Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelem és vízügy aktuális változásai – hatáskörök, illetékesség Dr. Szabó Attila ENVI-ART Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5000.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelem és vízügy aktuális változásai – hatáskörök, illetékesség Dr. Szabó Attila ENVI-ART Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5000."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelem és vízügy aktuális változásai – hatáskörök, illetékesség Dr. Szabó Attila ENVI-ART Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft Szolnok, Rózsa utca 15.

2  nemzeti parkok igazgatóságok, illetve környezetvédelmi- és vízügyi igazgatóságok létrejötte  december 1. környezetvédelmi felügyelőségek megalakulása  LIII. törvény a környezetvédelem általános szabályairól  LVII. törvény a vízgazdálkodásról  LIII. törvény a természet védelméről  XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról  IPPC irányelv hazai hatályba lépése  évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról Történeti áttekintés

3  március 1. egységes zöldhatóságok létrejötte  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek  Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok  Nemzeti Park Igazgatóságok  december: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet – környezetvédelmi engedélyeztetés  igazgatási szolgáltatási díj bevezetése  jövő nemzedék országgyűlési biztosa  Kormányhivatalok létrejötte Történeti áttekintés

4 A környezet-, természetvédelem és vízügyi igazgatás intézményei  481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről Jelentős változás november-december

5 A környezet-, természetvédelem és vízügyi igazgatás intézményei  Magyarország környezet-, természetvédelmi és vízügyi intézményei január 1. után  Vidékfejlesztési Minisztérium ( miniszterium ) miniszterium  Környezetügyért Felelős Államtitkárság  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségek (10 db)  nemzeti park igazgatóságok (10 db)  Belügyminisztérium  Országos Vízügyi Főigazgatóság  Országos Vízügyi Hatóság  Nemzetei Környezetügyi Intézet (12 db kirendeltség)  Vízügyi hatóságok (12 db) - Belügyminisztérium  Vízügyi igazgatóságok (12 db) - Belügyminisztérium

6

7 Vízügyi igazgatóságok Vízügyi hatóságok

8 Szolnoki „szervezetek”  Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség  Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság  Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  Nemzetei Környezetügyi Intézet Közép-Tisza-vidéki Kirendeltsége 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

9 Víziközmű szolgáltatás változásai  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal létrejötte  évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról  58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről  24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

10 Vízminőségvédelem, vízjogi engedélyezés

11  LIII. törvény a környezetvédelem általános szabályairól – víz mint környezeti elem védelme  felszíni és felszín alatti vizek védelme  220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról  28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól  10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól  219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről Fontosabb jogszabályok

12  LVII. törvény a vízgazdálkodásról  72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról  18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről  43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról Fontosabb jogszabályok

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezetvédelem és vízügy aktuális változásai – hatáskörök, illetékesség Dr. Szabó Attila ENVI-ART Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 5000."

Hasonló előadás


Google Hirdetések