Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KSZGYSZ Konferencia Budapest, április 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KSZGYSZ Konferencia Budapest, április 20."— Előadás másolata:

1 KSZGYSZ Konferencia Budapest, 2011. április 20.
A várható változások következményei a környezeti hatásvizsgálati engedélyezési gyakorlatban KSZGYSZ Konferencia Budapest, április 20.

2 Tartalom A környezeti hatásvizsgálati szabályozás
Problémás területek, megoldási javaslatok Szakhatósági eljárás részletei

3 A környezeti hatásvizsgálati szabályozás
Nemzetközi jogszabályok Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv, valamint módosításai Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB egyezmény (Espooi egyezmény), kihirdette a 148/1999. (X.13.) Korm. rendelet Fontos: Európai Bíróság ítéletei, élőhely-védelmi irányelv (92/43/EGK), Aarhusi egyezmény

4 A környezeti hatásvizsgálati szabályozás
Hazai jogszabályok A környezet védelmének általános szabályiról szóló évi LIII. törvény (Kvt.) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.23.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény (Ket.)

5 Problémás területek, megoldási javaslatok
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Projektek megítélése a mérethez vagy kapacitáshoz kapcsolódó kizárólagos küszöbérték / abszolút kritérium alapján; Környezeti hatások jelentőségének megítéléséhez figyelembe vett jellemzők szűk(ebb) köre Kibővülnek a beruházások elhelyezkedésével kapcsolatos szempontok; küszöbérték csökkentése / eltörlése; érzékeny területen minden esetben előzetes vizsgálati kötelezettség (háztartási méretű tevékenységek kiszűrése)

6 Problémás területek, megoldási javaslatok
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Projektek bővítésének nem megfelelő kezelése Projektek bővítése esetén megszűnik a kettős (25%-os bővítés + a vonatkozó küszöb elérése) kritérium (amennyiben a 3. melléklet küszöbértéke alatti tevékenység a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a vonatkozó küszöbértéket, előzetes vizsgálat / hatásvizsgálat köteles lesz)

7 Problémás területek, megoldási javaslatok
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete „Szalámizás” „Összetartozó tevékenység” fogalmának bevezetése, hozzá kapcsolódó eljárási szabállyal együtt - 2. § (2) e): összetartozó tevékenység: a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül; - A Kr. 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely] „c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott (szakhatósági) eljárás lefolytatására nem került sor.”

8 Problémás területek, megoldási javaslatok
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Esetenkénti vizsgálat lehetőségének hiánya a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő projekteknél Esetenkénti vizsgálat lehetősége a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő projekteknél szakhatósági eljárás keretében

9 Szakhatósági eljárás előnyei
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Meglévő hatósági rendbe illeszkedő javaslat A szóba jöhető alternatívák közül a legegyszerűbb és a lehető legkisebb többlet adminisztrációs és közteherrel járó megoldás Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata a küszöbérték alatti / kritériumoknak meg nem felelő tevékenységeknél

10 Szakhatósági eljárás részletei
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Tevékenység végzéséhez több engedély szükséges Ebből van, amit a felügyelőség ad ki => saját eljárásában vizsgál Egyiket sem a felügyelőség adja ki, de van építési eljárás => ebben vizsgál Egyiket sem a felügyelőség adja ki, és nincs építési eljárás => egyéb eljárásban vizsgál

11 Szakhatósági eljárás részletei
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete Környezeti hatások nem jelentősek A felügyelőség hozzájárul az adott (más) engedély kiadásához Környezeti hatások jelentősek Hatásvizsgálati eljárás lefolytatása Adott alapengedélyezési eljárás felfüggesztése

12 A VM ÁLTAL JAVASOLT MEGOLDÁS
KÜLÖN ELJÁRÁS A VM ÁLTAL JAVASOLT MEGOLDÁS Előzetes vizsgálatban [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet szerinti küszöbérték feletti tevékenység esetében] vizsgálandó dokumentáció Szakhatósági eljárásban vizsgálandó dokumentáció alapeljárásban benyújtandó tervdokumentáció + egyszerűsített adatlap Nem kell szakértő külön dokumentáció csomag (314/2005. (XII. 25) Kr. 4. melléklet szerint) Szakértő (külön díjazás) Kérelem benyújtása Kérelem benyújtása Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata Környezeti hatások jelentőségének vizsgálata hiánypótlás Ft 45 nap + 15 nap ha szükséges közmeghallgatás Ft 30 nap + eljáró hatóság kérésére, indoklással 15 nap) Nincs közmeghallgatás Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Hatásvizsgálati eljárás (Engedélyezési eljárásban a felügyelőség már nem vesz részt szakhatóságként) Engedélyezési alapeljárás (felügyelőség szakhatóságként jár el) Eljárás felfüggesztése és környezeti hatásvizsgálati eljárás Eljárás nem kerül felfüggesztésre és az alapeljárás folytatódik Egy engedélyezési eljárás (szakhatósági eljárással) Két eljárás (környezeti hatásvizsgálati eljárás és az engedélyezési alapeljárás) egymásra épül

13 Előzetes szakhatósági eljárás kizárólag az ügyfél kérelme alapján
Alapeljáráshoz szükséges teljes tervdokumentáció Leválogatott tervdokumentáció összeállítása Előzetes szakhatósági eljárás Közúti, vasúti és hajózási létesítmények esetén 1 szakkérdésre (környezeti hatások jelentőségének vizsgálata: Ft) Előzetes szakhatósági eljárás építésügy, bányászati hatósági, légiközlekedési eljárás esetén 6 szakkérdésre (környezeti hatások jelentőségének vizsgálata+ levegő, zaj, hulladék, víz, természetvédelem: Ft Ft.) Környezeti hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Környezetei hatások jelentősek Környezeti hatások nem jelentősek Környezeti hatásvizsgálati eljárás (alapeljárás felfüggesztve) Környezeti hatásvizsgálati eljárás (alapeljárás felfüggesztve Alapeljárás (a felügyelőség szakhatósági közreműködése nélkül) Teljes tervdokumentáció elkészítése Alapeljárás + felügyelőség szakhatósági közreműködése 5 szakkérdésben ( Ft.)

14

15

16

17

18 Érintett eljárások vízjogi engedélyezési eljárás (A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet); általános építési engedélyezési eljárás (Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet); a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal építési és létesítési engedélyezési eljárása (A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet); a Nemzeti Közlekedési Hatóság létesítési, üzemeltetési és műszaki engedélyezési eljárásai (A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet; A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet); honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárás (A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet); a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal építésügyi engedélyezési eljárásai (A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet; A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet );

19 Érintett eljárások a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal erdőterület igénybevételi engedélyezési eljárása, erdőtelepítési engedélyezési eljárása, továbbá élelmiszer-előállító hely működésének engedélyezésére irányuló eljárása (A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet); az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyszerkészítmény gyártó létesítmény engedélyezésére irányuló eljárása (Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet); A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

20 Vidékfejlesztési Minisztérium
Adamovics Orsolya Osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési és –fejlesztési Főosztály Környezetmegőrzési Osztály 1011 Budapest, Fő utca telefon: (06-1) /155. fax: (06-1)


Letölteni ppt "KSZGYSZ Konferencia Budapest, április 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések