Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségügyi igazgatási ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségügyi igazgatási ismeretek"— Előadás másolata:

1 Egészségügyi igazgatási ismeretek
A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP számú kiemelt projekt Egészségügyi igazgatási ismeretek Tanári kézikönyv - diasor Szerző: Dr. Svajda Melina

2 Az egészségügyi igazgatás feladata
Az ágazat célja: elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, meghatározni, és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan ellenőrizni az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit.

3 Az egészségügyi igazgatás leglényegesebb jogszabályai I.
az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Kormányrendelet és az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

4 Az egészségügyi igazgatás leglényegesebb jogszabályai II.
az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X. 30.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009.(I.30.) EüM rendelet

5 Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere és feladata I.
Szakmai irányítás: emberi erőforrások minisztere az egészségügyért felelős államtitkárság útján Központi szint: Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)- szakmai irányítás + hatósági ügyintézés – országos illetékességgel Területi szint: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv – megyei illetékesség Helyi szint: járási népegészségügyi intézet - 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározott járásokra kiterjedő illetékesség

6 Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere és feladata II.
I. járási népegészségügyi intézet egészségügyi szolgáltatók működésének engedélyezése egészségügyi szolgáltatás definíciója eü. szolgáltatás, azon belül a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletben meghatározott szakmakód-jegyzékben felsorolt szakmák működési engedély birtokában gyakorolhatók az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet határozza meg

7 Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere és feladata III.
határozatlan idejű működési engedély-átmeneti működési engedély egészségügyi szolgáltatót terhelő bejelentési kötelezettségek: egyéni vállalkozó KSH törzsszámának bejelentése eü. szolgáltató működésében bekövetkezett változás bejelentése új vagy módosított minimumfeltételeknek való megfelelés bejelentése (átmeneti működési engedély felülvizsgálatának kérelmezése) szüneteltetés bejelentése – közszolgáltatást végző és nem végző szolgáltató esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem

8 Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere és feladata IV.
folyamatos továbbképzésre kötelezett egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők gyakorlatának igazolása egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről vezetett hatósági nyilvántartásból adatszolgáltatás önálló orvosi tevékenység engedélyezése (praxisengedély) háziorvosi helyettesítés helyszíne munkaköri alkalmassági vizsgálat kezdeményezése határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő gyógyászati segédeszköz forgalmazási, javítási és kölcsönözési tevékenységre vonatkozó bejelentés fogadása

9 Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere és feladata V.
II. megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv az egészségügyi dolgozó munkakörre való alkalmatlanságának, korlátozással történő alkalmasságának megállapítása, egészségügyi tevékenység folytatásától történő eltiltása emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése határon átnyúló szolgáltatásnyújtás engedélyezése sorozóbizottság orvos és pszichológus tagjainak kijelölése katasztrófaterv jóváhagyása

10 Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere és feladata VI.
rendkívüli események bekövetkezése esetén bejelentés fogadása ügyeleti, készenléti ellátás és betegbeutalás rendje magasabb összegű családi pótlék igényléséhez igazolás kiállítására jogosult szakorvos kijelölése III. OTH: Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése Speciális esetben az OTH hatáskörébe tartozik az emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése. betegbeutalási rend

11 Kormányablakok feladatai I.
Azonnal intézhető ügytípusok (A) egyéni vállalkozó KSH törzsszámának bejelentése, egészségügyi szolgáltató a működési engedélye kiadásának feltételeit vagy a működési engedélyében szereplő adatokat érintő változásra vonatkozó bejelentése, egészségügyi szolgáltató új vagy módosított szakmai minimumfeltételeknek való megfelelésének bejelentése, egészségügyi szolgáltatás szüneteltetésének bejelentése, rendkívüli eseményről kötelező bejelentés egészségügyi intézmény részéről,

12 Kormányablakok feladatai II.
rendkívüli esemény bekövetkezése esetén fekvőbeteg intézmény jelentése kapacitásról, szabad ágyszámról, orvostechnikai eszközökről Továbbításra kerülő ügyek (T) kérelem egészségügyi szolgáltatás engedélyezése iránt foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által, kezdeményezett munkaköri alkalmassági vizsgálat kezdeményezése, határon átnyúló szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló kérelem, kérelem egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély kiadása iránt (az adott szakmára vonatkozó minimumfeltételek megjelenésétől számított két hónapon belül)/átmeneti működési engedély felülvizsgálata iránti kérelem,

13 Kormányablakok feladatai III.
a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos által önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító praxisengedély kiadása iránti kérelem, kérelem a hadkiegészítő parancsnokság sorozó szakfőorvosának kijelölése iránt, kérelem a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére a helyettesítésnek abban a rendelőben történő ellátására, amelyben a helyettesítő egyébként is a tevékenységét végzi, magasabb összegű családi pótlékhoz igazolás kiállítására jogosult szakorvos kijelölése, kérelem emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése iránt, kérelem emberen végzett orvostudományi kutatási engedély módosítása iránt,

14 Kormányablakok feladatai IV.
a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, és a rendelőintézeti szakrendelők katasztrófavédelmi tervének jóváhagyása, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, és a rendelőintézeti szakrendelők módosított katasztrófavédelmi tervének jóváhagyása.

15 Élethelyzetek (1) Eljárások elhatárolása
egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása, önálló orvosi tevékenység végzésének engedélyezése (praxisengedély), emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése. (működési nyilvántartásba vétel megújítása)

16 Élethelyzetek (2) Hatáskör meghatározása
A működési engedély kiadására a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

17 Élethelyzetek (2) Hatáskör meghatározása
b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást - ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási népegészségügyi intézet, c) amennyiben az a) pont szerinti fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató e mellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogosult.

18 Élethelyzetek (2) Hatáskör meghatározása
Működési engedély kiadása OTH NSZSZ Járási népeü. intézet fekvőbeteg-szakellátást x kizárólag járóbeteg-szakellátás alapellátás Fekvő-és járóbeteg-ellátás egynapos/kúraszerű ellátás Mentés betegszállítás haemodialízis sejt-és szövetbank biobank intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenység

19 Összegzés Egészségügyi szolgáltatás erre jogosító működési engedély birtokában nyújtható. A területi ellátási kötelezettség körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenység végzéséhez a működési engedélyen túl praxisengedély is szükséges. A Magyarországon be nem vezetett eljárások, amelyek célja a betegségek kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációjának javítása, okainak és eredetének jobb megismerése, kutatási engedély birtokában végezhetők. Az egészségügyi szolgáltatókat – figyelemmel az ágazat által védett társadalmi értékekre – mind a hétköznapokban, mind rendkívüli események bekövetkeztekor széleskörű bejelentési kötelezettség terheli.


Letölteni ppt "Egészségügyi igazgatási ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések