzőit: - A gyermekvédelem alapvető célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítása. - A gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok egymással való összefüggését - A szolgáltató tevékenység célja, a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. - A gyermekjóléti alapellátás ismérveit, lakóhelyen történő gondozás, segítség. - A gyermekvédelmi szakellátás feladatát: az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek, otthont nyújtó ellátása, a fiatal felnőtt utógondozása. - Valamennyi gyermekvédelmi szolgáltatás és intézmény csak működési engedéllyel működhet, a fenntartó kérelmezi a szolgáltató/intézmény székhelye/telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál. A működési engedélyezés folyamatába tartozik az engedély kiadása, módosítása, megszüntetése visszavonása


Letölteni ppt "Gyermekvédelmi igazgatás – gyámügyi ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések